Baxter Czech / Pfizer

Náš úkol

Společnost Pfi zer (dříve Baxter) je výrobcem vakcíny proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN, vázané na lékařský předpis. Naším úkolem během spolupráce v letech 2011 až 2016 bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou klíšťové encefalitidy, zejména se závažnými následky tohoto onemocnění. Metrikou našeho výkonu bylo zvýšení proočkovanosti české populace každoročně o 1 %, nejméně na 23 %.

„V rámci kampaně jsme kladli hlavní důraz na media relations. Pořádali jsme setkání odborníků s novináři a následně prosazovali téma očkování proti klíšťové encefalitidě do médií s širokým dosahem na cílové skupiny.“

Michaela Škopková
Manažerka projektu, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

Naší primární cílovou skupinou byly ženy ve věku 30–40 let, matky dětí ve věku 2–12 let. Dále jsme se zaměřili na skupinu sportovců, aktivních lidí a také seniorů, u kterých bývají následky onemocnění nejhorší. Do komunikace jsme zapojili také několik odborných.
Při komunikaci tématu očkování proti klíšťové encefalitidě jsme kladli důraz především na media relations, abychom pro klienta získali maximální redakční prostor v médiích. Každý rok jsme projekt zahájili setkáním odborníka s novináři, po kterém následovalo prosazování témat do televize, rozhlasu a na vybrané webové servery. Zaměřili jsme se především na výstupy ve formě tematických článků, rozhovorů a příběhů pacientů. Další vlnu kvalitních tematických výstupů jsme vyvolali intenzivní komunikací akce „1 dávka zdarma“, realizované ve spolupráci s VZP, a díky rozšíření spolupráce s klientem o nákup inzerce ve vysokonákladových titulech. Rovněž jsme zrealizovali outdoorovou kampaň na lavičkách a roadshow Očkovací kamion nebo event v pražské zoo Po stopách klíštěte.

Co jsme dokázali:

Intenzivní komunikace s médii na základě kvalitně připravených podkladů se promítla do masivní publicity témat spojených s klíšťovou encefalitidou a očkováním vakcínou FSME-IMMUN. Stanovené cíle kampaně, probíhající v letech 2011 až 2016, byly výrazně překonány.

Výsledky kampaně na podporu prodeje vakcíny FSME-IMMUN:

Během kampaně jsme v prvním roce (2011) oslovili celkem 639 740 žen ve věku 30–40 let, tedy 69 % stanovené cílové skupiny. Ve druhém roce se podařilo zásah cílové skupiny navýšit na 75 %, v následujících letech na 78 %, 80 % a dokonce 94 %.
Počet mediálních výstupů se za 6 let spolupráce přiblížil 1 200 s výrazným podílem výstupů odkazujících na web www.pozorkliste.cz.
Dle výzkumu GfK se proočkovanost české populace proti klíšťové encefalitidě zvedla za šest let o 8 procentních bodů – z 16 % v roce 2009 až na 24 % v roce 2015.
Hovoříme výsledky

„Kampaň byla zaměřena na laickou veřejnost a soustředila se jak na klasické produktové PR, tak na edukaci. Focus skvěle dokázal využít téma a pomocí různých formátů prosadit problematiku klíšťové encefalitidy do všech typů médií. Výsledky kampaně prokazatelně pomohly nárůstu prodejů FSME-IMMUN.“

Iveta Soudná
Senior Product Manager Vaccines, Baxter Czech
  • %
    zásah cílové skupiny v roce 2014
  • %
    zásah cílové skupiny v roce 2015
  • %
    zásah cílové skupiny v roce 2016
další studie
Content marketing
Marketing journal