Novo Nordisk

Náš úkol

Společnost Novo Nordisk je výrobcem přípravku, určeného pro léčbu dospělých pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu. Jedná se o injekční roztok v předplněném peru, který byl uveden na český trh v říjnu 2010. Při příležitosti uvedení nového přípravku na trh jsme měli navrhnout rozsáhlou edukační kampaň o nové formě léčby diabetu 2. typu, která měla seznámit širokou veřejnost s novými možnostmi a vlastnostmi moderní inovované léčby.

„Cílový trh byl velmi široký, a proto jsme ke komunikaci zvolili především nejsilnější mediatypy. Podle komunikovaných témat jsme kampaň rozdělili na dvě fáze, tedy na komunikaci novinky v léčbě diabetu a edukaci laické veřejnosti.“

Michaela Škopková
Manažerka projektu, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

V rámci PR aktivit jsme publikovali několik blogových příspěvků na hlavních diabetických portálech. Dále jsme zřídili specializované webové stránky www.lecbacukrovky.cz, které se věnují diabetu, jeho prevenci a léčbě. Uvedení produktu na trh bylo spojeno s tiskovou konferencí. V první fázi edukační kampaně jsme kladli důraz na prevenci diabetu a nutnost self-monitoringu. V dalších fázích jsme pracovali s prosazováním témat spojených s novou formou léčby ve srovnání s tradičními postupy.

Co jsme dokázali:

Spolupráce s diabetology jako odbornými garanty a příběhy pacientů s diabetem 2. typu nám pomohly získat rozsáhlý prostor v médiích, jejichž prostřednictvím jsme dosáhli výrazného zásahu u cílové skupiny, kterou byla v tomto případě široká veřejnost. Opět se nám osvědčilo vybudování specializované internetové stránky s články, videi a dalšími materiály ke kampani.

Výsledky kampaně o nové formě léčby diabetu 2. typu:

Televizní reportáže ve zpravodajství, rozhovory v publicistických pořadech a desítky článků v tištěných titulech odpovídající primární cílové skupině.
Během kampaně došlo k zasažení 77,8 % cílové skupiny, tedy bezmála 3 220 000 lidí.
Výrazné překročení plánované míry zásahu cílové skupiny.
Hovoříme výsledky

„Spolupráci s PR agenturou Focus Agency jsme zahájili na základě úspěšného výběrového řízení v srpnu 2010. Agentura se podílela na komunikaci nové formy léčby u pacientů s diabetem 2. typu. Úkolem PR agentury bylo seznámit veřejnost prostřednictvím zejména tištěných lifestylových titulů, internetových serverů, rozhlasových pořadů a TV reportáží s hlavními benefi ty nové léčby dm2t. Agentura v kampani využívala spolupráce s odbornými garanty – diabetology, kteří se účastnili např. rozhovorů a poraden, ale také s pacienty, kteří se podělili o praktické zkušenosti s léčbou. Pro edukativní účely byla vytvořena webová stránka lecbacukrovky.cz s několika praktickými aplikacemi, velmi oblíbená byla ze strany návštěvníků také poradna diabetologa.“

Lucie Cikrtová
Marketingová manažerka Novo Nordisk
  • %
    zásah cílové skupiny

  • oslovených osob
další studie
event management & roadshow
Baxter Czech