Pfizer

Náš úkol

V rámci kampaně na prevenci klíšťové encefalitidy jsme připravili edukativní akci v ZOO Praha s cílem informovat veřejnost o onemocnění klíšťovou encefalitidou a účinné prevenci prostřednictvím očkování.

„Pro jednorázovou akci jsme zvolili pražskou zoologickou zahradu, kterou během jarních víkendů navštíví až 35 tisíc lidí. Pro dětské návštěvníky jsme připravili zábavnou soutěž se zajímavostmi o klíšťatech, tajenkou a drobnou odměnou a pro rodiče informační letáky.“

Michaela Škopková
Account Director, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

Primární cílovou skupinou komunikace byli rodiče malých dětí, které jsme se rozhodli oslovit během jarního víkendu v pražské zoologické zahradě. Ve spolupráci s pražskou zoologickou zahradou jsme na 21. a 22. května 2016 připravili zábavnou hru pro děti, které dostaly mapu areálu ZOO a s pomocí nápověd hledaly tajné schránky. Po vyluštění tajenky získaly děti v cíli výpravy drobnou odměnu. Rodičům jsme rozdali 15 000 letáků s informacemi o onemocnění klíšťovou encefalitidou a možnosti účinné prevence prostřednictvím očkování. V rámci mediální podpory jsme zajistili zveřejnění pozvánky na akci v rozhlase, regionálním tisku a na webových stránkách s informacemi o víkendových akcích v Praze.

Co jsme dokázali:

Do zábavné edukativní hry v pražské zoologické zahradě se zapojilo na 13 000 dětí, z nichž přes 8 000 dorazilo do cíle. Hru jsme využili jako příležitost oslovit rodiče a poskytnout jim informace o očkování proti klíšťové encefalitidě. Vzhledem k průměrné návštěvnosti kolem 35 000 lidí za víkend jsme zasáhli zhruba 30 000 osob.

Event v pražské ZOO klientovi přinesl:

Přímé oslovení rodičů více než 13 000 dětí.
Zvýšení povědomí o klíšťové encefalitidě a preventivnímu očkování v primární cílové skupině.
Propagaci akce v rozhlase, tisku a na internetu se zásahem přes 400 000 lidí.
Hovoříme výsledky

„Agentura Focus naplánoval a zajistila produkci celé akce v pražské ZOO, která skončila velkým úspěchem. Díky značné koncentraci rodičů s dětmi na jednom místě se nám s relativně malým rozpočtem podařilo oslovit velké opravdu množství lidí z primární cílové skupiny naší komunikace.“

Jana Špačková
brand manažer, Pfizer Česká republika

  • oslovených lidí

  • dětí zapojených do hry

  • letáků distribuovaných rodičům
další studie
projekt podpory zdraví
Vím, co jím a piju o.p.s.