Rada seniorů ČR

Náš úkol

Rada seniorů ČR je největším republikovým sdružením seniorů. Posláním Rady seniorů ČR je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance a aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální i společenský rozvoj. Cílem naší spolupráce bylo zvýšení povědomí o pneumokokových onemocněních u laické veřejnosti ve věku nad 65 let, s důrazem na informovanost o zdravotních obtížích způsobených pneumokoky a možnosti prevence těchto onemocnění formou očkování, hrazeného ze zdravotního pojištění.

„V České republice žije přes 1,8 milionu lidí ve věku 65 a více let. Pro skutečně masivní zásah takto velké cílové skupiny jsme zvolili sérii edukačních přednášek, videospoty a letáky i intenzivní media relations se zaměřením na celoplošná média.“

Michaela Škopková
Account Director, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

V období od června do prosince 2016 jsme ve spolupráci s lékaři jako odbornými garanty zrealizovali po celé České republice celkem 28 edukačních přednášek na téma prevence pneumokokových onemocnění u seniorů. Návštěvníci přednášek byli seznámeni s onemocněním, jeho příznaky, průběhem i léčbou. Hlavní důraz byl kladen na prevenci formou očkování, včetně poskytnutí informací o tom, kde o něj lze požádat a že seniorům nad 65 let přispívá na očkování zdravotní pojišťovna. V rámci projektu jsme dále připravili edukační videospot a edukační leták o pneumokokových onemocněních. Leták byl distribuován jako vklad do časopisu Doba seniorů, na přednáškách pro seniory, na setkáních krajských a místních Rad seniorů a na akci u příležitosti Dne seniorů.Součástí projektu byla rovněž medializace problematiky. Uspořádali jsme tiskovou konferenci, připravili jsme tiskové zprávy a redakční články i rozhovory s odbornými garanty na téma příznaků, léčby a prevence onemocnění pneumokokem.

Co jsme dokázali:

Edukativní kampaní se nám podařilo oslovit desetitisíce seniorů po celé České republice, kteří navštívili některou z přednášek nebo akcí, na kterých byly prezentovány informace a distribuovány letáky. Další statisíce seniorů zasáhly články v celostátním tisku a reportáže v rozhlasu a televizi. Celkový počet výstupů v relevantních médiích byl oproti plánu bezmála pětinásobný.

Výsledky naší kampaně pro Radu seniorů ČR:

Téměř 200 výstupů v celostátních médiích včetně 12 rozhlasových a 7 televizních reportáží.
Zásadní zvýšení povědomí seniorů o rizicích spojených s onemocněními způsobenými pneumokoky.
Vytvoření videospotu a letáků pro dlouhodobou on-line i off-line kampaň.
Hovoříme výsledky

„Pneumokoková onemocnění jsou pro seniory velmi nebezpečná a jejich následky mohou být fatální. Kampaň realizovaná agenturou Focus nám významně pomohla vyvolat vyšší zájem seniorů o ochranu svého zdraví a prezentovat očkování jako nejúčinnější způsob ochrany.“

dr. Zdeněk Pernes
Předseda Rady seniorů ČR
  • %
    splnění počtu plánovaných mediálních výstupů

  • přednášek po celé ČR

  • zhlédnutí edukativního videospotu na YouTube
další studie
Event v Zoo
Pfizer