Vím, co jím a piju o.p.s.

Náš úkol

Iniciativa Vím, co jím a piju je součástí mezinárodního programu The Choices Programme, který vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Hlavním cílem programu je motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví, vyvolat zájem o zdravý životní styl a podporovat výběr potravin pro zdravou výživu. Naše agentura zajišťuje veškeré komunikační aktivity směřované na širokou veřejnost i odborníky, zástupce státní správy a výrobce i distributory potravin včetně obchodních řetězců.

„Pro komunikaci iniciativy Vím, co jím a piju směrem k široké veřejnosti společně s odborníky na výživu průběžně pracujeme na zvyšování povědomí o logu Vím, co jím, aktivitách společnosti a na utváření dobrého jména celé iniciativy. Naším záměrem je nabídnout široké spektrum aktivit – online podpora, tvorba obsahu a správa webu, tvorba video obsahu, realizace pravidelných workshopů pro novináře, workshopů pro veřejnost, organizace odborných konferencí, eventů pro širokou veřejnost a realizace PR kampaní.“

Eva Kubů
PR manažerka projektu, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

Centrem komunikace iniciativy Vím, co jím a piju je webový portál www.vimcojim.cz a stejnojmenná facebooková stránka s více než 36 000 fanoušky. Kromě databáze potravin s certifikací programu Vím, co jím, mají čtenáři na webovém portálu k dispozici články na téma zdravého stravování, recepty, analýzy a testy potravin, tipy na pohybové aktivity a rovněž i videa pořadu Vím, co jím. Veškerý obsah vzniká na základě konzultací s odborníky na zdravý životní styl, mezi nimi například i známým výživovým poradcem Petrem Havlíčkem. Na odborné úrovni pořádáme setkání se zástupci výrobců a prodejců potravin a s médii spolupracujeme na tvorbě příspěvků o kvalitě potravin a zdravém životním stylu.

Co jsme dokázali:

Vysoká sledovanost našich videoklipů, návštěvnost webové stránky www.vimcojim.cz a facebookového profilu programu společně pomáhají zásadním způsobem zvyšovat zájem veřejnosti o kvalitní potraviny a zdravý životní styl. Na základě našich informací a spolupráce s odbornými poradci vznikla dlouhá řada článků v tištěných médiích a výstupů v televizních pořadech.

Hlavní přínosy naší podpory iniciativy Vím, co jím a piju:

Vytvoření a pravidelná správa portálu www.vimcojim.cz, tvorba videopříspěvků, článků a rozšiřování databáze zdravých potravin.
Průběžné zvyšování povědomí o značce mezi širokou veřejností, zapojení dalších partnerů – výrobců a distributorů potravin.
Desítky mediálních výstupů, článků a televizních reportáží, vycházejících ze spolupráce s odborníky a z informací publikovaných v rámci komunikace inciativy.
Hovoříme výsledky

„Povědomí o programu Vím, co jím a piju každým rokem stoupá.V roce 2014 bylo dosaženo meziročního nárůstu u primární cílové skupiny o 12 %. Dle průzkumu, který realizovala společnost SANEP v lednu 2016 zná logo VCJ 45,8 % obyvatel. Velký pokrok od roku 2012, kdy jsme byli téměř na nule a s projektem v ČR začínali. Počet zapojených společností se meziročně zvyšuje a roste i množství označených produktů (420 v roce 2016). PR agentura Focus Agency pro iniciativu zajišťuje kompletní servis, bez kterého bychom nebyli schopni dosahovat takových skvělých výsledků.“

Ing. Lucie Gonzálezová
ředitelka Vím, co jím a piju

  • unikátních návštěvníků v r. 2016
  • +
    fanoušků Facebook