Vím, co jím a piju o.p.s.

Náš úkol

Projekt Fandíme zdraví, realizovaný pro společnost Vím, co jím a piju v letech 2016 a 2017, je zaměřený na zlepšení a ozdravění prostředí základních škol s důrazem na výživu a začlenění pohybových aktivit do školního prostředí. Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci základních škol, jejich rodiče a zaměstnanci škol (pedagogové, vychovatelé a zaměstnanci školních jídelen). Mezi naše hlavní úkoly patří tvorba motivačního programu, vytvoření metodik a vzdělávacích materiálů pro pedagogický a nepedagogický personál škol, edukace žáků a pracovníků škol a ověření metodiky na pilotních školách.

„V roce 2016 probíhala první etapa projektu, kdy jsme kladli důraz na přípravu motivačního programu, metodik, edukačních a zdravotně-výchovných materiálů a realizaci workshopů pro žáky, učitele a zaměstnance školních jídelen i besed pro rodiče. Vznikl program Fandíme zdraví, který se ve školním roce 2016/2017 ověřuje na 16 pilotních základních školách ze tří krajů.“

Michaela Škopková
Account Director, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

V rámci projektu jsme vymezili 6 prioritních skupin: vedení školy, učitelé, vychovatelky školních družin, vedení a personál školní jídelny, žáci a rodiče žáků. U každé skupiny se věnujeme celkové koncepci podpory zdraví, pohybu a prostředí. Vytvořili video spoty na téma výživy, pohybu a energetické rovnováhy, plakáty, letáky a další materiály pro školy, rodiče a žáky, vzorové receptury pro školní jídelny, pracovní listy do výuky. V roce 2016 proběhlo celkem 16 workshopů s nutričními poradci a profesionálními kuchaři pro zaměstnance základních škol, jejichž cílem bylo posilování profesionality, nutriční gramotnosti a motivace zaměstnanců škol.

Co jsme dokázali:

Projekt Fandíme zdraví je velice dobře přijímán zřizovateli i vedením pilotních základních škol, pedagogy, žáky i jejich rodiči. Na rozdíl od původně očekávaného zapojení 2 400 žáků v 15 školách, je v 16 pilotních školách téměř trojnásobný počet žáků, celkem 8 259. Na pilotních ZŠ je celkem 495 učitelů a 104 vychovatelů, ve školních jídelnách těchto škol pracuje celkem 138 zaměstnanců. V rámci pilotních škol je do projektu zapojeno zhruba 12 000 rodičů. Besedy pro rodiče, které jsme realizovali nad rámec původního zadání, navštívilo zhruba 400 rodičů.

Hovoříme výsledky

„S agenturou Focus spolupracujeme dlouhodobě a zvolili jsme si ji také pro náš nový projekt na podporu zdravého životního stylu u žáků základních škol. Focus zajistil kompletní realizaci projektu od výběru jeho názvu přes přípravu všech souvisejících metodik a materiálů, produkci video spotů až po realizaci workshopů pro pedagogy, žáky a jejich rodiče. Průběžné výsledky dvouletého projektu výrazně překračují plánovaný rozsah.“

Ing. Lucie Gonzálezová
ředitelka Vím, co jím a piju

  • žáků z 16 škol zapojených do pilotního projektu

  • účastníků workshopů pro zaměstnance základních škol

  • výstupů v celoplošných médiích
další studie
krizová komunikace
SVAZ DIABETIKŮ ČR