Fundraising

Diabetická asociace ČR


O zadavateli

Diabetická asociace České republiky je společnou platformou pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR.

HLAVNÍ ÚKOL

Úkolem v letech 2009 a 2010 bylo sehnat finanční i nefinanční zdroje, díky nimž by bylo možné připravit komunikační kampaně, které by podpořily hlavní sdělení projektu, a následně tyto kampaně zrealizovat.zásah cílové skupiny
finanční plnění v roce 2010
úspěšnost
brožur v distribuci BILLA
medálních výstupů
osob se účastnilo měření cukru, cholesterolu a tlaku

JAK JSME NA TO ŠLI

Kampaň „Nečekejte, až dojde na Vás“

Hlavním cílem této kampaně bylo zdůraznit důsledky neléčení diabetu 2. typu a zároveň zvýšit povědomí o nemoci samotné, její prevenci a možnostech léčby. Cílovou skupinou byla široká veřejnost 40+.

FUNDRAISING V ROCE 2009

548.000 Kč ve finančním plnění
1.230.000 Kč v nefinančním plnění

FUNDRAISING V ROCE 2010

870.000 Kč ve finančním plnění
1.830.000 Kč v nefinančním plnění

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ

V průběhu mediální kampaně se objevily informace o projektu a především o tématech s ním spojených v televizi, rozhlase, tisku i na internetu. Povedlo se zajistit mediální partnerství s Českým rozhlasem, rádiem Impuls, lifestylovými a zdravotnickými tištěnými tituly. Poskytnuty byly reklamní plochy na citylightech Magistrátu hl. m. Prahy.

KAMPAŇ „Změřte si svá rizika“

V rámci této kampaně probíhala ve větších městech České republiky v prodejnách Billa bezplatná měření hladiny cukru v krvi, hladiny cholesterolu a krevního tlaku. Během 30 dnů bylo proměřeno celkem 3.142 osob.

BROŽURA „Udělejte něco pro své zdraví!”

Edukační brožura na téma prevence diabetu 2. typu byla vydána v nákladu 200.000 ks a byla distribuována v obchodní síti prodejen BILLA a v diabetologických centrech.

Chcete, aby váš projekt dosáhl též skvělých výsledků?
Kontaktujte nás!