Komunikace CSR

logo

O zadavateli

CSR aktivity v dnešní době tvoří nedílnou součást komunikační strategie především středních a velkých společností, v některých případech I těch menších. Prosadit realizaci dlouhodobých aktivit je ovšem mnohdy náročné a to především díky tlaku managementu na hospodářské výsledky. Pokud se podaří projekty realizovat je žádoucí, aby společnosti přinášely zřejmou hodnotu. Měl by být proto kladen důraz na budování znalosti značky CSR projektů nebo sponzora, což s sebou nese potřebu úspěšné komunikace. V mnoha projektech se tuto potřebu nedaří naplňovat a tlak managementu na snížení rozpočtu se zvyšuje. Nejinak tomu bylo I v případě CSR programů GE Money Bank.

HLAVNÍ ÚKOL

Naším úkolem bylo převzít správu nad media relations aktivitami a výrazně zlepšit výsledky, jež se dlouhodobě nedařily mediálně prosazovat a tím CSR výrazně ztrácelo podporu managementu firmy. Do správy jsme získali projekty “GE Voluteers”, “Rozumíme penězům” a “Podpora žen v podnikání”.


V roce 2014 jsme získali GE Money Bank jako svého nového klienta, pro kterého zajišťujeme komunikaci CSR aktivit. Samotná realizace aktivit public relations se nespoléhá jen na tradiční komunikační prostředky. Běžná tisková zpráva či setkání s novináři v tomto případě neplní svůj účel, a to i z toho důvodu, že média nejsou příliš nakloněna zveřejňování pozitivních zpráv firem o jejich dobrovolnických aktivitách. Strategií je proto klást důraz především na vizuální stránku a propagovat GE Money Bank formou reportáží.

Stanislava Bílková
PR manažerka projektu, Focus Agency


zásah cílové skupiny
% navýšení medializace v meziročním srovnání
úspěšnost
výstupů v TV a rozhlase
medálních výstupů
výstupů v tištěných a online titulech

bartex

JAK JSME NA TO ŠLI

Obecně lze říci, že běžné zprávy o CSR aktivitách nejsou médii nijak dobře přijímány a je třeba najít zajímavější formu podání informací. Naším záměrem bylo proto pracovat se zajímavým příběhem doplněným o kvalitní foto nebo video dokumentaci. Tento nápad se podařilo skvěle realizovat a CSR programy GE Money Bank si nachází cestu do různých médií včetně těch nejdůležitějších, kterými jsou hlavní zpravodajské pořady.
Významnou pomocí je i naše vlastní cloudové úložiště se snadným přístupem k podkladům. Novináři si díky tomu mohou z každé akce vybrat sety fotografií.

JAK TO DOPADLO

Výsledky za devět měsíců spolupráce ukazují, že zvolená strategie byla skutečně ta správná. V období od 1. 4. do 31. 12. 2014 bylo realizováno celkem 104 výstupů v médiích. Všechny výstupy obsahovaly brand některého ze CSR programů GE Money Bank. Uvedený počet výstupů zahrnoval 10 zmínek v TV či rozhlase, 27 v denním tisku a tištěných médiích a 67 v online titulech. Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že téma finanční gramotnost ve spojitosti s programem Rozumíme penězům GE Money Bank vydalo na samostatné několikaminutové téma zpravodajské relace České televize Události.

Chcete, aby váš projekt dosáhl též skvělých výsledků?
Kontaktujte nás!