Krizová komunikace

Svaz diabetiků ČR


O zadavateli

Léčba inzulinem je u pacientů s diabetem 1. typu, stejně jako u řady osob s diabetem 2. typu, život zachraňující a nenahraditelná. Za inzulinová analoga, která výrazně redukují nebezpečný výskyt hypoglykémií, až dosud červen 2014 dopláceli pacienti v řádu desetikorun za balení. Tato situace se však měla dramaticky změnit v neprospěch diabetiků, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil z podnětu Všeobecné zdravotní pojišťovny v květnu roku Česká republika 2014 zkrácenou revizi úhrady krátkodobě působících a premixovaných inzulinů, která hrozila přímým dopadem na české diabetiky – rapidním zvýšením doplatků za inzuliny, nebo hůře rizikem zhoršení léčby pro téměř krizová komunikace čtvrt milionu diabetických pacientů v ČR, kteří by z finančních důvodů byli nuceni přejít na lacinější a ne tak efektivní léčbu v podobě humánních inzulinů. V reakci na tuto událost Svaz diabetiků České republiky a další organizace sdružující pacienty s diabetem vyjádřily veřejný nesouhlas s postupem SÚKL a učinily jednoznačné kroky k tomu, aby tuto revizi neprodleně zastavil. V této fázi nás Svaz diabetiků oslovil s požadavkem na zajištění krizové komunikace a uspořádání tiskové konference.

HLAVNÍ ÚKOL

Cílem kampaně primárně bylo, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR bez prodlení provádění zkrácené revize inzulinů zastavilo a zahájilo hloubkovou revizi zohledňující rozdíly mezi humánními a analogovými inzuliny.zásah cílové skupiny
% zvládnuté zadání klienta a zastavení revize inzulinů MZ ČR

JAK JSME NA TO ŠLI

26. června jsme uspořádali během dvou dnů tiskovou konferenci, které se zúčastnila klíčová média z oblasti zdravotnictví s přesahem do ekonomické oblasti. Následně jsme zahájili intenzivní komunikaci stanoviska dotčených pacientských organizací do všech relevantních mediatypů, z níž vzešlo velké množství mediálních výstupů, které rozpoutaly diskusi v patřičných institucích.

JAK TO DOPADLO

Kampaň byla velice úspěšná, tématu se věnovaly během dvoudenní komunikace 2 televizní reportáže, 4 celostátní deníky, 11 zpravodajských webů a v konečném důsledku se, i díky rozsáhlé medializaci tématu, podařilo naplnit stanovené cíle a zkrácená revize úhrad inzulinů byla zastavena.

Chcete, aby váš projekt dosáhl též skvělých výsledků?
Kontaktujte nás!