Content marketing

> Obsah rozhoduje

Webové stránky, marketingová komunikace sociální sítě, PR kampaně – všechny kanály firemní komunikace vyžadují kvalitně připravený obsah. Většina firem ale nemá vlastní zdroje pro tvorbu textů, a proto se neobejde bez služeb copywritera.

logo

Najdeme vám téma, zpracujeme ho a vybudujeme vám vaši kompetenci. Uděláme z vás jedničku.

Petr Michl   /   content master

Pomůžeme vám tvořit obsah

Naši profesionální copywriteři mají zkušenosti s novinářskou prací i tvorbou marketingových materiálů pro firmy z různých oblastí podnikání. S minimálními požadavky na vaše interní zdroje vám vytvoříme obsah pro webové stránky, články pro uveřejnění v médiích, obsah letáků, katalogů a dalších marketingových materiálů, stejně jako případové studie nebo obsah pro sociální sítě.

Jak pro vás budeme vytvářet obsah?

Máte ve firmě zkušené odborníky, kteří ale nemají kapacitu vytvářet texty pro marketingovou a PR komunikaci? Naši copywriteři získají potřebné informace od vašich specialistů a vytvoří text s domluveným obsahem. Spolupráce s copywriterem pro vás nepředstavuje žádnou další zátěž – připravený text stačí jen připomínkovat a schválit k publikování.

Tvorba obsahu s Focusem – krok za krokem:

 1. Jaký obsah potřebujete vytvořit? Nejčastěji pro naše klienty připravujeme:
  • Odborné články o produktech a službách
  • Trendové a osvětové články
  • Případové studie o úspěšných projektech
  • Texty na webové stránky
  • Obsah firemních magazínů
  • Katalogy, letáky a další marketingové materiály
  • Příspěvky na sociální sítě
  • Scénáře videoklipů
 2. S jakými zdroji budeme pracovat? Zdrojem pro tvorbu textů jsou pro nás zpravidla:
  • Rozhovory s vašimi specialisty na produkty a služby
  • Existující marketingové materiály (i v různých cizích jazycích)
  • Hloubkové rozhovory s vašimi klienty
  • Pracujeme s on-line zdroji a sledujeme trendy ve vašem oboru
 3. Veškeré připravené texty procházejí autorizací a jazykovou korekturou:
  • Hotové texty vám předložíme k připomínkám a schválení
  • U případových studií zajistíme revizi a autorizaci obsahu s vaším klientem
  • Před publikováním schválené texty projdou jazykovou korekturou
  • Zajistíme překlady textů do dalších světových jazyků
 4. Hotovým a autorizovaným textem naše práce nekončí:
  • Zajistíme uveřejnění odborných článků v relevantních médiích
  • Graficky upravíme případové studie dle standardů vaší firmy
  • Navrhneme a vytvoříme grafický styl vašich marketingových materiálů
  • Vytvoříme vám webové stránky na klíč – včetně technologického řešení a obsahu

Pro koho jsme tvořili obsah?

Pro naše klienty produkujeme každý měsíc velké množství obsahu. Řada firem na nás spoléhá s tvorbou svého zákaznického magazínu, obchodníkům pravidelně dodáváme případové studie pro prezentaci kompetencí u potenciálních zákazníků a často provádíme korektury textů pro marketingovou komunikaci. Projděte si naše případové studie, jestli se některý z problémů našich zákazníků netýká i vás:

 • Pravidelně připravujeme firemní magazíny
 • Na základě rozhovorů se zákazníky tvoříme případové studie
 • Publikovali jsme stovky odborných a trendových článků
 • Produkujeme videoobsah
 • Máme vlastní on-line marketingový magazín

 

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku