Komunikační kampaně

> Opravdu o vás zákazníci vědí?

Zákazníci mají na globálním trhu z čeho vybírat – svoje produkty a služby jim dennodenně nabízí obrovské množství firem. Jak zajistit, aby si v ostré konkurenci vybrali právě vás? Pomůžeme vám oslovit vaše zákazníky marketingovou komunikační kampaní, která otevře dveře vašim obchodníkům.

logo

Data, statistiky, koncepce, testování, spuštění, měření, úpravy, vyhodnocení. A znovu. Skvělá kampaň není o pocitech a dojmech.

Robert Svoboda   /   Senior konzultant

Oslovte své zákazníky

Společně můžeme naplánovat a realizovat marketingové komunikační kampaně s cílem získat nové zákazníky vašich produktů a služeb, posílit loajalitu stávajících klientů nebo úspěšně uvést nové produkty a vstoupit na další trhy. Pomůžeme vám s úvodní analýzou trhu, otestováním kampaně na vzorku zákazníků a její celoplošnou exekucí.

Jak pro vás realizujeme komunikační kampaň?

Na začátku každé marketingové komunikační kampaně je analýza trhu. Pomůžeme vám zjistit názory vašich současných klientů, vytvořit profil typického zákazníka a navrhneme komunikační kampaň, která efektivně podpoří vaše obchodní a podnikatelské cíle.

Komunikační kampaně s Focusem – krok za krokem:

 1. Na základě hloubkových rozhovorů s vašimi zákazníky zjistíme jejich zpětnou vazbu:
  • Jak jsou vaši klienti spokojeni s vašimi produkty a službami?
  • Co by zákazníci chtěli na vašem obchodním vztahu zlepšit?
  • Proč si vybrali za dodavatele právě vaši firmu?
  • V čem je největší konkurenční výhoda vaší firmy?
  • V jakých směrech by se mohla dále rozšířit vaše spolupráce?
 2. Připravíme podklady nezbytné pro návrh komunikační kampaně:
  • Vytvoříme prototyp (personu) vašeho typického zákazníka
  • Odhalíme silné a slabé stránky vaší firmy
  • Sestavíme vaši hodnotovou propozici
  • Stanovíme optimální model komunikační kampaně
  • Připravíme obsah komunikovaný v rámci kampaně
 3. Navrhneme pro vás komunikační kampaň, která může mít za cíl:
  • Získat nové zákazníky v současném tržním segmentu
  • Vstoupit na nové trhy se stávajícími produkty a službami
  • Rozšířit působení vaší firmy na nové trhy – v tuzemsku i zahraničí
  • Prodat další produkty a služby stávajícím zákazníkům
  • Posílit loajalitu vašich současných zákazníků
 4. Realizujme komunikační kampaň dle plánu:
  • V rámci pilotního projektu otestujeme koncept kampaně na omezeném okruhu zákazníků
  • Dle výsledků pilotního testování upravíme koncept a spustíme kampaň
  • Vyhodnocujeme průběh kampaně a případně provádíme korekce
  • Po skončení kampaně zhodnotíme výsledky a dosažení zamýšlených cílů
  • Výše odměny agentuře vychází z dosažení plánovaných výsledků

Kde jsme pomáhali s realizací komunikačních kampaní?

Marketingové komunikační kampaně jsou hlavní činností naší agentury. Realizovali jsme desítky kampaní a máme zkušenosti z různých oborů i s různými způsoby obchodování. Projděte si naše případové studie, jestli se některý z problémů našich zákazníků netýká i vás:

 • Podpořili jsme vstup tradičního dodavatele tiskových zařízení na trh služeb
 • Uvedli jsem na trh nové farmaceutické a kosmetické produkty
 • Komunikační kampaní jsme podpořili novou značku kvality potravin
 • Komunikovali jsme nové léčebné metody
 • Vyvrátili jsme mýty o škodlivosti potravin

Naše služby pro marketingové komunikační kampaně

Máme zkušenosti z mnoha oborů podnikání a jistě pomůžeme budovat značku a mediální obraz i vám.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku