Besins Healthcare

Nedostatek testosteronu

Kampaň jsme založili na media relations aktivitách, jejichž základem byla tisková konference s relevantními odborníky. Vzhledem k tomu, že jsme k tématu přistupovali tak, že je často bráno jako tabu, propojili jsme kampaň s nově vzniklou edukační stránkou. Na ní byly k dispozici nejen podrobnější informace o tématu, ale též samodiagnostický test pomáhající mužům rozhodnout se, zda je čas k návštěvě odborníka.


Besins Healthcare

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • výstupů
  • %
    konverzního poměr PPC kampaně

Co jsme dokázali

V médiích, hlavně mužských titulech, jsme narazili na neochotu o tomto, pro muže velmi citlivém tématu, psát. Přesto se nám téma podařilo prosadit opakovaně na několika mužských portálech. Muže jsme zachytili též na zpravodajských portálech a v tištěných denících a jejich přílohách. Díky velmi dobrým vztahům s redaktorkami věnujícími se zdravotní tématice se nám podařilo ve spolupráci s nimi připravit též velmi zajímavé články v ženských lifestylových titulech.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Společnost Besins Healthcare je farmaceutická společnost zaměřující se jak na doplňky stravy, tak na léky vázané na lékařský předpis. Naším úkolem bylo v rámci půlroční kampaně seznámit širokou veřejnost s problematikou nedostatku testosteronu a podpořit zájem o substituční léčbu testosteronem v gelové formě.

V rámci půlroční spolupráce jsme zajistili 45 výstupů, a to včetně rozsáhlých článků v takových titulech, jako jsou Blesk, Právo, příloha MF Dnes, Lidové noviny, Téma, Tina nebo Blesk zdraví.
PPC kampaň podporující edukační portál dosáhla konverzního poměru, kterým bylo vyplnění samodiagnostického testu, 43 % a průměrně si návštěvník prohlédl 3 stránky.

Během realizace...

Nedostatek testosteronu, který je spojen s přirozeným snižováním hormonálních hladin, se nejčastěji objevuje o mužů starších 50 let. Stále častěji se s ním ale setkáváme i u mladších skupin. Vzhledem k povaze problému jsou to paradoxně právě ženy, které se o léčbu zajímají, a které jsou podnětem k návštěvě lékaře. Proto jsme media relations upravili tak, aby bylo téma zajímavě pojato jak pro média zaměřená na jednotlivá pohlaví (mužské tituly a portály/ženské tituly a portály), tak obecněji. Komunikaci jsme zahájili tiskovou konferencí, na níž byli k dispozici sexuolog a androlog. Dalším krokem byla individuální práce s médii, včetně prosazování formou rozhovorů do rozhlasového vysílání.

Vzhledem k edukační webové stránce k tématu pro nás bylo nejdůležitější prosazování tématu v on-line médiích. Proto jsme, kromě klasických nástrojů, připravili též speciální placený projekt s portály skupiny CNC. Portál jsme přitom zviditelňovali jak v tiskových materiálech, tak pomocí speciální, edukativně zaměřené PPC kampaně.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku