Český svaz hemofiliků

KAMPAŇ NA PODPORU LÉČBY HEMOFILIE

V průběhu kampaně jsme intenzivně pracovali jak s odbornými garanty, tak s pacienty, pacientskými sdruženími a ambasadory. Lékaři se v redakčních textech podělili o zkušenosti s léčbou hemofilie u svých pacientů, někteří vystoupili v televizi či v regionálním rozhlase. Do media relations jsme zapojili i samotné hemofiliky, kteří popsali svůj život s touto závažnou nemocí.


Výsledky? Podívejte se na ně.


  • účastníků pochodu proti hemofilii

  • výtěžek z akce

  • výstupů v médiích

Co jsme dokázali:

Kampaň pro Český svaz hemofiliků a Hemojunior dosáhla vynikajících výsledků v mediálním pokrytí a pomohla výrazně zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi širokou veřejností. Rovněž se podařilo získat prostředky na částečné financování kampaně.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Hemofilie je dědičná choroba, která způsobuje špatnou srážlivost krve a nadměrné krvácení. Celosvětově tato nemoc postihuje zhruba 400 000 lidí, z toho v České republice téměř 800 obyvatel. Hemofilie je nevyléčitelná a trpí jí téměř výhradně muži. Příznaky onemocnění jsou patrné již v dětském věku. Pokud se nemoc u dítěte neléčí, vede k vážným potížím a ohrožuje na životě. Našim úkolem bylo zvýšit povědomí o tomto onemocnění a medializovat problematiku léčby pacientů, zejména v dospělém věku.

Za celou kampaň se nám podařilo téma prosadit do 145 výstupů v rámci všech mediatypů, z toho 6 výstupů v televizním vysílání.
Výtěžek z prodeje benefičních předmětů se vyšplhal až přes částku 63 000 Kč a putoval přímo do rukou pacientských organizací.
Edukace o nemoci směrem k široké laické veřejnosti a zdůraznění výhod profylaktické léčby z dlouhodobého i ekonomického hlediska.

Český svaz hemofiliků

„Hemofilií trpí necelých tisíc lidí z České republiky, a přesto se agentuře Focus podařilo prosadit její léčbu jako téma do mnoha celostátních médií. Díky obecně lepšímu povědomí o této těžké, dědičné nemoci budou mít pacienti alespoň o trochu snazší život a lepší přístup k účinné léčbě.“

Český svaz hemofiliků   /  

Fotogalerie z akce

Během realizace...

Komunikace byla primárně zaměřena na pacienty s hemofilií, tedy muže starší 18 let (přibližně 800 osob), a jejich rodinné příslušníky. Sekundární cílovou skupinou byla široká veřejnost nad 25 let (kolem 7,5 milionu osob). Kampaň jsme odstartovali tiskovou konferencí, určenou médiím pro širokou i odbornou veřejnost, na téma profylaktické léčby. Při ní byla zároveň představena ambasadorka kampaně Jana Doleželová, farmaceutka a bývalá Miss ČR. Komunikace kulminovala v období Světového dne hemofilie, kdy zároveň vrcholila charitativní kampaň s názvem „Podporuji léčbu hemofilie“. Následně jsme se zaměřili na komunikaci dílčích témat, jako například domácí péče či aktivity pacientských organizací.

Charitativní kampaň s názvem Podporuji léčbu hemofilie vrcholila Světovým dnem hemofilie 17. dubna. Jejím hlavním cílem bylo získání finanční podpory pro pacientské organizace Svaz hemofiliků a Hemojunior a další zvýšení povědomí o nemoci. Hlavní platformou této kampaně byla webová stránka (www.podporujihemofiliky.cz), kde byly prodávány benefiční předměty s logem kampaně. K příležitosti Světového dne hemofilie (17. 4. 2014) jsme zorganizovali pochod Prahou na podporu hemofiliků, zakončený benefiční akcí, do které se zapojilo přibližně 200 osob. Ambasadorka zástupcům pacientských organizací slavnostně předala šek s vybranými penězi.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.