Dobrá kondice

> Zdraví v souvislostech

Vytvoření internetového magazínu

Vytvoření internetového magazínu obsahujícího kvalitní informace o zdraví a výživě, avšak v originálním pojetí, si vyžádalo i netradiční uchopení projektu. Vznikl mnohavrstevný magazín, který uspokojí nejen konkrétní potřebu o zdravotních informacích vycházejících ze západního směru medicíny, ale nabízí i náhled na souvislosti z pohledu alternativních směrů a psychologická zamyšlení nad různými souvztažnostmi lidského bytí.


Dobrá kondice

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • tisíc
    uživatelů

  • fanoušků na facebooku

Co jsme dokázali

Projekt byl spuštěn v únoru roku 2018. Do současné doby bylo publikováno přibližně 450 článků, které si přečetlo více než 340 000 uživatelů. Stálou, vracející se základnu tvoří přibližně 15 % uživatelů, a toto procento se udržuje i přes každoměsíční nárůst nových čtenářů. Silným zdrojem návštěv je facebook, kde se do současné doby podařilo vybudovat skupinu 7 400 fanoušků. Tato skupina se pravidelně měsíčně rozrůstá o dalších zhruba 400 členů. Od prosince 2018 se kvalitní obsah stal i součástí doporučených témat na serveru www.seznam.cz.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Projekt internetového magazínu Dobrá kondice (www.dobrakondice.cz) má za cíl prostřednictvím kvalitního obsahu motivovat čtenáře k reálným změnám v jejich životech, které mohou vést k dobré fyzické i psychické kondici. Články kombinují tradiční a alternativní přístup k životu i zdraví a jsou zaměřeny zejména na výživu, zdravotní souvislosti a rodinnou a vztahovou problematiku. Web je ozvláštněn o psychologická zamyšlení.

záživnou edukativní formou motivuje k aktivním a trvalým změnám v životě jedince.
poskytuje inspiraci v oblasti zdraví, výživy i rodiny a vztahů.
nabízí aktivní přístup čtenářům k tematickým okruhům formou komentářů a diskuzí na sociálních sítích i speciální skupině Klub v dobré kondici

Během realizace...

Magazín Dobrá kondice byl spuštěn v únoru 2018 a je organickým živým projektem, který sleduje aktuální trendy ve společnosti, palčivá témata rodinného života či vztahů a novinky v oblasti zdraví i výživy a reaguje na ně. Témata jsou provázaná a vzájemně se rozšiřují a nabízejí inspiraci z různých úhlů pohledu. Toto je klíčové, neboť cílem projektu je právě nabídka nových souvislostí a netradičních náhledů na určitý moment v životě jedince. Právě pochopení vzájemných vazeb se ukazuje jako jeden z klíčů vedoucích ke spokojenějšímu životu a možnosti zlepšení a upevnění svého zdraví. Důležitou nedílnou složkou magazínu je i vedení aktivních diskuzí na sociálních sítích.

Magazín Dobrá kondice byl spuštěn v únoru 2018 a je organickým živým projektem, který sleduje aktuální trendy ve společnosti, palčivá témata rodinného života či vztahů a novinky v oblasti zdraví i výživy a reaguje na ně. Témata jsou provázaná a vzájemně se rozšiřují a nabízejí inspiraci z různých úhlů pohledu. Toto je klíčové, neboť cílem projektu je právě nabídka nových souvislostí a netradičních náhledů na určitý moment v životě jedince. Právě pochopení vzájemných vazeb se ukazuje jako jeden z klíčů vedoucích ke spokojenějšímu životu a možnosti zlepšení a upevnění svého zdraví. Důležitou nedílnou složkou magazínu je i vedení aktivních diskuzí na sociálních sítích.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku