Fresenius Medical Care

Onemocnění ledvin a dialýza

Před zahájením komunikačních aktivit bylo nezbytné definovat role a pozice zainteresovaných osob s přímým nebo nepřímým vlivem na vývoj situace v oblasti nefrologické péče. K jednotlivým skupinám jsme následně navrhli konkrétní komunikační nástroje.


Fresenius Medical Care

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • +
    výstupů v médiích

  • dotazníků z průzkumu mezi pacienty
  • %
    zásah všech cílových skupin

Co jsme dokázali:

Mezi cílové skupiny, které jsme PR aktivitami oslovili, patřili pacienti a jejich rodiny, široká veřejnost, pacientské a zájmové organizace, specializovaná odborná veřejnost (odborné a profesní organizace) a v neposlední řadě provozovatelé nemocničních zařízení a pojišťovny. Výsledkem pacientského průzkumu bylo téměř 3 000 vyplněných dotazníků, z nichž bude možné čerpat témata po několik následujících let. Důležité informace pro pacienty přináší i pacientský časopis Péče pro mne, kompletně připravovaný naší agenturou. Neméně významnou aktivitou byla realizace edukačního portálu pro laickou veřejnost na adrese www.dialyza.cz.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Společnost Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin. V České republice působí od roku 1993 a v roce 2014 zabezpečovala na svých 22 střediscích péči o více než 1 600 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Cílem projektu pro Fresenius Medical Care, realizovaného v letech 2013 až 2014, bylo vybudovat renomé společnosti v produktové i poskytovatelské divizi, klást důraz na výsledky a kvalitu poskytované léčby, mezinárodní zázemí firmy i odbornost podloženou mnoha studiemi a výsledky. V neposlední řadě bylo záměrem vyvolat diskuzi o problematice péče o pacienty, dostupnosti léčby v České republice či nároků pacientů na léčbu.

Oslovení veřejnosti i odborníků prostřednictvím desítek mediálních výstupů.
Rozsáhlý průzkum mezi pacienty jako základ další komunikace.
Tvorba pacientského časopisu a obsahu edukačního portálu ve spolupráci s diabetology, kardiology a praktickými lékaři.

Během realizace...

Komunikaci jsme odstartovali tiskovou konferencí pro média z laického i odborného tisku, na které jsme představili nejmodernější formu léčby, tzv. vysokoobjemovou hemodiafiltraci s nespornými benefity pro pacienty. Právě pacienti a jejich blízcí byli skupinou, na kterou směřovala většina našich komunikačních aktivit, zaměřených na laickou veřejnost. U příležitosti Světového dne ledvin jsme ve spolupráci s dialyzačními středisky otevřeli nefrologické ambulance veřejnosti a vyzvali návštěvníky ke konzultaci zdravotního stavu jejich ledvin. Dále jsme provedli nejrozsáhlejší pacientský průzkum, nejen na dialyzačních střediscích společnosti. V rámci odborné veřejnosti jsme se nezaměřili pouze na nefrology, ale navázali jsme spolupráci i s odborníky ze spřízněných specializací, zejména diabetology, kardiology a praktiky. Klientovi jsme doporučili aktivní účast na relevantních odborných konferencích a seminářích, nejen formou přednášek, ale také edukačních stánků. Nechyběla ani podpora kongresů formou partnerství anebo sponzoring relevantních pacientských organizací.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.