Fresenius Medical Care

Onemocnění ledvin a dialýza

Společnost Fresenius Medcal Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb s  chronickým selháním ledvin. Hemodiafiltrace patří na střediscích Fresenius Medical care již řadu let ke standardu léčby. Na mnoha ostatních střediscích ovšem využívaná není. Komunikační kampaň, kterou jsme pro společnost realizovali, měla klientovi pomoct s  propagací tohoto typu léčby jak mezi pacienty, tak i lékaři. Před zahájením komunikačních aktivit bylo nezbytné identifikovat role a pozice cílových person. K  jednotlivým skupinám jsme pak následně navrhli komunikační nástroje.


Fresenius Medical Care

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • +
    výstupů v médiích

  • dotazníků z průzkumu mezi pacienty
  • %
    zásah všech cílových skupin

Co jsme dokázali:

Výsledkem pacientského průzkumu bylo téměř 3 000 vyplněných dotazníků, z nichž bude možné čerpat témata po několik následujících let. Důležité informace pro pacienty přinášel i pacientský časopis Péče pro mne, kompletně připravovaný naší agenturou. Neméně významnou aktivitou byla realizace edukačního portálu pro laickou veřejnost www.dialyza.cz. V  médiích se nám podařilo publikovat více než 150 výstupů a 100 % zasáhnout všechny zmíněné cílové skupiny.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Mezi cílové skupiny, které jsme PR aktivitami oslovili, patřili pacienti a jejich rodiny, široká veřejnost, pacientské a zájmové organizace, specializovaná odborná veřejnost (odborné a profesní organizace) a v neposlední řadě provozovatelé nemocničních zařízení a pojišťovny. Cílem projektu pro Fresenius Medical Care byla intenzivní podpora nového typu léčby onemocnění ledvin.

Během realizace...

Komunikaci jsme odstartovali tiskovou konferencí pro média z laického i odborného tisku, na které jsme představili nejmodernější formu léčby s  nespornými benefity pro pacienty. Právě na pacienty a jejich blízké směřovala většina našich komunikačních aktivit zaměřených na laickou veřejnost. Primárně jsme komunikovali kvalitu poskytované péče, informace o možnostech zlepšení kvality života a doporučení při stravě či pohybových aktivitách formou článků, pacientských příběhů nebo rozhovorů s odborníky. U příležitosti Světového dne ledvin jsme ve spolupráci s dialyzačními středisky otevřeli nefrologické ambulance veřejnosti a vyzvali návštěvníky ke konzultaci zdravotního stavu jejich ledvin. Dále jsme provedli nejrozsáhlejší pacientský průzkum, nejen na dialyzačních střediscích společnosti Fresenius Medical Care. V rámci odborné veřejnosti jsme spolupracovali i s odborníky ze spřízněných specializací, zejména diabetology, kardiology a praktiky. V  odborných titulech jsme ve spolupráci s odbornými garanty prosadili výstupy na témata spojená s výsledky léčby pomocí hemodiafiltrace. Klientovi jsme doporučili aktivní účast na relevantních odborných konferencích a seminářích, nejen formou přednášek, ale také edukačních stánků, představujících prostor pro detailnější seznámení zájemců s moderní dialýzou, její vysokou úspěšností a efektivitou. Nechyběla ani podpora kongresů formou partnerství anebo sponzoring relevantních pacientských organizací.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku