GE Money Bank

Komunikace CSR

Při medializaci CSR projektů GE Money Bank jsme se nemohli spoléhat na tradiční komunikační prostředky. Běžná tisková zpráva či setkání s novináři v tomto případě neplní svůj účel, proto jsme zvolili komunikaci formou osobních příběhů lidí poskytujících, nebo přijímajících pomoc prostřednictvím CSR programů.


GE Money Bank

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • %
    navýšení medializace v meziročním srovnání
  • výstupů
    v TV a rozhlase
  • výstupů
    v tištěných a online titulech

Co jsme dokázali:

Naše příběhy, vycházející z CSR projektů GE Money Bank, si úspěšně našly cestu do tištěných a online médií i vysílání rádií a televizních stanic. V období od 1. 4. do 31. 12. 2014 se nám podařilo realizovat celkem 104 výstupů v médiích, z toho 10 zmínek v televizi či rozhlase, 27 v denním tisku a tištěných médiích a 67 v online titulech. Zásadní téma finanční gramotnosti, spojené s CSR programem Rozumíme penězům, dokonce získalo značný prostor ve vysoce sledované, hlavní zpravodajské relaci Události na prvním programu České televize.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

GE Money Bank (dnes již MONETA Money Bank), jeden z největších poskytovatelů bankovních služeb na českém trhu, je naším klientem od roku 2014. Naším hlavním úkolem je komunikace CSR projektů banky – směrem k médiím a široké veřejnosti

Rozsáhlá publicita příběhů lidí spojených s CSR aktivitami GE Money Bank ve významných médiích.
Budování povědomí o GE Money Bank jako o společnosti věnující intenzivní pozornost svému okolí.
Širší zapojení zaměstnanců GE Money Bank do CSR projektů a jejich podpora ze strany managementu.

GE Money Bank

„CSR projekty jsou důležitou součástí našeho působení na českém trhu. Focus Agency se podařilo zajistit našim CSR aktivitám širokou publicitu, což nás motivuje v nich pokračovat.“

Milada Veselá   /   Manažer GE Money Bank

Během realizace...

V roce 2014 jsme zajišťovali mediální komunikaci CSR projektů GE Voluteers, Rozumíme penězům a Podpora žen v podnikání. Z naší zkušenosti víme, že pro komunikaci průběhu a výsledků CSR programů je nezbytné především najít atraktivní formu podání informací, například v podobě zajímavých osobních příběhů lidí, kteří se na projektu podílí na straně sponzora, nebo naopak jako příjemci pomoci. Důležitá je přitom rovněž kvalitní obrazová dokumentace ve formě fotografi í a videí, ke které mají novináři snadný přístup prostřednictvím internetového úložiště.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku