Novo Nordisk

Zlepšení prognózy pacientů s DM

Diabetes je stále běžnějším civilizačním onemocněním a srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti nejen v ČR. Diabetici jsou přitom ohroženi více než ostatní. Jak tato dvě témata spojit? Odpovědí pro nás byla kampaň nazvaná Nebuď karDIAk, kterou jsme podpořili nejen tiskovými zprávami, ale též speciálním facebookovým profilem s pravidelnými posty věnovanými prevenci srdečně-cévních onemocnění. I když tři měsíce nejsou mnoho času, vždy se snažíme klientům vyjít vstříc a pracovat co nejlépe tak, abychom splnili slíbené.


Novo Nordisk

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • výstupů

  • pozvání odborníka do rozhlasových relací

Co jsme dokázali

V rámci tříměsíční spolupráce se nám podařilo prosadit 60 výstupů, což bylo v porovnání s původním plánem o 7 více. Naše články si mohli přečíst čtenáři bulvárně i seriózně zaměřených deníků, časopisů pro ženy i těch věnujících se zdraví. Ještě větší počet článků byl na základě našich podkladů publikován na webových portálech.

Osm pozvání odborníka do regionálních rozhlasových relací značí, že spolupráce s místními odborníky je správnou cestou.

Facebook je nástrojem, který mnoho farmaceutických společností nevyužívá z obav z reakcí. Jsme rádi, že jsme spolupracovali s otevřeným klientem, který s využitím facebookového profilu a propagací vybraných příspěvků souhlasil. Facebook pro nás byl způsobem, díky kterému jsme mohli i v článcích odkazovat na zdroj, kde je možné získat větší počet informací. Bez takovéto platformy, ať již formou webové stránky či FB, je přitom, dle našeho názoru, kampaň neúplná.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Téma, které nám farmaceutická společnost Novo Nordisk zadala, znělo „Zlepšení prognózy pacientů s DM – snížení rizika KVO pomocí GLP-1 agonistů“. V rámci tříměsíční kampaně jsme se měli zaměřit na edukaci diabetiků k tomuto tématu a pomocí apelu zvýšit zájem o vlastní léčbu a o informování se u lékaře ve věci nových možností léčby. Při přípravě strategie jsme mysleli mimo jiné na to, že v rámci komunikovaného období budou probíhat oslavy Světového dne srdce (září) a Světového dne diabetu (listopad). To bylo na jednu stranu výhodou, na druhou komplikací, vzhledem k podobnému timingu aktivit ze strany konkurence z oblasti prevence KVO a léčby diabetu.

Během realizace...

V tomto případě se jednalo o poměrně odborné, a tedy na komunikaci vůči médiím pro širokou veřejnost složité, téma. Při medializaci jsme se přesto zaměřili nejen na odborné tituly pro diabetiky, ale též na ženské a lifestylové tituly, deníky, on-line portály a televizní a rozhlasové stanice. Naším cílem bylo klíčová sdělení doručit nejen k samotným diabetikům, ale též k jejich rodinám a přátelům (sekundární cílové skupiny).

Vzhledem ke specifikaci tématu jsme pracovali s celostátními a regionálními tiskovými zprávami, obecnou infografikou znázorňující zvýšené riziko pro diabetiky i nástroji cílené medializace (osobní setkání s odborníkem/pacientem, prosazování pacientského příběhu do vybraných médií, nabídky speciální spolupráce s odborníkem, zpracování tématu dle zadání redakce, apod.). Jak již bylo zmíněno, při naší práci jsme nezapomínali ani na regionální média – těm jsme přitom připravili podklady s daty z daného regionu a nabídli spolupráci s regionálním odborníkem (diabetologem).

Ve spolupráci s on-line specialistou jsme též zvyšovali povědomí o nově vzniklém facebookovém profilu, včetně propagace vybraných příspěvků, a plnili ho kvalitním obsahem zaměřeným na prevenci KVO u diabetiků.

V neposlední řadě jsme pracovali i s placenými formáty, konkrétně advertoriály v tištěných médiích a reklamou v MHD v 17 městech.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.