Novo Nordisk

> Postprandiální hyperglykemie a moderní inzulinová léčba

Diabetici 1. a 2. typu na intenzifikovaném inzulinovém režimu často bojují s postprandiální hyperglykemií (vysokou glykemií po jídle). Pokud tento problém dlouho neřeší, může to vést k řadě závažných zdravotních komplikací. Pomoci předcházet těmto stavům můžou moderní krátkodobě působící inzuliny. Pacienti byli až dosud odkázáni na přesnou aplikaci inzulinu 15-20 minut před jídlem, a tím do velké míry limitováni ve svých aktivitách a nuceni k přesnému plánování režimu dne. Moderní inzuliny přináší pacientům velkou úlevu a větší flexibilitu – je možné je aplikovat těsně před jídlem, což pomáhá předcházet nepříjemným a zdraví škodlivým stavům vysoké glykemie po jídle. Cílovou skupinou kampaně byli zejména mladší – aktivně žijící diabetici 1.i 2.typu a také jejich rodiny a blízcí.


Novo Nordisk

Co jsme dokázali:

V průběhu čtyřměsíční kampaně jsme s pomocí odborníků – včetně lékařů z regionů – srozumitelně vysvětlovali složité téma v tisku, na internetu, v televizi i rádiu. Články odkazovaly na stránky hypernenisuper.cz, kam jsme umístili krátká edukativní videa a srozumitelné infografiky. Podařilo se nám zajistit také rozhovory s odborníky k tématu v televizních a rozhlasových pořadech. Velký zájem cílové skupiny vzbudila facebooková stránka Hypernenisuper. Celý projekt jsme doplnili vyhledávacícmi a obsahovými kampaněmi v síti Seznam i Google, včetně promotion na Facebook postů.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Naším zadáním byla edukativní kampaň ke specifickému tématu vysokých glykemií po jídle, zvyšování povědomí diabetiků o důležitosti dobré kontroly glykemií po jídle a také jejich informovanost o možnostech moderní inzulinové léčby, která rizika vysokých glykemií po jídle snižuje. Snahou bylo také motivovat pacienty k zodpovědnosti za management vlastního onemocnění – vyvolat jejich zájem a vést je k dotazování se u lékařů.

tvorba nových webových stránek
návrh a správa online kampaně
 • 122,9 % splnění počtu plánovaných výstupů
 • 43 výstupů v médiích
 • 327 000 zobrazení příspěvků na FB hypernenisuper
 • 76 101 zasažených unikátních uživatelů FB v cílové skupině 45+ se zájmem o diabetes mellitus

Výsledky? Podívejte se na ně.

 • %
  splnění počtu plánovaných výstupů

 • výstupů v médiích
 • tisíc
  zobrazení příspěvků na FB hypernenisuper
Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.