Novo Nordisk

Inzulinová léčba

Pro Novo Nordisk jsme naplánovali a realizovali časově omezenou, úzce zaměřenou kampaň, zacílenou na diagnostikovaná diabetiky ve věku nad 50 let. Klíčová přitom byla spolupráce s lékaři a regionálními médii.


Novo Nordisk

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • měsíční úzce zaměřená kampaň

  • výstupů v mediích

Co jsme dokázali:

Během tříměsíční kampaně jsme zrealizovali desítky mediálních výstupů, většinou tematických edukačních článků v regionálních denících a týdenících, o rozsahu minimálně čtvrt strany. Kampaň měla dle hodnocení klienta prokazatelný efekt, pacienti požadovali další informace k inzulinu od svých ošetřujících lékařů, a proto jsme pokračovali v komunikaci na další vytipované regiony.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Společnost Novo Nordisk je světovou jedničkou v péči o pacienty s diabetem. Svoji pozici si vybudovala díky rozsáhlé nabídce produktů pro diabetiky, zahrnující i nejpokročilejší produkty v oblasti systémů pro podávání inzulinu. Zadáním naší kampaně pro Novo Nordisk bylo edukovat pacienty s diabetem o bezpečnější a předvídatelnější léčbě – inzulinových analogách a jejich výhodách, zbourat mýty o inzulinových perech, a tím vyvrátit zbytečné obavy pacientů z aplikace inzulinu.

Celkem 54 mediálních výstupů v tisku, na internetu, v rozhlase i v celoplošné televizi.
Více než polovina výstupů odkazovala na webové stránky www.lecbacukrovky.cz.
Díky pozitivnímu hodnocení kampaně klientem pokračovala komunikace v dalších regionech.

Novo Nordisk

„Ve spolupráci s agenturou Focus se nám podařilo cíleně oslovit diabetiky ve vybraných regionech České republiky a představit jim naše inzulinové pero. Společně s diabetology jsme pak zaměřili na zmírnění obav starších pacientů ze samostatné aplikace inzulinu.“

Lucie Cikrtová   /   Marketingová manažerka

Během realizace...

Primární cílovou skupinou kampaně byla laická veřejnost – zejména noví diabetici a jejich rodinní příslušníci. Ke komunikaci s nimi jsme využili aktivní spolupráce s lékaři v jednotlivých regionech. Diabetologové se v redakčních textech podělili o zkušenosti s léčbou inzulinem u svých pacientů a některým jsme zajistili i prostor v regionálním rozhlase. Do media relations jsme zapojili i pacienty, kteří mají s inzulinem pozitivní zkušenosti a byli ochotni se podělit o svůj příběh. Kampaň byla podpořena PPC reklamou cílenou na vybrané regiony.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.