Pfizer

kampaň na prevenci pneumokokových onemocnění

Prevence pneumokokových onemocnění

Společnost Pfizer je výrobcem vakcíny Prevenar 13 proti pneumokokům, vázané na lékařský předpis. Realizovanou kampaní jsme měli veřejnost seznámit s problematikou pneumokokových infekcí, zejména se závažnými následky tohoto onemocnění, a informovat o příspěvku zdravotních pojišťoven pro pacienty ve věku nad 65 let. Vzhledem k  šířce cílové skupiny jsme identifikovali ústřední témata a rozložili je na řadu dílčích témat, která jsme dále komunikovali ve vybraných médiích. Každé cílové skupině jsme museli přizpůsobit výběr médií pro nákup inzerce a publikování článků či rozhovorů. Pacienti, jejichž příběhy jsme při komunikaci využili, se pro každou cílovou skupinu rovněž lišili.


Pfizer

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • %
    splnění počtu plánovaných mediálních výstupů

  • příspěvků v relevantních médiích
  • %
    zásah cílové skupiny rodičů malých dětí

Co jsme dokázali:

Kampaní jsme výrazně zasáhli cílové skupiny prostřednictvím médií, kde jsme publikovali celkem 195 příspěvků. 88% zásah také evidujeme v cílové skupině rodičů malých dětí. Velkým bonusem bylo i splnění plánu, které činilo 114 %. Kampaň prokazatelně zvýšila zájem o očkování proti pneumokokovým onemocněním.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Naším cílem bylo udržet stávající proočkovanost v dětské populaci a rozvíjet trh v populaci starších dospělých. Cílová skupina jednotlivých částí kampaní byla velmi široká – od rodičů malých dětí, přes ženy ve věku 20–40 let až po seniory nad 65 let.

Pfizer

Naše zkušenosti s media relations a oblastí zdravotnictví vedly k realizace velmi úspěšné kampaně na preventivní očkování proti pneumokokovým onemocněním, která zasáhla všechny cílové skupiny. Vhodný výběr témat umožnil vést kampaň dlouhodobě a zvýšit tak její celkový dopad.

  /  

Během realizace...

Díky rozložení kampaně na řadu dílčích témat jsme získali možnost komunikovat stále nová sdělení k různým cílovým skupinám, nepřetržitě po mnoho měsíců. Ve všech částech kampaně se nám podařilo dosáhnout většího než plánovaného počtu příspěvků v relevantních médiích a masivním způsobem zasáhnout všechny cílové skupiny.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku