Servier

> zvýšit povědomí o příznacích chronického žilního onemocnění

Otoky nohou, metličky a křečové žíly, první příznaky chronického žilního onemocnění, řeší většina pacientů buď nákupem masti, nebo operací, která má spíše kosmetický efekt. Přesvědčit české pacienty o tom, že jednorázově chronický zánět v končetinách nevyřeší, chtělo víc než jen produktové tipy a krásné fotografie ukazující operatéra.


Servier

Co jsme dokázali:

Hlavní cílem naší kampaně bylo oslovit členy cílové skupiny. V rámci desetiměsíční kampaně jsme dosáhli 103 výstupů v tištěných médiích, on-line prostředí, rozhlase i televizi. Médii s nejvyšším dosahem přitom byly díky opakovanému vystoupení odborníků v celostátních rozhlasových stanicích, dále pak on-line portály, v nichž jsme výstupy propojili s edukační webovou stránkou. Celkový dosah mediálních výstupů realizovaných v kampani byl díky opakovanému zásahu do cílové skupiny 55 milionů osob.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Pro společnost Servier jsme v roce 2018 realizovali edukační kampaň k tématu chronického žilního onemocnění. Naším úkolem bylo zvýšit povědomí o příznacích chronického žilního onemocnění a apelovat na pacienty, aby již při prvních zdravotních komplikacích navštívili lékaře a informovali se o venofarmakologické léčbě.

V rámci desetiměsíční kampaně jsme dosáhli 103 výstupů v tištěných médiích, on-line prostředí, rozhlase i televizi.
Celkový dosah mediálních výstupů realizovaných v kampani byl díky opakovanému zásahu do cílové skupiny 55 milionů osob.

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • výstupů v médiích
  • miliónů
    zásah do cílové skupiny

Během realizace...

Základem naší komunikace se staly tiskové zprávy připravené tak, aby odpovídaly zaměření a periodicitě jednotlivých médií. K dispozici jsme měli jak obecné edukační texty k chronickému žilnímu onemocnění a jednotlivým projevům, tak praktické návody či příběhy pacientů. S redaktory jsme se setkali též osobně, a to na přednášce, kde redaktorky z vybraného vydavatelství využili možnosti nechat se vyšetřit dermatologem přímo v místě.

Díky širokému informačnímu zázemí pro nás nebyl problém připravovat pro redaktory podklady dle specifického zadání. Spolupráce přitom byla založena jak na ověřených podkladech, tak individuální spolupráci s odborníky, kteří byli médiím k dispozici pro doplnění informací, rozhovory (rozhlas, on-line, TV) nebo on-line chaty.

Vzhledem k propojení kampaně s edukačními webovými stránkami jsme se hodně věnovali též on-line prostředí. Speciální projekty obsahovaly PR články, ankety, dlouhodobou spolupráci s odborníkem či bannerovou a reklamní kampaň zaměřenou na komunikaci webu zilniporadna.cz.

Díky výsledkům PR kampaně pokračuje spolupráce s klientem i v roce 2019, kdy rozšiřujeme své aktivity v on-line prostředí (PPC kampaň, práce s videi, kanál na youtube) a téma pojímáme z nových úhlů pohledu.

 

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.