Svaz diabetiků ČR

Krizová komunikace

Primárním cílem kampaně bylo, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR bez prodlení zastavilo provádění zkrácené revize inzulinů a zahájilo hloubkovou revizi zohledňující rozdíly mezi humánními a analogovými inzuliny. Tento cíl se nám díky intenzivní komunikaci s věcnými argumenty podařilo splnit.


Svaz diabetiků ČR

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • televizní reportáže

  • výstupy v celostátních denících

  • výstupů na zpravodajských webech

Co jsme dokázali:

Kampaň byla velice úspěšná, tématu se během dvoudenní komunikace věnovaly 2 televizní reportáže, 4 celostátní deníky a 11 zpravodajských webů. I díky takto rozsáhlé medializaci tématu se podařilo naplnit stanovené cíle a zkrácená revize úhrad inzulinů byla zastavena.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

V květnu roku 2014 zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zkrácenou revizi úhrady krátkodobě působících a premixovaných inzulinů. Tento krok hrozil přímým dopadem na české diabetiky – rapidním zvýšením doplatků za inzuliny, nebo rizikem zhoršení léčby pro čtvrt milionu diabetických pacientů v ČR, kteří by z finančních důvodů byli nuceni přejít na lacinější a ne tak efektivní léčbu v podobě humánních inzulinů. V reakci na tuto událost Svaz diabetiků České republiky a další organizace sdružující pacienty s diabetem vyjádřily veřejný nesouhlas s postupem SÚKL a učinily kroky k tomu, aby tuto revizi neprodleně zastavil. V této fázi nás Svaz diabetiků oslovil s požadavkem na zajištění krizové komunikace a uspořádání tiskové konference.

Rychlé proniknutí do problematiky, schopnost komunikovat s experty na danou oblast.
Perfektní znalost mediálního trhu a klíčových kontaktů v redakcích.
Komunikace oproštěná od emocí, vedená na základě věcných a jasně podaných argumentů.

Svaz diabetiků ČR

„Léčba inzulinem je u pacientů s diabetem 1. typu, stejně jako u řady osob s diabetem 2. typu, život zachraňující a nenahraditelná. Za inzulinová analoga, která výrazně redukují nebezpečný výskyt hypoglykémií, pacienti doplácejí v řádu desetikorun za balení. Postupem Státního ústavu pro kontrolu léčiv se však tato situace měla dramaticky změnit v neprospěch diabetiků. S podporou agentury Focus se nám ale podařilo změnu zastavit a zachovat dostupnost léčby všem diabetikům.“

Ing. Vladimír Horák   /   předseda, Svaz diabetiků ČR

Během realizace...

Velmi rychle jsme pronikli do problematiky a 26. června 2014, během dvou dnů od zadání, jsme uspořádali tiskovou konferenci, které se zúčastnila klíčová média z oblasti zdravotnictví s přesahem do ekonomického zpravodajství. Následně jsme zahájili intenzivní komunikaci stanoviska dotčených pacientských organizací do všech relevantních mediatypů, z níž vzešlo velké množství mediálních výstupů, které rozpoutaly diskusi v patřičných institucích.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.