Unilever ČR

Mýty o tucích

Nechali jsme se inspirovat vytrvale se šířícím hoaxem o zdravotních rizicích margarínů. Monitorovali jsme online prostředí a zjišťovali, jak spotřebitelé vnímají nejen margaríny, ale i s nimi spojené negativní zprávy. Ve spolupráci s klientem jsme připravili materiál na téma Mýty o margarínech.


Unilever ČR

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • %
    splnění stanovených cílů
  • tis.Kč
    hodnota výstupů přepočítaná na inzertní prostor

Co jsme dokázali:

Díky kvalitně připraveným a důsledně zdrojovaným materiálům se nám podařilo získat rozsáhlý redakční prostor ve významných médiích, především denících a lifestylových titulech. Zajistili jsme rovněž i výstup v hlavním televizním zpravodajství, který vycházel ze zvyšující se hrozby srdečně-cévních onemocnění. Celkem se jednalo o 230 výstupů.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Ze své pozice lídra trhu iniciovala společnost Unilever osvětovou kampaň „Nasycené škodí“. Naše media relations aktivity měly za úkol edukaci k tématu nasycených a nenasycených mastných kyselin.

Nápravu léta tradovaných omylů o škodlivosti nenasycených mastných kyselin a zdravotních rizicích konzumace margarínů.
Masivní zásah cílové skupiny spotřebitelů a více než 100% splnění cílů stanovených zadavatelem.
Zpětná vazba od cílové skupiny, zjišťovaná na základě monitoringu a analýzy internetových serverů a diskusí.

Unilever ČR

„Přestože většina spotřebitelů údajně zná zdravotní benefity margarínů a mnozí je často kupují, důvěru zákazníků v rostlinné tuky oslabují poplašné a často i zcela nepravdivé informace o původu či negativních dopadech konzumace margarínů. Úkolem agentury Focus bylo uvádět tyto informace na pravou míru, mírnit šíření zavádějících zpráv a v důsledku přispět k udržení pozitivního vnímání margarínů jako zdraví prospěšné potraviny. Tyto cíle se agentuře podařilo úspěšně naplnit.“

Robert Svoboda   /   Ředitel, Focus Agency

Během realizace...

Abychom mohli vyvrátit mýty kolem údajných zdravotních rizik konzumace margarínů, spojili jsme se s odborníky, zejména dietoložku Dr. Karolínu Hlavatou a přední českou odbornici na problematiku tuků prof. Janu Dostálovou, a připravili materiál na téma „Mýty o margarínech“. Na základě přání klienta jsme media relations zaměřili primárně na tištěné tituly. Materiály dodávané médiím jsme podpořili citacemi odborníků a výsledky uznávaných studií. Připravena byla také putovní regionální akce, v jejímž rámci jsme se setkávali se širokou veřejností přímo v terénu. Správné nastavení a úspěšnost kampaně jsme průběžně posuzovali dle výsledků monitoringu online prostředí, zejména diskusí u příspěvků na téma výživy a konzumace margarínů.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku