Vím, co jím a piju o.p.s.

Projekt podpory zdraví

V roce 2016 probíhala první etapa projektu, kdy jsme kladli důraz na přípravu motivačního programu, metodik, edukačních a zdravotně-výchovných materiálů a realizaci workshopů pro žáky, učitele a zaměstnance školních jídelen i besed pro rodiče. Vznikl program Fandíme zdraví, který se ve školním roce 2016/2017 ověřuje na 16 pilotních základních školách ze tří krajů.


Vím, co jím a piju o.p.s.

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • žáků z 16 škol zapojených do pilotního projektu

  • účastníků workshopů pro zaměstnance základních škol

  • výstupů v celoplošných médiích

Co jsme dokázali:

Projekt Fandíme zdraví je velice dobře přijímán zřizovateli i vedením pilotních základních škol, pedagogy, žáky i jejich rodiči. Na rozdíl od původně očekávaného zapojení 2 400 žáků v 15 školách, je v 16 pilotních školách téměř trojnásobný počet žáků, celkem 8 259. Na pilotních ZŠ je celkem 495 učitelů a 104 vychovatelů, ve školních jídelnách těchto škol pracuje celkem 138 zaměstnanců. V rámci pilotních škol je do projektu zapojeno zhruba 12 000 rodičů. Besedy pro rodiče, které jsme realizovali nad rámec původního zadání, navštívilo zhruba 400 rodičů.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Projekt Fandíme zdraví, realizovaný pro společnost Vím, co jím a piju v letech 2016 a 2017, je zaměřený na zlepšení a ozdravění prostředí základních škol s důrazem na výživu a začlenění pohybových aktivit do školního prostředí. Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci základních škol, jejich rodiče a zaměstnanci škol (pedagogové, vychovatelé a zaměstnanci školních jídelen). Mezi naše hlavní úkoly patří tvorba motivačního programu, vytvoření metodik a vzdělávacích materiálů pro pedagogický a nepedagogický personál škol, edukace žáků a pracovníků škol a ověření metodiky na pilotních školách.

Vím, co jím a piju o.p.s.

„S agenturou Focus spolupracujeme dlouhodobě a zvolili jsme si ji také pro náš nový projekt na podporu zdravého životního stylu u žáků základních škol. Focus zajistil kompletní realizaci projektu od výběru jeho názvu přes přípravu všech souvisejících metodik a materiálů, produkci video spotů až po realizaci workshopů pro pedagogy, žáky a jejich rodiče. Průběžné výsledky dvouletého projektu výrazně překračují plánovaný rozsah.“

Ing. Lucie Gonzálezová   /   ředitelka Vím, co jím a piju

Během realizace...

V rámci projektu jsme vymezili 6 prioritních skupin: vedení školy, učitelé, vychovatelky školních družin, vedení a personál školní jídelny, žáci a rodiče žáků. U každé skupiny se věnujeme celkové koncepci podpory zdraví, pohybu a prostředí. Vytvořili jme video spoty na téma výživy, pohybu a energetické rovnováhy, plakáty, letáky a další materiály pro školy, rodiče a žáky, vzorové receptury pro školní jídelny, pracovní listy do výuky. V roce 2016 proběhlo celkem 16 workshopů s nutričními poradci a profesionálními kuchaři pro zaměstnance základních škol, jejichž cílem bylo posilování profesionality, nutriční gramotnosti a motivace zaměstnanců škol.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.