Walmark

Syndrom dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku je zdravotní problém, který často trápí mladší generaci. Proto jsme se rozhodli zaměřit se kromě klasických media relations na on-line prostředí. V něm jsme naše téma podporovali nejen klasickými PR články a infografikou, ale též speciálním projektem s vybraným portálem zahrnujícím mimo jiné anketu mezi čtenářkami, a rozhlasovou stanicí Frekvence 1. Úspěchem bylo též spojení se s pacientským sdružením Pacienti IBD provozujícím nástroj WC kompas a spolupráce s vybranými blogerkami, které mají s onemocněním vlastní zkušenost.


Walmark

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • výstupů v médiích
  • %
    očekávání klienta

Co jsme dokázali

V médiích jsme nejprve narazili na stud a nejistotu, jak téma zpracovat (syndrom dráždivého tračníku se může projevovat jak průjmy, tak zácpou či nadýmáním, což bylo pro redaktorky hůře uchopitelné). I přesto se nám podařilo celkem zajistit 80 výstupů (tisk, on-line, TV, rozhlas), čímž jsme původní očekávání splnili na více než 100 %.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Walmark je společnost zaměřující se na doplňky stravy. Mezi ně patří mimo jiné IBS Symbio, speciální probiotika vhodná pro pacienty trpící syndromem dráždivého tračníku (IBS).

Naším úkolem bylo připravit a vést roční edukační kampaň zaměřenou na šíření povědomí o syndromu dráždivého tračníku a probiotik jako vhodné podpůrné léčbě.

Při příležitosti Světového dne zažívání jsme zajistili pozvání odborníka do dvou ranních relací, v průběhu roku se tématu věnovala též hlavní zpravodajská relace.
Články na základě našich tiskových zpráv si mohli čtenáři a čtenářky přečíst v ženských titulech a portálech (Týdeník Květy, Napsáno životem, Žena-in.cz, Žena.iprima.cz), v titulech a portálech věnujících se zdraví a zdravému životnímu stylu (Zdraví, Mojezdravi.cz, Vitalia.cz, Vimcojim.cz) i zpravodajství (MF Dnes, Právo, Blesk.cz).
Úspěchem bylo též navázání spolupráce se strategickými partnery – Pacienti IBD a bloggerkou věnující se tématu syndromu dráždivého tračníku.

Během realizace...

Syndrom dráždivého tračníku je vzhledem k tomu, že jeho podstatou jsou dlouhodobé střevní komplikace, stále tabu. Protože pacienti často patří do nižších věkových skupin, rozhodli jsme se použít jak standardní media relations (klasické PR, speciální on-line projekt, příprava rozhlasových spotů), tak nové způsoby, jak naše klíčové sdělení doručit k cílové skupině (např. plakáty na toaletách na vybraných univerzitách). Výše uvedené nástroje jsme využívali též na Slovensku, kde jsme kampaň koordinovali ve spolupráci se slovenskou agenturou.

Při naší práci jsme se snažili pojmout téma co nejpoutavěji. Proto jsme úzce spolupracovali s pacienty a odborníky, díky čemuž jsme úspěšně oslovili hlavní zpravodajskou televizní relaci i ranní vysílání, zájem jsme vyvolali též v rozhlasových stanicích, které pozvaly našeho odborníka jako hosta vysílání.

Součástí kampaně byly edukační webové stránky www.cojeIBS.cz, kam jsme přispívali jak články na zadané téma, tak přípravou speciálního jídelníčku pro registrované, na němž jsme spolupracovali s odborníky z iniciativy Vím, co jím a piju.

V neposlední řadě bylo součástí naší práce navázání spolupráce s pacientskou organizací Pacienti IBD. Díky ní se nám podařilo zprostředkovat reklamní prostor v rámci webových stránek a mobilní aplikace WC kompas. A dále upozornit na tento nástroj, který je vhodný nejen pro pacienty s IBD a IBS, na webových portálech a stránkách deníků a časopisů.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.