Walmark

Syndrom dráždivého tračníku

Mezi atraktivní výrobky firmy Walmark patři i IBS Symbio, speciální probiotika vhodná pro pacienty trpící syndromem dráždivého tračníku (IBS). Naším úkolem bylo připravit a vést edukativní PR kampaň zaměřenou na šíření povědomí o syndromu dráždivého tračníku a prezentovat probiotika jako vhodnou podpůrnou léčbu. Syndrom dráždivého tračníku je vzhledem k tomu, že jeho podstatou jsou dlouhodobé střevní komplikace, stále tabu. Úzce jsme spolupracovali s pacienty i odborníky, díky čemuž jsme úspěšně oslovili hlavní zpravodajské pořady i ranní vysílání v TV i na rozhlasových stanicích, které pozvaly naše odborníky jako hosta vysílání.


Walmark

Výsledky? Podívejte se na ně.


  • výstupů v médiích
  • %
    očekávání klienta

Co jsme dokázali

V médiích jsme nejprve narazili na stud a nejistotu, jak téma zpracovat (syndrom dráždivého tračníku se může projevovat jak průjmy, tak zácpou či nadýmáním, což bylo pro redaktorky hůře uchopitelné). I přesto se nám podařilo celkem zajistit 80 výstupů (tisk, on-line, TV, rozhlas), čímž jsme původní očekávání splnili na více než 100 %. Při příležitosti Světového dne zažívání jsme zajistili pozvání odborníka do dvou ranních relací, v průběhu roku se tématu věnovala též hlavní zpravodajská relace. Články na základě našich tiskových zpráv si mohli čtenáři a čtenářky přečíst v ženských titulech a portálech (Týdeník Květy, Napsáno životem, Žena-in.cz, Žena.iprima.cz), v titulech a portálech věnujících se zdraví a zdravému životnímu stylu (Zdraví, Mojezdravi.cz, Vitalia.cz, Vimcojim.cz) i zpravodajství (MF Dnes, Právo, Blesk.cz). Úspěchem bylo též navázání spolupráce se strategickými partnery – organizací Pacienti IBD a bloggerkou věnující se tématu syndromu dráždivého tračníku.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Syndrom dráždivého tračníku je zdravotní problém, který často trápí mladší generaci. Proto do cílové skupiny patřili muži i ženy ve věku od 25 do 45 let.

Během realizace...

Protože pacienti často patří do nižších věkových skupin, rozhodli jsme se použít jak standardní media relations (klasické PR, speciální on-line projekt, příprava rozhlasových spotů), tak nové způsoby, jak naše klíčové sdělení doručit k cílové skupině (např. plakáty na toaletách na vybraných univerzitách). Výše uvedené nástroje jsme využívali též na Slovensku, kde jsme kampaň koordinovali ve spolupráci se slovenskou agenturou. Součástí kampaně byly edukační webové stránky www.cojeIBS.cz, kam jsme přispívali jak články na zadané téma, tak přípravou speciálního jídelníčku pro registrované, na němž jsme spolupracovali s odborníky z iniciativy Vím, co jím a piju, o.p.s. .

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku