GE Money Bank

Komunikace CSR

Při medializaci CSR projektů GE Money Bank jsme se nemohli spoléhat na tradiční komunikační prostředky. Běžná tisková zpráva či setkání s novináři v tomto případě neplní svůj účel, proto jsme zvolili komunikaci formou osobních příběhů lidí poskytujících, nebo přijímajících pomoc prostřednictvím CSR programů.


GE Money Bank

Co jsme dokázali:

Naše příběhy, vycházející z CSR projektů GE Money Bank, si úspěšně našly cestu do tištěných a online médií i vysílání rádií a televizních stanic. V období od 1. 4. do 31. 12. 2014 se nám podařilo realizovat celkem 104 výstupů v médiích, z toho 10 zmínek v televizi či rozhlase, 27 v denním tisku a tištěných médiích a 67 v online titulech. Zásadní téma finanční gramotnosti, spojené s CSR programem Rozumíme penězům, dokonce získalo značný prostor ve vysoce sledované, hlavní zpravodajské relaci Události na prvním programu České televize.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

GE Money Bank (dnes již MONETA Money Bank), jeden z největších poskytovatelů bankovních služeb na českém trhu, je naším klientem od roku 2014. Naším hlavním úkolem je komunikace CSR projektů banky – směrem k médiím a široké veřejnosti

Rozsáhlá publicita příběhů lidí spojených s CSR aktivitami GE Money Bank ve významných médiích.
Budování povědomí o GE Money Bank jako o společnosti věnující intenzivní pozornost svému okolí.
Širší zapojení zaměstnanců GE Money Bank do CSR projektů a jejich podpora ze strany managementu.

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • %
    navýšení medializace v meziročním srovnání
  • výstupů
    v TV a rozhlase
  • výstupů
    v tištěných a online titulech

GE Money Bank

„CSR projekty jsou důležitou součástí našeho působení na českém trhu. Focus Agency se podařilo zajistit našim CSR aktivitám širokou publicitu, což nás motivuje v nich pokračovat.“

Milada Veselá   /   Manažer GE Money Bank

Během realizace...

V roce 2014 jsme zajišťovali mediální komunikaci CSR projektů GE Voluteers, Rozumíme penězům a Podpora žen v podnikání. Z naší zkušenosti víme, že pro komunikaci průběhu a výsledků CSR programů je nezbytné především najít atraktivní formu podání informací, například v podobě zajímavých osobních příběhů lidí, kteří se na projektu podílí na straně sponzora, nebo naopak jako příjemci pomoci. Důležitá je přitom rovněž kvalitní obrazová dokumentace ve formě fotografi í a videí, ke které mají novináři snadný přístup prostřednictvím internetového úložiště.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.