Komunikační strategie

> Oslovte svoje zákazníky

Jak zajistíte, aby se zákazníci dozvěděli o vašich produktech a službách? Vědí vaši zákazníci o přednostech a výhodách vašich produktů? Jak se na trhu odlišujete od konkurence? Vytvořme společně strategii komunikace, která zviditelní vaši firmu a podpoří vaši konkurenceschopnost.

Michaela Škopková, FOCUS AGENCY
logo

Mám pro vás svělý nápad!

Michaela Škopková   /   Account Director

Ať jste na trhu vidět

Konkurence na trhu je obrovská a zákazníci mají z čeho vybírat. Často pak vítězí ten, kdo sice není nejlepší, ale je nejvíce vidět. Podcenit marketingovou komunikaci se nevyplácí, protože konkurence s vlastní strategií snadno získá cennou výhodu. Význam komunikační strategie dále roste v případě uvádění nových produktů a služeb.

Pomůžeme vám odpovědět na základní otázky o viditelnosti vaší firmy na trhu a nastavit vaši efektivní marketingovou komunikaci.

 • Jakou pozici mají na trhu vaše produkty a služby i značka vaší firmy?
 • Jakým způsobem nyní komunikujete se stávajícími i potenciálními zákazníky?
 • Kdo je za marketingovou komunikaci vaší firmy zodpovědný?
 • Jaká je vaše současná strategie marketingové komunikace?
 • Jak měříte výsledky a efektivitu vaší komunikace?

Komunikační strategie v praxi

Vytvořili jsme a uvedli do života dlouhou řadu komunikačních strategií na podporu značek, produktů i služeb pro naše klienty z různých oborů podnikání.

 • Připravili jsme komunikační strategii pro novou značku v oblasti zdravé výživy.
 • Úspěšnými komunikačními kampaněmi jsme představili přínosy očkování proti klíšťové encefalitidě.
 • Vytvořili jsme strategie marketingové komunikace pro firmy z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Komunikační strategie vytváříme v těsné spolupráci s marketingem našich klientů. Navržené strategie zpravidla realizujeme, ale pracujeme rovněž jako konzultanti strategií, realizovaných s využitím interních zdrojů firmy.

Z naší práce: Komunikační strategie pro Baxter Czech / Pfizer

Společnost Pfizer (dříve Baxter) je výrobcem vakcíny proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN, vázané na lékařský předpis. Naším úkolem během spolupráce v letech 2011 až 2016 bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou klíšťové encefalitidy, zejména se závažnými následky tohoto onemocnění. Metrikou našeho výkonu bylo zvýšení proočkovanosti české populace každoročně o 1 %, nejméně na 23 %.

 • Při komunikaci tématu očkování proti klíšťové encefalitidě jsme kladli důraz především na media relations, abychom pro klienta získali maximální redakční prostor v médiích.
 • Zaměřili jsme se především na výstupy ve formě tematických článků, rozhovorů a příběhů pacientů.
 • Zrealizovali jsme outdoorovou kampaň na lavičkách a roadshow Očkovací kamion nebo event v pražské zoo Po stopách klíštěte.
 • Stanovené cíle kampaně, probíhající v letech 2011 až 2016, byly výrazně překonány.
logo

„Kampaň byla zaměřena na laickou veřejnost a soustředila se jak na klasické produktové PR, tak na edukaci. Focus skvěle dokázal využít téma a pomocí různých formátů prosadit problematiku klíšťové encefalitidy do všech typů médií. Výsledky kampaně prokazatelně pomohly nárůstu prodejů FSME-IMMUN."

Iveta Soudná   /   Senior Product Manager Vaccines, Baxter Czech

Pomůžeme i vám

Společně zjistíme současnou pozici vaší značky na trhu a stanovíme cíle, kterých chceme marketingovou komunikací dosáhnout:

Navrhneme komunikační strategii pro splnění stanovených cílů, včetně použitých nástrojů a komunikačních kanálů.

Zapojíme do strategie moderní způsoby komunikace jako obsahový marketing, sociální sítě nebo video.

Stanovíme předpoklady pro realizaci komunikační strategie a nastavíme kritéria pro měření její úspěšnosti.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.