Media relations

> Navažte kontakt s médii

I přes rostoucí popularitu sociálních sítí a médií mají tradiční média – tisk, televize, rádio a on-line zpravodajské servery – stále obrovský dosah. Pokud se vám podaří navázat vztah s důležitými novináři, můžete svoje zákazníky efektivně oslovovat prostřednictvím médií.

Eva Kloučková, FOCUS AGENCY
logo

Máte zprávu?

Sem s ní!

Eva Kloučková   /   senior PR manažer

Seznámíme vás se světem médií

Fungování médií a postupy novinářské práce se liší podle konkrétního titulu. Máme ve svém týmu mnoho bývalých novinářů, kteří vám rádi popíší svět médií a vysvětlí principy redakční práce. Když pochopíte, jak novináři pracují a jakými principy se řídí, můžete s nimi navázat oboustranné prospěšnou spolupráci.

Spolupráci s médii můžeme využít k budování pozitivního obrazu vaší firmy i oslovení cílových skupin vašich zákazníků.

 • Chcete rozšířit vaše marketingové komunikační kanály o média?
 • Rádi byste zviditelnili management a specialisty z vaší firmy?
 • Je pro vás užitečné oslovovat prostřednictvím médií širokou veřejnost?
 • Chtěli byste, aby se vaše produkty a služby pravidelně objevovaly v relevantních médiích?
 • Chcete efektivněji využít investice do reklamního prostoru v médiích?

Media relations v praxi

S novináři spolupracujeme každý den – diskutujeme s nimi o tématech, která odrážejí komunikační potřeby našich klientů a získáváme pro ně mediální prostor.

 • Zviditelnili jsme v médiích projekty na podporu zdravého životního stylu.
 • Zajistili jsme publikování desítek odborných článků pro klienta z oblasti informačních technologií.
 • V rámci krizové komunikace prostřednictvím médií jsme ovlivnili rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se změny úhrady léků.

Díky novinářské praxi řady našich kolegů a intenzivní spolupráci s médii vždy víme, na koho se máme v redakcích obracet a jakých výsledků můžeme dosáhnout.

Z naší práce: Série videí pro Nadační fond 1 000 dní

Posláním Nadačního fondu 1000 dní do života je vzdělávat rodiče, zejména matky nejmenších dětí v oblasti výživy, aby svým dětem vhodnou stravou zajistili dobré zdraví v dospělosti. Pro fond jsme zajistili komplexní komunikační strategii, reprezentovanou sérií edukativních videí.

 • Vytvoření vysoce kvalitního a přesně zacíleného edukativního materiálu pro online média a sociální sítě.
 • Propojení videosérie i celého projektu 1000 dní do života vhodně zvolenou osobou moderátorky.
 • Natáčeli jsme i 12 hodin denně a za jeden den jsme po Praze najezdili až 160 km.
logo

„Ambicí iniciativy 1000 dní do života je nasměrovat pozornost veřejnosti na důležitost budování správných stravovacích návyků v časném věku, nastartovat změnu chování rodičů a pozitivně tak ovlivnit celoživotní zdraví dětí. Abychom této vize docílili je zapotřebí medializace. Spolupráce s agenturou Focus byla tedy na místě. Díky profesionalitě a preciznosti týmu a za podpory odborníků tak dokážeme společně změnit zdraví budoucích generací."

Mgr. Kateřina Vargelen   /   Iniciativa 1000 dní do života, Nutricia

Pomůžeme i vám

Pod vlivem sociálních sítí a internetu obecně se svět médií zásadně mění. Pomůžeme vám tyto změny využít ve váš prospěch a vybudovat vaše media relations:

Seznámíme vás se stylem a postupy novinářské práce a vytvoříme seznam médií, relevantních pro vaši komunikaci.

Pomůžeme vám navázat komunikaci s relevantními médii a konkrétními novináři.

Budeme s vámi spolupracovat na výběru témat ke komunikaci a jejich prosazování v médiích.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.