Persony a cílové skupiny

> Kdo je váš typický zákazník?

Chcete zvýšit účinnost vašich marketingových kampaní? Čím přesněji popíšeme vašeho zákazníka, resp. cílovou skupinu zákazníků, tím lépe můžeme naplánovat účinnou komunikační kampaň. Pomůžeme vám poznat vaše zákazníky, které potřebujete oslovit.

Petr Michl, FOCUS AGENCY
logo

A Vy jste kdo?

Petr Michl   /   projektový manažer

Poznejte svého zákazníka

Při plánování komunikačních strategií a marketingových kampaní pracujeme s tzv. personami, tedy s profily typických zákazníků – příjemců marketingového sdělení. Čím přesnější budou profily person, tím cílenější může být jejich oslovení. Vyhýbáme se plošnému cílení kampaní a zvyšujeme jejich efektivitu v poměru k investovaným nákladům.

Společně s našimi klienty sestavujeme profily jejich typických zákazníků a cílových skupin, abychom je mohli efektivně oslovit.

 • Kdo je typickým zákazníkem vašeho produktu či služby?
 • Můžeme vaše zákazníky rozdělit do větších skupin?
 • V čem se cílové skupiny vašich zákazníků liší?
 • Jak efektivně oslovit konkrétní cílové skupiny zákazníků?
 • Které cílové skupiny zákazníků jsou pro vás nejdůležitější?

Vytváření person v praxi

Při vytváření person pro clení marketingové komunikace a kampaní vycházíme z profilu vašich současných zákazníků, resp. kompetentních osob ve firmách, se kterými jednáte, a které potřebujete oslovit. Dále profilujeme typické zákazníky na trzích, kam plánujete vstoupit.

 • Pro marketingovou kampaň jsme sestavili profily typických zákazníků dokumentových služeb a připravili kampaň na jejich oslovení.
 • Identifikovali jsme cílovou skupinu milovníků dobré kávy a efektivně je oslovili ve spolupráci s lifestylovými blogery.
 • Vedli jsme kampaň přesně cílenou na rodiče nejmenších dětí a vytvořili jsme pro ně sérii edukativních videí.

Bez person a cílových skupin mají kampaně zbytečně široký rozptyl příjemců sdělení, zvyšují se náklady kampaně a klesá její účinnost.

Z naší práce: Přesné zacílení kampaně pro Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin. Cílem projektu pro Fresenius Medical Care, realizovaného v letech 2013 až 2014, bylo vybudovat renomé společnosti v produktové i poskytovatelské divizi, klást důraz na výsledky a kvalitu poskytované léčby, mezinárodní zázemí firmy i odbornost podloženou mnoha studiemi a výsledky.

 • Představili jsme nejmodernější formu léčby, tzv. vysokoobjemovou hemodiafiltraci s nespornými benefity pro pacienty.
 • U příležitosti Světového dne ledvin jsme otevřeli nefrologické ambulance veřejnosti a vyzvali návštěvníky ke konzultaci zdravotního stavu jejich ledvin.
 • Provedli jsme nejrozsáhlejší pacientský průzkum, nejen na dialyzačních střediscích společnosti.
logo

„Před zahájením komunikačních aktivit bylo nezbytné definovat role a pozice zainteresovaných osob s přímým nebo nepřímým vlivem na vývoj situace v oblasti nefrologické péče. K jednotlivým skupinám jsme následně navrhli konkrétní komunikační nástroje."

Michaela Škopková   /   Manažerka projektu, Focus Agency

Pomůžeme i vám

Společně vytvoříme persony, které bude možné identifikovat s vašimi zákazníky a definujeme si cílové skupiny:

Persony umožní lépe poznat vaše zákazníky a cílit na ně marketingovou komunikaci.

Pro různé cílové skupiny vytvoříme různé varianty kampaní.

Přesným cílením komunikace dosáhneme lepších výsledků.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.