Monitoring, rešerše a průzkumy

> Víte, co se na trhu děje?

Bez spolehlivých informací se jen těžko můžete rozhodovat o dalším postupu. Najdeme pro vás další zdroje informací o pozici vaší firmy, spokojenosti vašich zákazníků, mezerách na trhu pro nové produkty a služby nebo stavu vaší konkurence.

Alžběta Schmidová, FOCUS AGENCY
logo

Otevřu vám oči! 

Alžběta Schmidová   /   PR konzultant

Exklusivní informace pro vaše podnikání

Kvalitní informace jsou nezbytným předpokladem úspěšného podnikání – a my vám je pomůžeme získat. Od vašich zákazníků zjistíme informace, které vám vaši obchodníci neříkají. Prostřednictvím průzkumu trhu zjistíme vaši pozici oproti konkurenci i potenciální mezery v nabídce poptávaných produktů a služeb. Na základě analýzy médií a sociálních sítí zjistíme, jak vaši značku vnímá veřejnost.

Naše analýzy a průzkumy vám pomohou zodpovědět důležité otázky kolem každodenního podnikání i plánování dalšího rozvoje vaší firmy.

 • Jak zákazníci i široká veřejnost vnímají vaši značku a produkty?
 • Jaký je mediální obraz vaší firmy a v jakých souvislostech se v médiích objevuje vaše konkurence?
 • Jaké problémy vás mohou potkat při vstupu na nové trhy?
 • Jak účinná je vaše marketingová komunikace?
 • Daří se vám úspěšně realizovat vaši komunikační strategii?

Rešerše a průzkumy v praxi

Průzkum trhu je naším prvním krokem při tvorbě komunikační strategie. Analyzujeme pozici našeho klienta i jeho konkurence, abychom mohli efektivním způsobem dosáhnout požadovaných cílů.

 • Analyzujeme pro klienty trhy, na které vstupují prostřednictvím akvizic jiných firem.
 • Monitorujeme a analyzujeme příspěvky v médiích a na sociálních sítích s cílem zjišťovat změny ve vnímání značky.
 • Na základě monitoringu médií a informací o čtenosti vyhodnocujeme dosah komunikačních kampaní.

Většinu průzkumů provádíme sami, ale při rozsáhlejších spotřebitelských průzkumech nebo detailních průzkumech B2B trhů spolupracujeme s ověřenými dodavateli informací.

Z naší práce: Průzkum trhu pro Konica Minolta

Tradiční výrobce tiskových a multifunkčních zařízení rozšiřuje prostřednictvím akvizic i vlastního vývoje svoje portfolio o dokumentové služby a nejnověji také vysoce specializované produkty z oblasti videodohledu a bezpečnostních systémů. Pro Konica Minolta proto realizujeme průzkumy mezi současnými i potenciálními zákazníky.

 • Při hloubkových rozhovorech se současnými zákazníky zjišťujeme, jak vnímají posun tradičního dodavatele kancelářské techniky k poskytování služeb.
 • Provádíme průzkum trhu videodohledových systémů s cílem vytvořit efektivní komunikační strategii k oslovení nových zákazníků.
 • Na základě zjištěných informací sestavujeme hodnotovou propozici a navrhujeme marketingovou strategii i jednotlivé kampaně.
logo

„Konzultace hodnotové propozice a následné hloubkové rozhovory konzultantů Focus Agency s našimi zákazníky nám poskytly nezávislý pohled na naši nabídku služeb na vysoce konkurenčním trhu dokumentových řešení. Získané informace nám pomohly lépe zacílit následné marketingové kampaně a dosáhnout jejich vyšší efektivity."

Petr Lupač   /   Marketing Manager Konica Minolta Business Solutions Czech

Pomůžeme i vám

Analyzujeme dostupné zdroje informací nebo připravíme zcela nový průzkum v cílové skupině vašich zákazníků:

Na základě profesionálně vedených hloubkových rozhovorů vám zajistíme informace, které vaši obchodníci zatím nemají.

Získáme všechny informace nezbytné pro sestavení vaší hodnotové propozice a plánování marketingové komunikační strategie.

Průzkumem trhu zjistíme současnou pozici vaší značky a produktů i posun vnímání jako výsledek realizovaných kampaní.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.