Testování a pilotování

> Bude vaše kampaň fungovat?

Marketingovou kampaň můžete naplánovat, jak nejlépe je to možné a do nejmenších detailů, ale její skutečnou účinnost zjistíte až ze zpětné vazby zákazníků. Proto každou kampaň nejprve testujeme v rámci pilotního projektu na malé skupině zákazníků.

Petr de Gier, FOCUS AGENCY
logo

Líbí, nelíbí? A proč?

Petr de Gier   /   projektový manažer

Testování kampaně na skutečných zákaznících

Každá z našich marketingových kampaní počítá s pilotním testováním způsobu a formy komunikace na vybraném vzorku zákazníků. Provádíme rovněž A/B testování, abychom dosáhli maximálního účinku kampaně, a tedy co nejvyšší efektivity a návratnosti vynaložených prostředků. Pokud nechcete kampaně testovat na zákaznících, máme k dispozici dostatek dobrovolníků.

Testováním a pilotním projektem ale naše práce nekončí – sledujeme průběh celé kampaně a v případě potřeby provádíme korekce.

  • Jak budou vaši zákazníci reagovat na marketingovou kampaň?
  • Která z připravených variant marketingové komunikace bude nejúčinnější?
  • Jak dosáhnout maximální návratnosti peněz investovaných do kampaně?
  • S jakým výsledkem kampaně můžete předem počítat?
  • Jak správně řídit průběh kampaně?

Testování a pilotování projektů v praxi

Při návrhu komunikačních strategií a marketingových kampaní pro naše klienty automaticky počítáme s testováním a pilotním projektem. Důsledná příprava se našim zákazníkům vrací ve vyšší efektivitě jejich kampaní.

Testování a pilotní projekt může probíhat s vašimi dodanými kontakty, nebo s naší pomocí najdeme vhodné zástupce, kteří nám pomohou výstupy otestovat. Před testováním připravíme odpovídající dotazník a připravíme vhodnou platformu, na které bude průzkum realizovaný pro snadné vyhodnocování.

Z naší práce: Průzkum trhu pro Konica Minolta

Tradiční výrobce tiskových a multifunkčních zařízení rozšiřuje prostřednictvím akvizic i vlastního vývoje svoje portfolio o dokumentové služby a nejnověji také vysoce specializované produkty z oblasti videodohledu a bezpečnostních systémů. Pro Konica Minolta proto realizujeme průzkumy mezi současnými i potenciálními zákazníky.

  • Při hloubkových rozhovorech se současnými zákazníky zjišťujeme, jak vnímají posun tradičního dodavatele kancelářské techniky k poskytování služeb.
  • Provádíme průzkum trhu videodohledových systémů s cílem vytvořit efektivní komunikační strategii k oslovení nových zákazníků.
  • Na základě zjištěných informací sestavujeme hodnotovou propozici a navrhujeme marketingovou strategii i jednotlivé kampaně.
logo

„Konzultace hodnotové propozice a následné hloubkové rozhovory konzultantů Focus Agency s našimi zákazníky nám poskytly nezávislý pohled na naši nabídku služeb na vysoce konkurenčním trhu dokumentových řešení. Získané informace nám pomohly lépe zacílit následné marketingové kampaně a dosáhnout jejich vyšší efektivity."

Petr Lupač   /   Marketing Manager Konica Minolta Business Solutions Czech

Pomůžeme i vám

Pro úspěch vaší komunikační strategie a marketingových kampaní uděláme maximum možného, abyste dosáhli očekávaného efektu:

Prostřednictvím A/B testování určíme nejlepší variantu kampaně.

Kampaň otestujeme na vzorku zákazníků, než ji spustíme nad celou databází.

Sledujeme průběh kampaně, vyhodnocujeme výsledky a provádíme korekce.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.