PŘÍPADOVÁ STUDIE

NEBUĎ KARDIAK

NOVO NORDISK

O PROJEKTU

Nové formy léčby diabetu 2. typu zlepšují pacientům kvalitu jejich života. Léčba pomocí GLP-1 agonistů má schopnost snižovat riziko srdečně-cévních onemocnění a zároveň snižovat váhu pacientů. Obě tato rizika patří mezi velmi závažná. Srdečně-cévní onemocnění je u nás nejčastější příčinou úmrtí. Nadváhou nebo obezitou trpí 9 z 10 diabetiků 2. typu. Nová forma léčby tak pacientům poskytuje skvělou příležitost ke zlepšení jejich stavu.

Stáli jsme proto před velkou výzvou. Na jedné straně obrovská příležitost pro pacienty. Na druhé straně velmi náročné a odborné téma, které je potřeba správně uchopit a předat redaktorům, potažmo pacientům, aby pochopili, jaké příležitosti jim tato nová forma léčby nabízí.

Obsah kampaně jsme kompletně zpracovali ve spolupráci s odborníky na diabetes. Právě díky spolupráci s nimi jsme získali detailní znalosti o této nové léčbě. Ty jsme následně využili při media relations aktivitách a v komunikaci s novináři. Byli jsme schopni okamžitě reagovat na jejich dotazy a doplňovat požadované informace.

CO JSME DOKÁZALI

Výsledkem práce naší PR agentury bylo více než 90 mediálních výstupů od září do prosince. Odborníci k tématu hovořili v televizních pořadech, byli hosty diskuzí v celostátním i regionálním rozhlase. Naše články si mohli přečíst čtenáři deníků (regionální Deníky, MF Dnes, Právo), časopisů pro ženy (např. Týdeník Květy), i těch věnujících se zdraví (např. Blesk Zdraví).

V online prostředí jsme realizovali desítky mediálních výstupů. Záměrem těchto článků bylo čtenáře seznámit s novou formou léčby a odkázat je na webové stránky projektu, které poskytovaly další důležité informace.

Kromě tradičních formátů jsme v rámci media relations pracovali také s videy – natočili jsme několik příběhů pacientů, kteří s novou léčbou měli již několikaměsíční zkušenosti a mohli o pozitivním vlivu léčby důvěryhodně hovořit.

Nedílnou součástí komunikace tématu bylo vytvoření profilu na Facebooku, na kterém uživatelé mohli pokládat dotazy. Pro šíření povědomí o léčbě jsme připravili desítky postů cílených na diabetiky.

Ač je Facebook pro mnoho farmaceutických společností vnímaný jako rizikový nástroj, i v tomto případě se potvrdila naše zkušenost a schopnost řídit riziko hlášení nežádoucích účinků. Kampaň tak mohla být realizována plnohodnotně. Dosažené výsledky v počtu reakcí a prokliků na kampaň nám dávají za pravdu.

Aktivity doplnila také PPC kampaň, která měla díky povolenému cílení na diabetiky a jejich rodinné příslušníky vysoce nadprůměrné CTR. Kromě klasických bannerů jsme v obsahové kampani využívali i videopříběhy pacientů.

Výsledky PR kampaně byly zřejmé u diabetologů, pacienti informovaní o nové léčbě se aktivně ptali na dostupnost a vhodnost této léčby. Z výsledků je jasné, že kampaň jednoznačně přispěla k úspěšnému zavedení nové léčby na trh.

Další případové studie služby PUBLIC RELATIONS