Pfizer

Náš úkol

Společnost Pfizer je výrobcem vakcíny Prevenar 13 proti, vázané na lékařský předpis. Naším úkolem bylo udržet stávající proočkovanost v dětské populaci a rozvíjet trh v populaci dospělých. Rovněž jsme měli veřejnost seznámit s problematikou pneumokokových infekcí, zejména se závažnými následky tohoto onemocnění, a informovat o příspěvku zdravotních pojišťoven pro pacienty ve věku nad 65 let.

„Cílová skupina jednotlivých částí kampaní byla velmi široká – od rodičů malých dětí, přes ženy ve věku 20–40 let až po seniory nad 65 let. Tomu jsme museli přizpůsobit výběr médií pro nákup inzerce a publikování článků či rozhovorů i volbu pacientů, jejichž příběhy jsme při komunikaci využili.“

Michaela Škopková
Account Director, Focus Agency

Jak jsme na to šli:

Kampaň pro společnost Pfizer jsme realizovali v letech 2015 až 2016. S ohledem na cílové skupiny (rodiče s dětmi ve věku do 2 let, ženy ve věku 20 až 40 let a senioři nad 65 let) jsme v PR komunikaci zvolili pro každý měsíc jedno nosné téma, zaměřené na konkrétní cílovou skupinu. Při oslovení široké veřejnosti jsme se soustředili především na media relations. Uspořádali jsme sérii tiskových konferencí k různým příležitostem (očkování dospělých, výsledky průzkumů, světový den zápalu plic) a redakcím připravili podklady pro tvorbu textů o rizicích pneumokocích onemocnění a možnostech jejich prevence. Zásah kampaně jsme dále podpořili nákupem inzerce v relevantních médiích.

Co jsme dokázali:

Díky rozložení kampaně na řadu dílčích témat jsme získali možnost komunikovat stále nová sdělení k různým cílovým skupinám, nepřetržitě po mnoho měsíců. Ve všech částech kampaně se nám podařilo dosáhnout většího než plánovaného počtu příspěvků v relevantních médiích a masivním způsobem zasáhnout všechny cílové skupiny.

Dlouhodobá kampaň na prevenci pneumokokových onemocnění přinesla:

Výrazný zásah cílových skupin prostřednictvím příspěvků v televizi, tisku a na internetu.
Zásadní zvýšení povědomí o preventivním očkování vakcínou Prevenar 13.
Zvýšení zájmu o očkování proti pneumokokovým infekcím.
Hovoříme výsledky

Naše zkušenosti s media relations a oblastí zdravotnictví vedly k realizace velmi úspěšné kampaně na preventivní očkování proti pneumokokovým onemocněním, která zasáhla všechny cílové skupiny. Vhodný výběr témat umožnil vést kampaň dlouhodobě a zvýšit tak její celkový dopad.

  • %
    splnění počtu plánovaných mediálních výstupů

  • příspěvků v relevantních médiích
  • %
    zásah cílové skupiny rodičů malých dětí
další studie
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Baxter Czech / Pfizer