Pomozte nám zlepšit kvalitu marketingového portálu M-journal!

Vážení, dobrý den,

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího krátkého formuláře, jež má napomoci ke zlepšování portálu Marketing Journal. Pokud není určeno jinak, zaškrtněte jedno z polí, v případě stupnice známkujte jako ve škole (1 –výborně, 5 – nedostatečně).

Celková podoba portálu www.m-journal.cz

Atraktivita

1 2 3 4 5

Povědomí o portálu

1 2 3 4 5

Portál navštěvuji:

několikrát denně jednou denně několikrát týdně jednou týdně několikrát měsíčně jednou za měsíc jsem zde poprvé

Propagace portálu

1 2 3 4 5

Na portálu mi nejvíc vadí:

Na portálu bych uvítal/a:

Články na portálu M-journal.cz

Témata článků

1 2 3 4 5

Srozumitelnost článků
1 2 3 4 5

Odbornost článků
1 2 3 4 5

Délka článků
příliš krátké docela krátké akrotát vcelku dlouhé příliš dlouhé

Chybí mi články o:

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšný den!