Evropská komise zítra zveřejní první návrh klíčové legislativy pro e-commerce, kterou budou Digital Services Act a Digital Markets Act

14. 12. 2020 | Petr Michl
Nová úprava evropské legislativy by se měla v rámci DSA zaměřit na podmínky, dle kterých fungují v EU e-shopy. Digital Markets Act (DMA) má za cíl především zajistit férové prostředí na on-line trhu, kterému často dominují největší hráči. Je to tedy tak trochu řetěz na Google a další.

Směrnice o elektronickém obchodu, která je klíčovou normou pro e-commerce v celé EU, letos oslavila 20 let. Přestože je obecně považována za kvalitní a pevný základ on-line prodeje, rozhodla se Evropská komise pro její modernizaci. V úterý 15. prosince by pak měla zveřejnit první návrh nových úprav, které se skrývají pod názvy Digital Services Act (DSA) a Digital Markets Act (DMA). Novinku napjatě očekávají také čeští obchodníci sdružení v Asociaci pro elektronickou komerci (APEK).

Dosud platná směrnice je účinná od roku 2000. To potvrzuje, že na rozdíl od řady jiných legislativních příspěvků z EU se jedná o kvalitní dokument, který pomohl e-commerce v rozvoji,“ komentuje Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK. V současnosti platná směrnice o elektronickém obchodu stanovuje například základní požadavky na informační povinnosti směrem ke spotřebitelům, pravidla pro uzavírání smluv on-line nebo pro zasílání obchodních sdělení. „Pro obchodníky je klíčové pravidlo „country of origin“. To určuje, že na obchodníky se primárně vztahují veřejnoprávní předpisy členského státu, v němž jsou usazeni. A ne právo členských států, v nichž je služba přístupná. Díky tomu je pro podnikatele jednodušší na internetu působit v rámci celé EU,“ doplňuje Jan Vetyška.

Právě toto pravidlo je jedním z klíčových pro fungování e-commerce v Evropě, proto APEK zdůrazňuje nutnost jeho zachování i v rámci DSA balíčku. „V létě jsme se jménem českých on-line obchodníků zapojili do veřejné konzultace Evropské komise. V úterý 15. 12. 2020 by mělo dojít k dosud odkládanému zveřejnění prvního návrhu Digital Services Act a také Digital Markets Act. Věříme, že EK zohlední komentáře a návrhy obchodníků z celé EU, které se v řadě bodů shodují,“ zdůrazňuje Jan Vetyška.

Podle informací, které jsou zatím dostupné, by se DSA mělo věnovat právě aktualizaci směrnice o elektronickém obchodu. Rozšíření by mohlo přinést především v oblasti odpovědnosti platforem za nelegální obsah, upozornění na takový obsah a procedury s tím související. „Poskytovatelé služeb v informační společnosti jsou v současnosti od přímé odpovědnosti za uživatelský obsah osvobození. Vzhledem k tomu, kolik se může v rámci platforem vyskytovat nabídek zboží či služeb, by mělo toto pravidlo podle našeho názoru zůstat zachováno,“ komentuje Vetyška.

DMA by potom mělo mít za cíl především zajistit férové prostředí na on-line trhu. Tomu často dominují největší hráči, tzv. „digital gatekeepers“, kteří provozují největší internetové vyhledavače, marketplaces, app stores či sociální sítě. Evropská komise by chtěla dosáhnout efektivního dodržování pravidel u těchto často prakticky nepostižitelných subjektů, které zároveň jsou pro fungování dalších obchodníků klíčové. „Návrh se podle našich informací zaměří především na nekalé praktiky ze strany největších on-line platforem. Může jít například o zneužívání informací z vyhledávání, zajištění férových pravidel pro vyhledávání nebo pro případy, kdy platforma nabízí vlastní konkurenční zboží oproti jejím uživatelům z řad obchodníků. Je zřejmé, že v současné době se pozice některých subjektů stala natolik významnou, že jsou na nich další podnikatelé závislí bez možnosti alternativ,“ popisuje Jan Vetyška a dodává: „Vždy jsme velmi konzervativní, pokud jde o nové regulace on-line prostředí. Věříme ale, že návrh, který zítra Komise zveřejní, bude navazovat na stávající směrnici a bude jí rozvíjet správným směrem. Jakmile budeme znát konkrétní podrobnosti, budeme dále informovat nejen naše členy.

Vzhledem k tomu, o jak zásadní dokument se jedná, je možné, že jeho dokončení bude spadat až do druhé poloviny roku 2022, kdy bude EU předsedat právě Česká republika. „Příprava a schválení takto významného dokumentu si vyžaduje velkou pozornost. Nynější krize související s COVID-19 jasně ukázala, jak je e-commerce v současném světě důležitá. Zároveň je třeba vytvořit takovou legislativu, aby byla funkční podobně dlouho, jako ta současná. Taková jistota podporuje bezpečné podnikatelské prostředí, které je pro obchodníky velmi důležité,“ uzavírá Jan Vetyška.

Kam dál? 

(edit 16. 12.) Na již zveřejněné dokumenty se můžete podívat na stránkách Evropské komise

 

Štítky dokumentu: E-Commerce Legislativa
Sdílejte tento článek:
Podobné články: