FEIEA Grand Prix 2013: Čtyři ceny za interní komunikaci putují do Čech

4. 12. 2013 | PM

Vítězové českého kola FEIEA Grand Prix se zúčastnili mezinárodního klání nejlepších projektů interní komunikace, které proběhlo v polovině října v Lisabonu. Porota složená z odborníků z členských zemí vybrala v každé kategorii tři nejlepší práce. Ze soutěže IIK Grand Prix jsme do celoevropské soutěže letos vyslali 5 prací, a mezi zhruba 90 projekty z celé Evropy jsme zaznamenali hned čtyři vítězství.

„Máme z toho ohromnou radost," konstatuje Tomáš PouchaInstitutu interní komunikace. „Vyplatilo se, že soutěž IIK Grand Prix, kterou organizuje Institut interní komunikace, je velice náročná, vždyť letos jsme řadu cen ani neudělili. Proto jsme mohli vyslat do mezinárodní soutěže skutečně špičkové projekty." Tento přístup motivuje české firmy, které se zaměřují na rozvíjení interní komunikace, aby se zaměřily na kvalitu a například také na měřitelnost svých projektů. A je vidět, že to funguje, protože české projekty byly v takovém měřítku oceněny už podruhé.A kdo tedy patří mezi letošní vítěze?

kategorii Face-to-face internal communication event – single event zvítězila společnost ČEZ, a. s. se svým projektem ČEZ Management Meeting (CMM) aneb konference bez prezentací. Jednalo se o netradičně pojatou konferenci 150 top manažerů ČEZu, kterou moderoval známý novinář a moderátor Petr Šimůnek a která spíše než konferenci připomínala zpravodajský pořad nebo Hyde Park. Výsledkem bylo, že po jejím konání 96 % manažerů lépe chápe situaci na trhu a 100 % z nich hodnotilo obsah jako zajímavý.

kategorii Internal communication strategy: multinational project si odnesla první cenu společnost DHL IT Services za projekt Women in Business Group. To je diskusní platforma, která se zabývá silně medializovanou otázkou - postavením žen v zaměstnání. Sdružuje dnes už více než 110 členek a umožňuje jim výměnu zkušeností a znalostí, a to s vynaložením nulových nákladů.  "Získání mezinárodního ocenění Grand Prix pro nás nejen velkou ctí, ale současně I velkou motivací v naší iniciativě pokračovat. Jsem pyšná na členy naší skupiny, bez jejichž dobrovolnické práce by naše iniciativa nemohla existovat ani pokračovat. Téma "women in business" je zásadní pro dnešní společnost a program jako Women in Business Group pomáhají motivovat, inspirovat a připravit ženy na postavení lídrů. V příštím roce se budeme zaměřovat I na rozšiřování řady našich mužských členů, aby jsme rozšířili naše perspektivy a podpořili dialog na toto téma", doplňuje Dana Poul-Graf, ředitelka globální komunikace, DHL IT Services a spoluzakladatelka IIK

Kategorie Internal communication strategy – single issue patřila společnosti Seznam.cz, která zvítězila s projektem Měsíc kníraté komunikace. Cílem této kampaně byla podpora léčby rakoviny prostaty a díky nejrůznějším aktivitám, do kterých byly vtaženy i jednotlivé pobočky a spolupracovala na ní oddělení napříč celou firmou, se nakonec vybralo skoro 200 000 Kč. Kromě jasného finančního efektu byl přínosem projektu zejména fakt, že se podařilo propojit celou řadu komunikačních kanálů i vytvořit návaznost na externí komunikaci. „Moc si vážíme toho, že se naše kampaň takto umístila. Kromě obdivuhodné sumy, kterou naši zaměstnanci věnovali na léčbu rakoviny prostaty, si především ceníme obrovské vervy, s jakou se kolegové zapojili do organizace projektu, a velkého altruismu, s jakým se u nás podporují charitativní akce. Celou kampaň jsme si sami vymysleli i realizovali pouze v rámci běžného rozpočtu, proto nás těší, že jsme dokázali takto obstát v tvrdé konkurenci evropských projektů," shrnuje vítězství v soutěži Tomáš Novotný, manažer interní komunikace Seznam.cz.

kategorii Intranet site získala druhou cenu Česká spořitelna, a. s. s projektem Včelín. Jedná se interní sociální síť, podobnou Facebooku, která je propojená s intranetem a registruje 80 – 100 tisíc návštěv od 30 tisíc návštěvníků. Její přínos pro firmu je zřejmý – otevřené diskuze, které tady probíhají, se dostaly až do porad vrcholového vedení, a v této souvislosti je třeba ocenit i odvahu managementu se této nové situaci postavit. "Z ocenění máme velkou radost a je pro nás dalším potvrzením toho, že cesta otevřené a obousměrné komunikace se zaměstnanci, ke které Včelín přispívá, je správná. O tom ostatně svědčí i rostoucí statistiky používání této interní sociální sítě a počet zaměstnanců, kteří se do komunikace zapojují zejména v regionech. Za zmínku jistě stojí i interní ocenění Počin roku 2013, které Včelín získal v anketě manažerů celé Finanční skupiny České spořitelny" popisuje Jan Vyšehradský, vedoucí oddělení interní komunikace České spořitelny, a. s.

„Z výsledků je vidět, že jdeme správným směrem," říká Tomáš Poucha. „Interní komunikaci se dostává ve firmách stále větší pozornosti, to můžeme pozorovat i na našich setkáních – zájem o ně roste, stejně jako kvalita projektů, o kterých se od našich spolupracovníků a členů dovídáme."

Soutěž tak má i přímý pozitivní dopad na firemní praxi. Je totiž vidět, že stále více firem a manažerů si uvědomuje, že interní komunikace může pro společnost znamenat skutečně velký přínos, že ji může posunout dál, protože má potenciál zvýšit angažovanost zaměstnanců a jejich zapojení do firemních aktivit. A to přináší nejen spokojenost lidí v zaměstnání, ale také měřitelný hmotný přínos pro zaměstnavatele.

Federation of European Business Communicators Associations (FEIEA)

FEIEA je celoevropskou asociací věnující se interní komunikaci na mezinárodní úrovni. V současnosti má 11 členů: Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Španělsko a Švédsko. Od okamžiku svého založení v roce 1955 je jejím cílem podpora interní korporátní komunikace a její efektivity, sdílení poznatků mezi členy a jejich uplatňování v praxi. Propojení jednotlivých národních asociací i jednotlivců umožňuje zefektivnění přenosu informací a prohlubování vzájemných vztahů, což si asociace klade za základní cíl.

Porota je složena z reprezentantů asociací jednotlivých členských zemí a odborníků na komunikaci z Evropského parlamentu a Evropské komise. Soutěž je posuzována ve třech fázích: na národní kolo navazuje semifinále, v němž jsou vybráni účastníci, kteří se utkají ve finále.

Štítky dokumentu: Interní komunikace

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: