Internetový marketing v České republice

17. 12. 2008 | Vlček Tomáš
30% srazil Covid-19 z ceny CPC reklamy. 1
 • Jak dosáhnout lepšího výkonu?
 • Jak lépe zacílit zákazníky?
 • Jak zvýšit konverzi?
 • Jak využít levnější ceny reklamy?
Využijte příležitosti!
Zanechte nám kontakt, obratem se s vámi spojíme.
Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
1 zdroj: Socialbakers — Social Media Trend Report Q1

Již několik let neplatí, že internetový marketing rovná se www stránky a bannerová reklama. Stejně jako klasický marketing bývá zcela nesprávně spojován pouze s reklamou, u internetového marketingu to bývají právě www stránky nebo bannery.

Stav věci

Internet se v Česku stal hned po televizi nejmasovějším médiem, pravidelně jej využívají miliony lidí. Reklama na internetu tak představuje zajímavou příležitost pro získání nových zákazníků a oslovení těch stávajících. Potřebujete představit nový produkt, uvést nové služby? Chcete budovat značku a image vaší společnosti? Potřebujete komunikovat, sdělit informace? Získat nové zákazníky? Dnešní společnost se bez internetové reklamy zkrátka neobejde. Výhodou tohoto způsobu reklamy je oproti ostatním médiím zejména její vysoká adresnost a flexibilita. Poptávka po této formě reklamy stejně jako připojení k internetu velmi rychle stoupá. Reklamní internetová kreativita je zajímavější, zejména díky zvyšující se dostupnosti vysokorychlostního internetu nejen do domácností.

Výhody internetové reklamy:

 • Zacílení – Reklamní kampaň umožňuje zasáhnout přesně tu cílovou skupinu, jakou požadujete. Lze přizpůsobit oboru a zájmu cílových skupin. Samozřejmostí je nastavení kampaně na určité měsíce, týdny či dny.
 • Měřitelnost – Reklamní internetový systém umožňuje poměrně přesně změřit, jak uživatelé reagují na reklamní sdělení. Statistiky účinnosti kampaně můžete sledovat on-line.
 • Doručitelnost a flexibilita – Reklamní kampaň může být na internetu zobrazena nepřetržitě 24 hodin denně. Na rozdíl od klasických medií lze na základě statistik o úspěšnosti reklamní kampaň dynamicky měnit a přizpůsobovat.
 • Multimedialita – internetová reklama nabízí možnost propojit text, obraz, animaci, zvuk, video.
 • Cena – Cena reklamních kampaní je mnohonásobně nižší než u klasických medií, jako např. televize, tisk, rádio.

Proč internet?

Pro zadavatele je velmi důležitá zpětná vazba a efektivnost investic do reklamy. Internetová reklama je jedna z nejměřitelnějších. Po každé kampani existují detailní výsledky a lze i snadněji předpovídat počet shlédnutí jednotlivých reklamních kampaní. Rozvoj (českého) internetu je obrovský a konsoliduje se. Reklama v budoucnu bude cílenější, ale ne tak agresivní, efektivnější, zábavnější, nákladnější. Obtěžování internetovou reklamou je vnímáno stejně jako u reklamy v televizi, na billboardech, rádiu, novinách. Dobře a vhodně zvolený formát uživatele většinou neobtěžuje, reklama by měla alespoň částečně rušit, protože jinak neupoutá pozornost.

Vývoj

Podívejme se tedy na jednotlivé nástroje internetového komunikačního marketingového mixu, na jejich charakteristiku, současný vývoj a možné trendy do budoucna.

Nástroje

 • internetová reklama (bannerová reklama, kontextová reklama, marketing ve vyhledávačích)
 • www stránky (včetně optimalizace pro vyhledávače)
 • internetové PR
 • e-mail marketing (včetně virálního marketingu)
 • internetová podpora prodeje

Trendy

Internetový marketing v nejbližších letech nečekají žádné revoluční změny, spíše jde o prosazování již započatých trendů. Jde především o zvyšování investic do internetové reklamy, potažmo marketingu ve vyhledávačích. Význam internetového marketingu roste přímo úměrně se zvyšujícím se počtem uživatelů internetu. Klesající ceny připojení, jeho zvyšující se rychlost a průzkumy v této oblasti ukazují, že v následujících letech se význam internetového marketingu bude zvyšovat výrazněji, než tomu bylo v letech minulých. Internetový marketing se začne postupně stávat nedílnou součástí marketingových strategií firem. Webové stránky firem budou čím dál tím více optimalizovány pro uživatele i vyhledávače.
Určitý převrat by mohl způsobit nástup videoreklam, ale vzhledem k pomalému rozvoji vysokorychlostního připojení to bude pravděpodobně ještě nějakou dobu trvat. To se týká i nástupu opravdové internetové televize, která by v ČR letos měla začít fungovat.

Co říkají čísla

Procentní podíl televizní a tiskové reklamy celosvětově stagnuje nebo klesá. Venkovní reklama (billboardy) či reklama v kinech klesá dokonce absolutně. Mírně roste objem rozhlasové reklamy. Oproti tomu internetová reklama roste raketovým tempem. Už dávno nestačí na internetu prostě být, dnes je nezbytné být tam vidět.
V posledních letech lze pozorovat významný trend ve zvyšování výdajů na internetovou reklamu, jejíž součástí je i marketing ve vyhledávačích.

Celkově bylo v roce 2006 na reklamu v médiích vydáno přes 18 miliard korun. Nejvíce inzerenti investovali do televize (8,6 miliardy), poté do tisku (6,3 miliardy), rozhlasu (1,4 miliardy) a venkovní reklamy (1,2 miliardy). Na internetovou reklamu bylo sice vydáno jen něco přes 0,5 miliardy korun, zato se může pochlubit nejvyšším meziročním růstem (téměř o 1/3).

Uvedená čísla je potřeba brát pouze orientačně, protože se mohou výrazně lišit podle toho, jaké druhy reklamy jsou do průzkumu zahrnuty. Většinou se do výdajů započítává reklama bannerová, kontextová a ve vyhledávačích.

Velmi zajímavý je vývoj struktury výdajů na internetovou reklamu. Ještě v roce 2002 byla v USA bannerová reklama nejvýznamnějším nástrojem, ale nyní jsou to výdaje na marketing ve vyhledávačích, které zaujímají 40% podíl. Zatímco výdaje na reklamu ve vyhledávačích se v posledních dvou letech ustálily, výdaje na bannery stále klesají. Z toho lze usuzovat, že se na úkor bannerů přesouvají investice ještě do jiných forem internetové reklamy. I přes všechny neduhy bannerové reklamy u nás tato forma stále převažuje. Jak ovšem naznačuje trend například v USA, výdaje na bannerovou reklamu budou v ČR v následujících letech klesat a lze očekávat, že převáží reklama ve vyhledávačích.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?