Sponzoring a kultura

15. 12. 2008 | Brož František
Rozhovor o sponzoringu s Divadlem v Dlouhé.

Uvažujete o sponzoringu, partnerství v oblasti kultury, divadla? Znáte možnosti a varianty, které korespondují s legislativou? Na tyto otázky vám chceme odpovědět. Oslovili jsme proto Divadlo v dlouhé a zeptali se, jak se k této problematice staví.

Jako příspěvková organizace jste dotováni z rozpočtu Hlavního města Prahy. Proč se vaše divadlo přesto zabývá sponzoringem?

Dotace magistrátu postačí k zajištění základního provozu. My pracujeme se špičkovými umělci, ať už režiséry, scénografy, hudebníky nebo herci. Chceme-li nadále vytvářet nejvyšší kvalitu ve svém oboru, musíme hledat také alternativní zdroje financování. Patří mezi ně granty, nadační příspěvky, ale hlavně sponzoring.

Jaký je váš vztah ke sponzorům a co jim vlastně divadlo může nabídnout?

Samotný výraz sponzoring mi osobně není moc blízký – připadá mi příliš chladný a myslím, že čeština se v téhle věci umí vyjádřit mnohem elegantněji. Líbí se mi termín partnerství, protože velice přesně vyjadřuje náš záměr v oblasti sponzoringu – totiž navázat oboustrannou spolupráci rovnocenných partnerů, která bude přínosná pro obě strany. Partnerství s naším divadlem znamená v první řadě spojení s „dobrou značkou“. Získali jsme letos titul Divadlo roku, což je nejprestižnější ocenění, jaké může divadlo v České republice vůbec získat. Návštěvnost pravidelně překračuje 90 %, takže propojíme partnera s více než šedesáti tisíci diváky, kteří k nám přijdou během jedné sezony.

Můžete být konkrétní?

Propagujeme partnera v rámci veškerých tiskových materiálů divadla (měsíční programy, programy inscenací, veškeré letáky, pozvánky, kupony, vstupenky, průvodce sezonou atd.). Naše tiskoviny nabízejí i možnost distribuovat jeho letáky, buď vkládáním, nebo distribucí ke vstupence. Pravidelné reklamní kampaně v pražské MHD (metro a tramvaje) a kampaně na reklamních plochách citylight nabízejí velice atraktivní formu propagace; zde můžeme partnerovi poskytnout až 1/5 prostoru reklamní plochy. Samozřejmostí je prezentace na internetových stránkách divadla, v pravidelně rozesílaných e-mailech našim divákům, reklama v pasáži v Dlouhé ulici a přímo v prostorách divadla.
Podstatnou součástí naší nabídky jsou zajímavé bonusy – zadané představení s možností rautu v prostorách divadla, čestné vstupenky na veškeré akce, vstupenky pro zaměstnance, pronájem prostor divadla za zvýhodněných podmínek pro firemní akce a také možnost proniknout přímo do zákulisí divadelního organismu při účasti na nejrůznějších zajímavých interních či uzavřených akcích divadla. Samozřejmě se nebráníme ani dalším nápadům ze strany partnerů.

Jaké je právní pozadí finanční podpory divadla?

V našem právním a daňovém systému existují dva způsoby jak podporovat kulturní činnost. Jednou z možností je dar, finanční nebo věcný, na základě darovací smlouvy. Ta ovšem nesmí zahrnovat žádné protiplnění ze strany divadla. Obvyklejší je proto smlouva o reklamě, ve které je finanční částka kompenzována dohodnutým protiplněním. Se sponzorem nebo dárcem detailně projednáme, do jaké oblasti jeho peníze vložíme. Vedle radosti a uspokojení, které sponzorovi přináší podíl na vzniku pozoruhodných divadelních počinů, jsou neopominutelnou součástí výhod pro partnery i daňové odpisy, které v rámci sponzorské spolupráce získají.

Co všechno se dá v divadle sponzorovat?

Zjednodušeně řečeno, v divadle je možné sponzorovat cokoliv, od pudru v maskérně přes výrobu dekorací až po celkovou činnost divadla. Typ partnerství se odvíjí od výše poskytnuté podpory a předmětu sponzoringu. Nejvýše stojí generální partner divadla, pak partner sezony a partner inscenace. Každoročně pořádáme ojedinělý dětský divadelní festival Dítě v Dlouhé, který rovněž nabízí prostor pro spolupráci. „Dítě“ hledá hlavního partnera i menší partnery festivalu, s jejichž pomocí obdarováváme festivalové diváky nejen těmi nejlepšími činoherními inscenacemi pro děti a mládež, ale i nejrůznějšími dárečky a dobrůtkami. Vedle oboustranně přesně specifikovaných forem spolupráce se divadlo snaží sponzorsky zajistit ledasco: rekvizity, části dekorace, kostýmy, divadelní kosmetiku, technické vybavení divadla i vybavení kanceláří a v neposlední řadě také pohoštění pro čestné hosty výjimečných akcí divadla, jakými jsou premiéry, derniéry, knižní křty, vernisáže, výročí, plesy a podobně.

Co podle vašeho názoru sponzory nejvíce motivuje?

S partnery máme obvykle velmi dobré vztahy, důkazem je, že většina z nich s námi spolupracuje dlouhodobě nebo opakovaně. Důvodem není jen to, že plníme své závazky. Hlavní příčinou je, že partneři mají možnost divadlo důvěrně poznat ze všech stran, získají k němu osobní vztah, mohou sem pozvat své přátele a partnery a hlavně – vždy se u nás dobře baví. 

Štítky dokumentu: Rozhovory

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?