Firemní profil

11. 2. 2009 | Kalinská Jiřina
Jak má vypadat, na co nezapomenout a k čemu vlastně slouží dobrý firemní profil.

Illustrační foto
Ilustrační obrázek - www.sxc.hu

Public relations se rozhodně, přestože dnes je trend spíše opačný, nemohou zaměřovat pouze na aktivní až proaktivní způsoby budování povědomí. Velkou skupinou, kterou nesmíme opomíjet, jsou i nástroje sloužící pro pasivně-aktivní komunikaci.

Co je to firemní profil

Jedněmi z hlavních pasivně-aktivních nástrojů, které bychom mohli řadit i mezi stěžejní formy BTL komunikace, jsou tzv. firemní tituly. Jejich přesné dělení je pochopitelně opět značně problematické, zjednodušeně můžeme vyčlenit firemní časopisy , firemní profily a výroční zprávy.
Firemní profil je tedy jednou z forem firemní prezentace, (stejně jako webové a mediální prezentace), a přestože většina společností ho má obsažen již ve své internetové prezentaci, rozhodně se nevyplácí pomíjet jeho starší formu – tedy tu printovou.

Jak má vypadat firemní profil

Ani na tuto otázku není jednoznačná odpověď. V první řadě je potřeba upřesnit, zda má mít firemní profil spíše poutací funkci (tedy zda má sloužit stále ještě k navázání těsnějšího kontaktu a budování povědomí) anebo zda převažuje funkce informativní (ten aplikujeme v případě, že chceme skutečně sdělit již komplikovanější komuniké, počítáme s tím, že příjemce je již dostatečně zainteresován). Určitě však můžeme vydefinovat alespoň základní prvky, které profil musí mít. Jedná se o tyto:

Přehledná struktura

Ať už je profil krátký nebo dlouhý, vždy je potřeba, aby se v něm člověk rychle zorientoval. Veškeré informace musí být označeny kontextuálními nadpisy a přehledně zařazené do struktury, jež je definovaná obsahem, který by měl být jednou z prvních věcí, na kterou při prohlížení profilu narazíme.

Vzhled

"...přestože většina firem má firemní profil obsažen již ve své firemní prezentaci, rozhodně se nevyplácí pomíjet jeho printovou formu...

Firemní profil má vysoce prestižní funkci v otázce prezentace společnosti. To s sebou nese vysoké nároky na jeho zpracování, ať už po stránce kreativní či technické. Při jeho tvorbě se určitě osvědčí vydefinovaná korporátní identita, zejména její grafická složka (ta je definována grafickým manuálem). Každému, kdo profil uvidí, by mělo být během chvíle jasné, jaké společnosti patří.
Obálka by měla působit seriózně a zaujmout. Nezapomeňte na ní uvést jméno společnosti, logo a pochopitelně informaci, o jaký dokument se jedná.
Zbytečně nešetřete na použitém materiálu. Pokud například budete profil předávat F2F, vyplatí se do něj investovat o pár korun víc. Řešením může být také tvorba dvou kvalitativních verzí, zde se však vystavujeme prodražení z důvodu rozdělení výroby na dvě menší zakázky, které budou pravděpodobně dražší, než jedna o dvojnásobném objemu.

Náplň

I tady se často chybuje. Firemní profil si nemůže dovolit být nevyvážený. Je potřeba, aby obsahoval veškeré informace, které může jeho příjemce potřebovat a naopak minimum těch, které potřebovat nebude. Rozhodně je třeba uvědomit si, že některé informace jsou zajímavé pouze pro tvůrce profilu, jinak pak pro jeho čtenáře. Většinou neuškodí pravidlo, které praví, že méně bývá více. Definujte si délku profilu, kterou nesmíte za žádných okolností překročit. Nezapomínejte, že doplňující informace, které vám přijdou zajímavé, ale které se již do profilu nevejdou, můžete umístit například do internetové prezentace a v profilu se na ně pouze odkazovat.

Co tedy konkrétně ve firemním profilu nesmí chybět?

 • Obsah – Jak jsme si již řekli, tento bod je stěžejní pro přehlednost. Ne každý bude mít zájem pročítat celý profil. Hledá-li někdo například pouze kontakty, bude hned vědět, na jakou stranu obrátit.
 • Úvod, editorial – Stačí několik stovek znaků, většinou podepsaných majitelem firmy (anebo jinou, výše postavenou zodpovědnou osobou). Má formu zdvořilostního přivítání, které tomu, kdo si profil prohlíží, ještě více přiblíží společnost.
 • Historie – Pokud má firma alespoň nějakou historii, je vhodné se s ní v profilu pochlubit. Pohled do minulosti je nejen čtenářsky zajímavý, ale zároveň podporuje dojem stabilní a zkušené společnosti. Atraktivní také bývá podpora textu dobovou fotografií, například firemního sídla, zaměstnanců apod.…
 • Současnost – Nejdůležitější část profilu, která nabízí aktuální pohled na společnost. V několika odstavcích definuje sféry jejího působení, její dovednosti a vize. Je potřebné uvědomit si, že tato část má přinést objektivní zhodnocení firemních schopností, není tedy vhodné sklouznout do nehorázného chvástání a naparování, aniž by bylo upřesněno, na co konkrétně jsme vlastně tolik hrdí.
  "...klasický profil dodnes patří mezi vlajkové lodě prezentace každé seriózní firmy a je potřeba si uvědomit, že bývá její vizitkou...
 • Firemní portfolio ve zkrácené verzi – Ani jeho zmínění se nemusíme bát. Lepší je pochopitelně vydat ho jako samostatný dokument v plném rozsahu.
 • Úspěchy (certifikace, splěné normy, ocenění) – Pokud jste již jednou něco dokázali, nemá cenu být zbytečně skromní. Zmiňte veškerá ocenění, získané certifikáty a podobně, které si vaše společnost může připsat.
 • Kontakty a odkazy – Nezapomeňte zmínit kontakty na zástupce společnosti, popřípadě dealery. Pokud je podpoříte vhodnou portrétní fotografií, vyvoláte pozitivní, méně formální dojem. V případě direct distribuce můžete (přestože jste v kontaktech uvedeni) vložit nebo vlepit do portfolia vizitky Samozřejmostí je také odkaz na vaši elektronickou prezentaci, popřípadě samostatné stránky produktů či dceřiných společností. Pro novináře je dobré zmínit i konkrétní adresu, kde lze nalézt press kit.

Funkce firemního profilu

Jak již bylo nastíněno, profil mívá dvě základní funkce:

 • Prezentační – V podstatě slouží k tomu, aby se jeho čtenáři seznámili v obrysech se společností, kterou prezentuje. Typickým příkladem může být umístění firemních profilů na nejrůznějších veletrzích, při sjednávání nových zakázek a podobně.
 • Informativní – Slouží k rozšíření vědomostí o prezentované společnosti. Předpokládá se, že čtenář profilu má již alespoň základní povědomí o společnosti, které se profil věnuje, a profil vyhledal pouze pro rozšíření svých vědomostí, popřípadě získání odborných a konkrétních informací. Takovéto profily slouží většinou pro F2F předávání v pokročilejších fázích jednání.

Závěr

Jakkoli se v dnešní době, kdy převládá komunikace skrze internet, může zdát zastaralé vytvářet sofistikovaný printový firemní profil, opak je pravdou. Klasický profil totiž dodnes patří mezi vlajkové lodě prezentace každé seriózní firmy a je potřeba si uvědomit, že bývá její vizitkou. Jeho absence by tak byla velkou chybou v mixu firemní komunikace.

 


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: