Public relations a současnost

15. 12. 2008 | Brož František
Jaká je aktuální situace v PR?

Poslední desetiletí znamenalo pro tuto společnost řadu změn. Nejenom v oblasti mezilidských vztahů, ale především obchodních. Tatam je doba, kdy nezáleželo na názoru veřejnosti. Naopak, dnes je image firmy na veřejnosti, obchodních partnerů, sféry veřejné správy a dalších oblastech jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného rozvoje společnosti.

Co říká praxe?

Zatímco v zahraničí jsou PR uznávaným oborem, u nás je někteří manažeři považují jen za oddělení sloužící k bavení novinářů, protlačování dobrých zpráv do médií, organizování společenských večírků a tiskových konferencí. Často jsou také PR ztotožňovány s reklamou. Jenže reklama a PR nejsou totožné, i když jsou často propojeny a v mnoha případech používají stejných propagačních prostředků a médií. Avšak zatímco reklama napomáhá přímo realizaci na trhu, PR vytváří kladné postoje veřejnosti k firmě. Působení PR je širší a její činnost je zaměřena nejen na možné zákazníky, ale i na širší veřejnost, která může přímo či nepřímo ovlivnit nákup a může se stát zákazníky v budoucnu. Zatímco reklama je principiálně zaměřena na pozitivní zkušenosti, PR musí objektivně informovat i o negativech (např. znečištění ovzduší). PR pečuje o postavení firmy (nebo instituce, země apod.) v očích veřejnosti, snaží se předcházet útokům proti ní. Jestliže se pak takové útoky objeví nebo dojde např. k havárii, ekologické kalamitě nebo živelné pohromě, pak se PR i s touto krizovou situací musí vypořádat tak, aby se obnovila podpora široké veřejnosti.

Co říkají definice?

Public relations tedy vztahy s veřejností, jsou zvláštním druhem masového média. Jako obvykle neexistuje jediná definice. Jeden ze zakladatelů PR Američan dr. Edward L. Bernays mluví o vytváření souhlasu. Podle něj úlohou vztahů s veřejností je prostřednictvím informací, přesvědčování a přizpůsobení získat veřejnou podporu. Podle PRA (Public Relations Association) je práce s veřejností funkcí vedení podniku spočívající na nepřetržité a systematické formě práce, s jejíž pomocí se snaží organizace a instituce získat a udržet porozumění a podporu těch, s nimiž mají co dělat nyní i v budoucnu. PR jsou samostatnou řídící funkcí vedení firmy nebo instituce, jejímž posláním je systematické vytváření a udržování vztahů důvěry a vzájemného porozumění s veřejností. Spoluvytvářejí image firmy za pomoci úplných a pravdivých informací o ní a její činnosti. Získávají vnější (mimo firmu) i vnitřní (uvnitř firmy) veřejnost pro podporu činnosti firmy jak v současnosti, tak i pro budoucnost a tím vytvářejí příznivé klima pro její aktivity.

Kvalitní image je zárukou života schopnosti a náskoku před konkurencí. Firmy i instituce dnes pociťují výraznou potřebu vytváření a udržování kvalitních vztahů s veřejností. Lidé mají právo na informace o prostředí, ve kterém žijí, o společnostech ve svém okolí.Každá organizace, jejímž cílem je dlouhodobá existence a spolupráce s okolním světem, dříve či později musí začít pracovat s informacemi. Je pak mnohem snazší stát se úspěšnou, bude-li mít za sebou podpory a pochopení veřejnosti.

Public relations je zde proto, aby organizace mohla přežít v konkurenčním prostředí a rozvíjet se.

 


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: