Dvě třetiny zaměstnanců českých firem považují komunikaci mezi vedením a pracovníky za nedostatečnou

21. 2. 2011 | IKE
České společnosti přesně neví, jak se k interní komunikaci postavit. Přestože ji nemohou zandebávat, nemají pro ni jasně vymezenou strategii a málo vnímají její klady a zápory. Zhruba toto vyplynulo z výzkumu Institutu interní komunikace, který byl zrealizován ve spolupráci se společností LMC.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

České společnosti přesně neví, jak se k interní komunikaci postavit. Přestože ji nemohou zandebávat, nemají pro ni jasně vymezenou strategii a málo vnímají její klady a zápory. Zhruba toto vyplynulo z výzkumu Institutu interní komunikace, který byl zrealizován ve spolupráci se společností LMC.

Výsledky výzkumu lze rozdělit do 5 základních bodů – pozice interní komunikace ve firmě, strategie, publikace, spokojenost zaměstnanců a měření interní komunikace.

Interní komunikace v Českých firmách stále ještě nemá určené místo - 49% respondentů výzkumu potvrdilo, že interní komunikace v jejich firmě nemá jasnou strategii.  Více než polovina dotázaných ji řadí mezi HR a dalších 15% ji chápe jako součást korporátní komunikace. Tištěné firemní publikace a newslettery ztrácejí na oblibě a veškerá korporátní komunikace se přesouvá na internet, intranet a do podoby online newsletterů.

Přesto jsou stále nejpopulárnějším informačním kanálem nástěnky – celých 70% dotázaných na nich dostává informace. 56% si myslí, že jejich postavení ve firmě není silné a pouze přibližně 31% dotázaných vnímá míru investice vlastní firmy do komunikace jako dostatečnou. Povzbudivým faktem do budoucna je potvrzení 46% dotázaných, že jejich firma bude investovat do interní komunikace i v období recese.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvádí ve svém hodnocení zdrojů pracovního stresu jako nejčastější příčinu komunikaci.  V 31 dotázaných státech je nejvíce zmiňovanou příčinou stresu na pracovišti komunikace mezi nadřízenými a podřízenými a mezi zaměstnanci.

V porovnání České republiky s ostatními zeměni je jednoznačně na vině špatná komunikace. 62% dotázaných pracovníků uvádí jako příčinu špatného pracovního výkonu nedostatečnou komunikaci s kolegy a 65% uvádí nedostatečnou komunikaci mezi vedením a pracovníky. 79% je výsledek nespokojennosti s komunikací s klienty. V porovnání s ostatními zeměmi není nikde krom ČR tak vysoká nespokojenost s úrovní komunikace.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: