Humpolec mění vizuální identitu. Vychází z jeho polohy na mapě republiky

10. 6. 2021 | redakce, Czechdesign
Kam se odstěhoval Hliník? Na půl cesty mezi Prahou a Brnem.

Nové logo. Zdroj: Svéráz

V designérské soutěži na nový vizuální styl města Humpolec, kterou pořádala organizace Czechdesign, zvítězil důvtipný návrh studia Svéráz. Jeho hlavní myšlenka je inspirována geografickou polohou města, které leží strategicky u dálnice D1 na půli cesty mezi Prahou a Brnem.

Zástupci města chtěli díky soutěži najít koncept vizuální komunikace, který doprovodí obsahovou komunikaci městského úřadu, města a jeho příspěvkových organizací směrem k veřejnosti jednotnou profesionální formou, a podpoří tak srozumitelnost důležitých sdělení. Vizuální styl definuje nejen logo, ale i novou podobu všech interních a externích materiálů jako plakáty, internetové stránky nebo Radniční listy. Motivací se staly ale i další důvody, například podpoření hrdosti života ve městě, zároveň i zatraktivnění Humpolce jako turistického cíle či omezení vizuálního smogu ve veřejném prostoru.

Humpolec je svými obyvateli vnímaný jako místo, které má všeho „tak akorát“. Díky své poloze, jež je zároveň silnou asociací spojovanou s Humpolcem, je na dosah velkým městům, zachovává si ale výhody malého města.

Na této myšlence postavilo svůj koncept i studio Svéráz, které v designérské soutěži uspělo. Vítězný návrh vychází ze strategické polohy města, kterou představuje vzdušná čára / diagonála, spojnice mezi městy Praha a Brno.

Idea pro tvorbu nového loga města Humpolce 

Zdroj: Svéráz

„Dvě největší města ČR jsou ve značce reprezentována tečkami v pozici 45º. Bod vlevo nahoře značí Prahu, bod vpravo dole pod nápisem zastupuje Brno. Mezi nimi, v pomyslné diagonále, leží název města Humpolec. Název lze zaměnit pouze za „H“, které slouží jako symbol a zkrácená varianta značky. Mezi tečky je také možné umístit různé slogany, hesla, upozornění aj. Stejnou cestou jsme navrhly řešení značek pro městské instituce. Odkaz k poloze města se dále propisuje do specifické práce s fotografií. Pomocí mřížky dochází k jejich částečnému diagonálnímu oříznutí. Hlavní myšlenka vizuální identity je podpořena také při výběru propagačních předmětů, které navrhujeme volit v návaznosti na tematiku lokace, měření vzdálenosti a cestu obecně,“ popisují Petra Kalousková a Eva Vopelková, které tvoří studio Svéráz. 

Návrh studia je odvážný, ale má i střízlivou a čistou formu. Je pozitivní, nekomplikovaný, ale důvtipný.

„Autorky přišly s široce aplikovatelným a živým vizuálním stylem, se kterým se bude poměrně jednoduše pracovat. Originální barevnost je přímým prostředkem pozitivního dojmu z celého vizuálu, který podtrhuje i volba nápaditého písma Atyp,“ komentuje Kristina Fišerová, členka poroty.

Místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová vyjadřuje spokojenost s výsledkem:

 „Osobně oceňuji komplexnost celého projektu a zároveň genialitu jednoduchosti nápadu s lokací, jeho důstojnost, ale na druhé straně zajímavé vytvoření prostoru pro žádoucí hravost.“

Stávající logo a heraldický symbol města Humpolce 

Zdroj: Svéráz

Nové logo města Humpolce
Zdroj: Humpolec

Pozitivně je hodnocena též práce se slovy, která podtrhuje výjimečnost města.

„Jak vzešlo již z prvotního workshopu s organizací Czechdesign, práce s jazykem je něco, co v Humpolci oceňujeme. Hodnotíme ji jako nadčasový způsob komunikace, který se vyvíjí společně s městem a jeho obyvateli. Hravost jazyka vítězného studia byla jedním z prvků, pro které jsme si tuto vizuální identitu vybrali. Oslovila nás zejména v prezentaci příspěvkových organizací,“ doplňuje Aneta Slavíková, mluvčí města.

Slogany v rámci nové vizuální identity města Humpolce

Zdroj: Svéráz

Změna se dotkne veškerých prvků, kterými město komunikuje s obyvateli i návštěvníky. Nový vizuální koncept zahrnuje logo, ale propíše se i do všech výstupů. Novou podobu tak získají interní tiskoviny jako dopisy, vizitky nebo faktury, externí tiskoviny jako plakáty či letáky, grafika pro sociální sítě, webové stránky, orientační systém v budovách i ulicích, Radniční listy i měsíčník Zálesí.

„V případě Radničních listů je klíčem citlivost. Nezapomínejme na to, že se dostávají k nejstarší části obyvatel města, je proto třeba zpracovat jejich podobu s ohledem na tento fakt. Zároveň jsou Radniční listy mocným nástrojem v představení nové vizuální identity a mohou významně ovlivnit její přijetí obyvateli města. Vítěznému studiu Svéráz se v Litoměřicích povedlo právě díky citlivému přístupu k redesignu Radničních listů obyvatele s novou tváří města seznámit pozitivním tónem, který bezesporu přispěje k širokému přijetí nového vizuálního stylu,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign.

Radniční listy v rámci nové vizuální identity města Humpolce 

Zdroj: Svéráz

Vizuální identita bude aplikována postupně v průběhu nadcházejících měsíců.

„Všechny tyto prvky by měly významně usnadnit a zpřehlednit komunikaci úřadu a města k veřejnosti. Jde o jasnost a srozumitelnost sdělení, které nebude rozptylovat vizuální chaos. Informace z radnice a později i z příspěvkových organizací budou na první pohled jasně odlišitelné, což lidem opět umožní snadnější orientaci v tom, co si mají nebo chtějí přečíst,“ nastínila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová.

 

Nový merch města Humpolce
Zdroj: Svéráz

Tiskoviny v rámci nové vizuální identity města Humpolce

Zdroj: Svéráz

Nový merch města Humpolce

Zdroj: Svéráz

Příklady použití na sociálních sítích

Zdroj: Svéráz

Štítky dokumentu: Budování značky
Sdílejte tento článek:

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: