MEDIA Projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2018: tisk čte stále téměř 9 z 10 obyvatel ČR

8. 11. 2018 | redakce
Celkový zásah tiskových médií dosahuje 89 % populace ve věku 12 – 79 let, což znamená, že tisk čte téměř 8 milionů obyvatel České republiky s efektivní schopností čtení. Samotné deníky a jejich přílohy čte 67 % populace, časopisy pak 82 % populace ve věku 12 – 79 let.

Výstupy one currency výzkumu čtenosti tiskových médií MEDIA PROJEKT za 2. a 3. čtvrtletí 2018 jsou příznivá.

„Data ukazují, že celkový zásah tiskových médií je mohutný a dosahuje 89 % populace ve věku 12 – 79 let, což znamená, že tisk čte téměř 8 milionů obyvatel České republiky s efektivní schopností čtení. Samotné deníky a jejich přílohy čte 67 % populace, časopisy pak 82 % populace ve věku 12 – 79 let“, uvedl k výsledkům, které zahrnují jarní a letní měsíce letošního roku, výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla 75 % uvedené populace. Přitom čtenost deníků a jejich příloh na vydání je téměř 48 % a čtenost časopisů na vydání je 64 %.

Výsledky jsou v porovnání s předchozími daty za 1. pololetí 2018 stabilní, neboť rozdíly celkových ukazatelů nepřekročily 1 % při stejném počtu do výsledků zařazených titulů. 


Zdroj: MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2018, zadavatelé Unie vydavatelů a ASMEA, realizace MEDIAN a STEM/MARK

 

Čtenost deníků a suplementů

Pořadí titulů podle počtu čtenářů se od 1. pololetí 2018 nezměnilo. Nejčtenějšími deníky jsou Blesk (909 000 osob na vydání), MF DNES (556 000 osob na vydání) a Právo (240 000 osob na vydání).

 

Celková čtenost titulů sítě Deník dosáhla ve sledovaném období 507 000 čtenářů. Největší počet čtenářů si Deník stále zachovává na jižní Moravě (68 000 osob). Největší nárůst počtu čtenářů dosáhl ve srovnání s prvním pololetím na Vysočině (+ 37,0 %) a v jižních Čechách (+ 7,8 %).

Nejčtenějším novinovým suplementem byl titul Blesk magazín TV s 1 186 000 čtenáři. Počet čtenářů zvýšil suplement TV Pohoda, a to o 4,2 %.

 

 

Čtenost časopisů

Součástí výstupů jsou údaje o 105 obchodně nejvýznamnějších českých časopisech. Z prodávaných časopisů vykázaly největší počet čtenářů tituly Nedělní Blesk (515 000 čtenářů/vydání), Rytmus života (446 000 čtenářů/vydání) a TV max (436 000 čtenářů/vydání). Časopisem s největším počtem čtenářů z prodávaných i bezplatně distribuovaných je 5plus2 s 843 000 čtenáři.

Nejúspěšnějšími žánrovými skupinami titulů ve 2. a 3. čtvrtletí 2018 byly zpravodajské týdeníky, kde se zvýšila nebo zůstala stejná čtenost na vydání u tří titulů z celkových pěti. Druhou takovou skupinou byly programové časopisy, kde vzrostla čtenost tří ze z celkem sedmi sledovaných titulů.

Největší nárůst počtu čtenářů zaznamenaly ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 časopisy Chvilka pro tebe Napětí (+ 18,4 %), Tina Bydlíme (+ 14,3 %) a Týden Historie (+13,6 %).

Sílu tisku potvrzuje fakt, že když převedeme zjištěné ukazatele o jednotlivých titulech přibližně na ukazatele používaná pro internetový trh, zjistíme, že měsíčně vykazují tituly zařazené v Media projektu průměrně téměř 148 000 000 návštěv (visits) a nejméně 3 900 000 000 shlédnutých stránek (page views).

 

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných v 90 % formou face to face za použití přenosných počítačů (CAPI) a v 10 % metodou CAWI (dotazování prostřednictvím webu). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je průběžně metodicky zdokonalován.

Štítky dokumentu: Media Relations

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: