Udržuj odstup více jak půlku koně, nabádá kampaň v Pardubicích

27. 4. 2020 | Petr Michl
Pardubicím se lidově říká Koněpůlky. Motiv z městského erbu využila i outdoorová PSA kampaň společnosti Foxconn, která nabádá obyvatele města k dostatečným rozestupům.


Zdroj: Foxconn

Město Pardubice má v erbu bílého koně, který v heraldice značí symbol síly, vytrvalosti, nebojácnosti a moudrosti. Letos se navíc Pardubice pyšní titulem Evropské město koní. Taiwanská společnost Foxconn má jeden ze svých závodů právě u tohoto východočeského města a rozhodla se jeho občanům připomenout, jak správně dodržovat odstupy humornou formou, která nezavání příkazy či mentorstvím, ale naopak pobaví humorem. Hlavní roli v tom hraje právě kůň, tedy spíše jeho půlka.

V roce 1158 se prý Ješek z Pardubic s dalšími českými šlechtici rozhodl vydrancovat Milán. Při ústupu ovšem při průjezdu městskou branou železná mříž přeťala Ješkova koně přesně v polovině. Jistě by z toho šlo vyvodit nějaké morální poučení o škodlivosti drancování či minimálně drancování opevněných měst. V Pardubicích tato pověst stačila k tomu, aby se půlka koně od poloviny 16. století objevila na jejich erbu.

Nyní se ovšem hodí i na připomenutí dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi, která by měla značně ztížit přenos koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Na billboardu, plakátu na autobusové zastávce i solitérním citylightu před pardubickým hlavním nádražím se objevily PSA reklamy (public service announcement, pozn. red.) připomínající lidem, jak se chránit.

Stojí na nich:

„Chovejme se zodpovědně

DODRŽUJME BEZPEČNOU VZDÁLENOST

a nosme roušky“

Vizuální atraktivitu a rychlou srozumitelnost sdělení ovšem zajišťuje půlka koně mezi piktogramy dvou postav značící vzdálenost 2metrového odstupu. To vše doplněné slovy:

„UDRŽUJ ODSTUP VÍCE JAK PŮLKU KONĚ“


Zdroj: Foxconn

Nutno také dodat, že Foxconn není na reklamách nijak signován. Nepoznáte, že za sdělením stojí on. „Foxconn je společensky odpovědná firma, které se vyplatilo dodržovat různá striktní opatření proti nemoci Covid-19. I proto jsme se rozhodli obyvatele Pardubic potěšit vtipně zpracovaným sdělením, které je třeba přesvědčí, že rozestupy se vyplatí dodržovat,” říká manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Pavel Kožený a dodává:

„Celá idea vizuálu je právě proto založena na ukázce bezpečného odstupu vzhledem ke koňské délce, která představuje vzdálenost 2,75 metrů. Přirovnání k více než polovině koně se díky tomu, že jsme v Pardubicích, přímo nabízelo.“


Zdroj: Foxconn

Grafiku vizuálů zpracovala lokální agentura Maxx Creative, kde byla myšlenka zdarma graficky zpracována. Společnost BARTH Reklamka zajistila mediální plochy, výrobu, instalaci posterů a rozhýbala vizuál pro obrazovky v MHD. Akciová společnost Služby města Pardubic také přispěla výrobou plakátů pro některé CLV a poskytla svou plochu pro tuto kampaň. Ač idea znázornění odstupu skrze zvíře charakteristické pro určitou oblast není původní, musíme uznat, že toto se v „Koněpůlkách“ povedlo.


Od koaly po hokejku 

Zvířecí a další lokální či národní motivy jako připomínky správného odstupu v časech koronakrize se už objevily v řadě zahraničních kampaních. V Austrálii to měří na 3 dospělé koaly.Možná o něco užitečnější je ovšem 1 klokan, pravděpodobně je ale pro odhad na skutečnou délku potíž s jeho ocasem.  

Sdílejte tento článek:
Podobné články: