PPC je starý koncept. Přichází Pay-per-Gaze

16. 8. 2013 | Petr Michl
Nový patent spojený s Google Glass naznačuje, že by inzerenti mohli platit za zhlédnutí reklamy jinak než doposud. Vyloučeno není ani měření pociťovaných emocí při zahlédnutí outdoor reklamy.

Googlu byl udělen patent, jenž poodhaluje plány, které může mít s Google Glass. Tedy při využití sensoru oka, který není v současnosti využíván. Moderní technologií nabité brýle totiž byly vyvíjené s tím, že uvidí nejen to, co uživatel, ale zároveň budou sledovat i jeho pohyby očí a to, co skutečně zahlédl. Mimo jiné proto, aby uživatelé mohli potvrzovat akci například výrazným mrknutím oka bez nutnosti hlasového projevu.

K čemu by něco takového mohlo být dobré? Spojení s reklamou se skutečně nabízí. Senzor očí může zaručit, že příjemce skutečně reklamu zahlédl (a neměl třeba brýle sundané). Patent se nicméně netýká jen zobrazeného v brýlích, ale i toho v okolním světě.

Pro upřesnění je potřeba dodat, že patent nezmiňuje přímo Google Glass. Bylo o něj nicméně zažádáno v květnu 2011 a odkazuje „na brýle, které mají nožičky s reproduktory pro uši nositele a kamery s alespoň jednou monitorující, co je zobrazeno v brýlích".  I méně důvtipným je tak spojitost jasná.

Pay-per-Gaze advertising – online i offline

Patent specificky zmiňuje „gaze-tracking" technologii, která má být schopná posoudit, co nositel brýlí vidí. V dokumentech patentu jsou zmíněné i zajímavé způsoby využití, především jde o zpoplatnění společností, pokud se uživatel podívá na jejich reklamu. V textu je pasáž:

„...určující, který z identifikovaných předmětů v externím prostředí zhlédnutém uživatelem je reklamou, a zpoplatnění inzerentů spojených s reklamou založené alespoň částečně na základě zhlédnutí (per-gaze)."

V rámci patentu se používá výraz „pay-per-gaze advertising" – bez ohledu na to, jestli uživatel vidí reklamu online nebo offline:

„Reklama nemusí být omezena pouze na online reklamu, ale může zahrnovat i tradiční reklamní média, jako jsou billboardy, časopisy, noviny a další formy běžných tištěných médií. Proto zde popsaný systém k zachycení pohledu uživatele nabízí mechanismus k trackování a zpoplatnění offline reklamy podobně, jako se tomu děje u populárních schémat online reklamy."

Inzerenti mohou být zpoplatněni na základě toho, zdali se uživatel podíval přímo na reklamu. A pokud ano, na jak dlouho to bylo.

Nový způsob analytiky outdoor reklamy

Patent dále zmiňuje, že by Google mohl sbírat analytická data o tom, na jak dlouho upoutaly reklamy uživatelovu pozornost a jakou emocionální odezvu to u něj vyvolalo – to by se například posuzovalo dle rozšíření či zúžení zorniček uživatele.

Kdyby se ve vás již nyní vzpouzel odpor k pozorování „oken do duše", dodáváme, že u pasáže o analytice je uvedeno, že data identifikující konkrétního uživatele mohou být vyjmuta a poskytnuta pak inzerentům jako anonymní. Uživatelé by měli možnost určovat u dat, co, kdy a jak bude zaznamenáváno.


Videí zobrazujících funkčnost Google Glass už bylo natočeno mnoho. Toto, znázorňující například i nakupování v supermarketu, je jedno z nejzdařilejších.

Automatické před-vyhledávání

Lepší překlad termínu „latent pre-searching" jsme nenalezli. I tato funkcionalita je popsána v rámci patentu. Jedná se de facto o identifikování věcí, které uživatel s Google Glass vidí, a automatické dodávání informací na skla bez nutnosti zadávat vyhledávácí dotaz.

Vše provedené v rámci takovéhoto automatického hledání by bylo zaznamenáno v „deníku", v kterém by bylo vše dohledatelné i zpětně.

Oči ulice a reklama

Která z popsaných funkcionalit se nám zdá jako nejreálnější? Z našeho pohledu je systém pro venkovní zpoplatnění na základě „pay-per-gaze" nejvíce sci-fi. Proto, aby byl univerzálně platný, by všichni lidé museli mít zařízení podobné Google Glass, což je zatím naštěstí možné tak v nějakém sci-fi filmu o totální kontrole nad společností. Naopak při dnešní poptávce po Google Glass si umíme představit, že bude prodávaná nějaká levnější verze, jejíž daní za slevu bude právě vystavení reklamám. Šlo by tedy o jakousi obdobu „sponzorovaného Kindlu".

Jako velmi užitečná se jeví analytika outdoorové reklamy. Například vyhodnocení účinnosti billboardů a plakátů je v současnosti téměř neřešitelný úkol. Naznačená forma analytiky by přitom mohla být vodítkem pro formulování výzkumů „očí ulice". Statistiky potenciálních zhlédnutí billboardu podle toho, kolik kolem něj projede automobilů /projde lidí za den, se jeví oproti možnostem Google Glass skutečně zastarale.

Pro využití latentního před-vyhledávání jsme nalezli uplatnění poněkud inspirováné špionážními  filmy. Podobné automatické vyhledávání spojené se softwarem na určení identity na základě rysů obličeje by mohlo být skvělou pomůckou například u policistů snažících se nalézt hledanou osobu v místech, kde obličeje procházejících lidí nemohou zachytit nainstalované kamery. Méně dobrodružná a hardwarově náročná by mohla být třeba pomoc skladníkům při hledání konkrétního zboží v neroztříděné hromadě balíků.

Na závěr dodáváme, že udělení patentu neznamená, že se jeho obsah musí do puntíku realizovat. Některé z v tomto patentu naznačených možností jsou možná až strašidelné, jiné mohou skutečně najít rozumné uplatnění. Která z funkcionalit zaujala nejvíce vás?

Zdroje: marketingland.com, techcrunch.com

Štítky dokumentu: Google

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?