Jsou a budou tu jen marketingoví analfabeti?

14. 6. 2013 | Jarka Kovaříková

Poslední setkání Klubu Marketingového institutu (MKTI), které se konalo 5. června v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, se zaměřilo na vzdělávání pracovníků v oblasti marketingu. Živá panelová diskuze přinesla pohledy nejen marketingových manažerů, kteří se s tímto problémem potkávají ve své každodenní praxi, ale také odborníků na vzdělávání, kteří do debaty vnesli docela jiný názorový úhel.

Jak úvodem setkání konstatoval Tomáš Poucha z pořádajícího MKTI, je odborná úroveň pracovníků v marketingu v Čechách obecně dost nízká. Proč tomu tak je? A mají vůbec marketéři zájem se vzdělávat?

Školení nejsou efektivní

Podle Lenky FilipovéM. C. Triton příležitostí ke vzdělávání málo není, ale málokdo je pak schopen nabyté informace uvést do praxe. „Lidé mají za sebou desítky školení," říká k tomu, „ale ve finále pak zjistíte, že si z nich odnesli hrozně málo informací." Dochází tak k tomu, že když už se pracovníci nějaké školení nebo jiné vzdělávací akce zúčastní, není to ve výsledku příliš efektivní. „Hodně tady může udělat přístup nadřízených," upozorňuje Lenka Filipová. „Když manažer pošle svoje lidi na školení a pak od nich nevyžaduje výsledky, neptá se, co se tam naučili, tak prostě výsledky žádné nebudou!"

Chybí sebemotivace

„Podle mě lidé v marketingu nejsou na vzdělávání moc připraveni," konstatoval Jakub PetřinaAir Bank. „Co rozumíme vzděláváním? Přijít na nějaký seminář a tam si to odsedět? To nestačí. Je třeba se vzdělávat ve svém vlastním volném čase, číst knihy na téma marketingu. Ale lidé nic nečtou, nevzdělávají se, protože je to nebaví." Vzdělávání by podle něj mělo lidi lákat, zajímat. „Já nemám ambici někoho vzdělávat. Věřím v sebemotivaci, přece nebudu nikoho nutit, aby ho bavilo, co dělá," uvedl.

Lidi fakt nečtou," souhlasila s ním Denisa Kasl Kolmanová z FSV UK, která přednáší marketing a vychovává nové odborníky v této oblasti. Předpokládají, že jim k úspěchu na poli marketingu bude stačit selský rozum, talent, intuice. Nesledují odborná média ani literaturu, nezajímají se o společenské souvislosti, které by pak mohli v práci využít." Lidé podle ní nepřistupují ke vzdělávání jako k cílené práci na sobě samém, jde jim jen o dosažení titulu, který jim pak pomůže získat lepší místo.

Škola by neměla škodit

Podle Silvie Pýchové ze vzdělávacího portálu EDUin je problém i v českém školství. „Škola by aspoň neměla škodit," řekla. „Ale naše škola vlastně opravdu škodí. Podporuje vnější motivaci, ne vnitřní, děti jsou jen sběratelé známek."

To potom má vliv na celkový přístup mladých lidí ke vzdělání – nemají potřebu celoživotního rozvoje a vzdělávání berou jen jako určitou povinnost, kterou je třeba splnit. Což platí jak pro vzdělávání obecně, tak samozřejmě i pro vzdělávání v oblasti marketingu.

Marketing by neměl být tolik sexy!

Marketingu jako studijnímu odboru možná také škodí, že vypadá zvenčí zajímavě. „Možná by pomohlo, kdyby se na studijní obor dostali skutečně jen ti zájemci, kteří o něj mají zájem," zamýšlela se Lenka Filipová. „Kdyby je přijímací komise probraly hned na začátku a obor studovali jen ti z nich, kteří k němu mají opravdu vztah."

„Je fakt, že marketing je přitažlivý až moc," dala jí za pravdu Denisa Kasl Kolmanová. „Měl by se zbavit toho, že je příliš sexy!" Pak by se na obor hlásili ne ti, kteří chtějí mít atraktivní a zajímavou práci, ale ti, kdo skutečně chtějí v marketingu pracovat na plný zápřah, protože je zajímá jako téma, jako obor jejich činnosti.

Je možné spojit práci a realizaci vizí

A volné pole působnosti je nejen pro ty, kdo chtějí pracovat v komerční sféře, ale i pro lidi, kteří dávají přednost neziskovému sektoru. Právě v něm úloha marketingu stále roste a dá se říci, že pro něj má doslova klíčový význam. „My v neziskovém sektoru potřebujeme donory," vysvětluje Silvie Pýchová. „Proto u nás marketéři mohou dělat svoji odbornou práci, a zároveň prosazovat vize, kterým věří." To může být velký motiv pro to, aby marketér svoji profesi vykonával s velkou motivací a nasazením, a zároveň taky měl vůli k dalšímu sebevzdělávání.

Získat zahraniční zkušenosti

Jak ve vzdělávání v marketingu dál? Diskutující se shodli na tom, že je všechno v lidech, v jejich osobní motivaci. A rozhodně podporují možnost získávat informace a zkušenosti v cizině.Doporučuji co největší kontakt se zahraničím. My nejsme národ marketérů ani obchodníků," říká k tomu Robert Němec z agentury RobertNemec.com. „Je potřeba vyjet ven na konference a stáže. Je to sice dražší, ale naučíte se mnohem víc. A pokud to není ve vašich možnostech, čtěte aspoň zahraniční literaturu!"

Štítky dokumentu: Reportáže

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: