Pojízdná zubní ordinace

11. 12. 2008 | Brož František
Šíření povědomí o dentální hygieně na vlnách asfaltu.

Propojení propagace produktu s celoplošným osvětovým působením na rodiče a děti se podařilo firmě Unilever. V roce 1996 vznikl projekt Signal Dentibus, díky němuž bylo za dobu jeho působení v ČR vyšetřeno přes 21 000 dětských pacientů. Všechny ročníky projektu hodnotí Česká stomatologická komora pozitivně a už v roce 2000 mu udělila licenci k užívání Pečeti České stomatologické komory, kterou se může pyšnit dodnes.

Projekt má za cíl šířit osvětu o dentální hygieně mezi veřejností a je tak zaměřen jak na posílení prevence zubního kazu u dětské populace, tak na upevnění vazeb mezi zubními lékaři a malými pacienty. Hlavně je třeba si uvědomit, že díky zrušení pravidelných preventivních prohlídek u stomatologa v rámci školy, přebírají tuto zodpovědnost za stav chrupu dítěte jeho rodiče. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem stomatologickým tak vznikl zároveň zajímavý výzkum, který bohužel prokázal vzestupnou tendenci kazivosti dětského chrupu.

Osvětová akce

Signal Dentibus se letos již dvanáctý rok zabývá prevencí u dětí a snaží se působit na rodiče, aby péči o zuby svých dětí nepodceňovali. Od roku 1996, kdy projekt Signal Dentibus vznikl, navštívila pojízdná zubní ordinace zoo, mateřské a základní školy, SOS vesničky, ústavy sociální péče a také byla součástí programu Speciálních olympijských her pro mentálně postižené. V letošním roce navštíví Dentibus základní školy v celé České republice a zaměří se na děti prvního stupně. Děti absolvují hodinu dentální hygieny s dětskou stomatoložkou a poté je pro vybrané třídy k dispozici bezbolestná prohlídka v Dentibusu. Po celou dobu projektu bude opět probíhat výzkum dotazníkovou formou, který bude poté vyhodnocen ve spolupráci s Výzkumným ústavem stomatologickým.
Všechny další informace najdete na internetových stránkách: www.signalweb.cz.

Motivace a reklama

Děti, které se zúčastní prohlídky v Dentibusu, dostanou od paní doktorky dětskou zubní pastu Signal KIDS s veselými Signal zoubky, obdrží pohádkovou kartičku s naučnou pohádkou O holčičce Terezce, na jejíž druhé straně pak rodiče najdou nákres chrupu, do kterého asistent při vyšetření zapsal stav zoubků jejich dítěte. Ten může posloužit při návštěvě zubního lékaře a rodiče motivovat ke včasnému ošetření chrupu svých ratolestí. Přímo pro rodiče je připraven letáček s užitečnými radami, jak přistupovat ke specifické péči o zoubky, protože právě od rodičů by měla vést snaha naučit děti správné návyky zubní hygieny.

Zajímavá statistika

V rámci zastávek pojízdné zubní ordinace probíhá již zmíněný výzkum, který zaznamenává a následně vyhodnocuje stav chrupu vyšetřených dětí. V roce 2006 například překročil počet vyšetřených dětí tisícovku. Bohužel byla tato magická hranice překročena i v počtu nalezených neošetřených kazů. U 1005 dětí jich bylo 1003, což znamená, že průměrně měly děti jeden neošetřený kaz (jde o celkový počet identifikovaných kazů bez ohledu na množství kazů u jednotlivých dětí). V onom roce byl nejhorší stav zaznamenán na Mezinárodním veletrhu InDent v Ostravě, kde měly děti průměrně téměř dva kazy (199 kazů u 118 dětí). A výzkum z loňského roku přinesl tento výsledek: ošetřeno bylo celkem 732 dětí, na které připadlo 850 kazů.
Bohužel poznatky z jednotlivých zastávek Dentibusu nejsou povzbudivé, spíše jsou tato čísla šokující. Stav chrupu dětí je špatný, což vyplývá i ze zjištění Výzkumného ústavu stomatologického, a tento trend se každým rokem zhoršuje.

Slova odborníků

"V současné době je stomatologická péče plně v rukou rodičů, oni zodpovídají za správnou péči a pravidelné kontroly v zubní ordinaci a pořád si ještě neuvědomují, že nesou plnou odpovědnost za stav chrupu svého dítěte a nevěnují mu potřebnou péči," říká vyšetřující lékařka Dentibusu MUDr. Lenka Tůmová.
„Jejich vztah k ústní hygieně je však často nezodpovědný a takový ho pak bohužel předávají svým dětem. Měli jsme možnost se o tom přesvědčit během všech zastávek. Nelze se však vymlouvat na hektickou dobu, je třeba si uvědomit, že správné dentální návyky a dostatečná péče se dětem vrátí v dospělosti. V současné době neexistuje plnohodnotná náhrada zdravého chrupu.“
O nedostatcích ve výchově dětí ve vztahu k dentální hygieně svědčí i výňatek ze závěrečného hodnocení výzkumu VÚS, zpracovaném MUDr. Luborem Mrklasem: "Většina dětí si čistí zoubky alespoň dvakrát denně, nejpilnější v tomto ohledu jsou děti ve věku 4 až 5 let. Menší píle u nejnižší věkové skupiny (2 až 3 roky) je omluvitelná. Zaráží však situace u dětí ve vyšším věku, zejména u nejvyšší věkové skupiny (9 až 12 let), kde si skoro třetina dětí čistí zuby jen jednou denně." Podle MUDr. Mrklase z výzkumu vyplývá také skutečnost, že rizikovou skupinou s kazivostí jsou chlapci ve věku 4 - 5 let, kteří mají své zuby hodně spravované a ve věku 6 - 8 let mají hodně zkažených zubů.
"Je to určitě zajímavé zjištění, na které bychom se měli i v příštích letech zaměřit. Jedno je však jisté, stále se setkáváme se zkaženými zoubky u dětí předškolního věku a s tím souvisejícími komplikacemi" říká stomatoložka MUDr. Lenka Tůmová.

Značka spojená s prevencí

Unilever se spolu se svou značkou Signal snaží přimět rodiče, aby nepodceňovali pravidelné čištění zubů u svých dětí, trvali na něm, nikdy nenechávali děti chodit spát s nevyčištěnými zoubky. Mohou jim třeba zpívat písničky nebo vyprávět pohádky, ve kterých jsou hlavními hrdiny krásné zdravé zoubky.
Značka Signal s produkty pro dentální hygienu se již od počátků svého působení na českém trhu zaměřuje na edukaci a prevenci zubních onemocnění. Cílem tohoto projektu bylo uvést Signal do povědomí celé populace a spojit ji s nepřehlédnutelnou osvětovou akcí, která znamenala i přínos pro firmu Unilever.
 

 

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?