Zaměstnanecké benefity

11. 12. 2008 | Maletínská Jindra
Jak motivovat zaměstnance tím nejlepším mixem zaměstnaneckých výhod.

V posledních letech se zaměstnavatelé v České republice snaží stále více poskytovat zaměstnanecké výhody. Důvodem je na jedné straně rostoucí prosperita a stabilita podniků, na druhé straně potřeba přilákat a udržet si kvalitní pracovníky. Benefity zároveň přispívají i k vytváření dobré pracovní atmosféry a dobrých pracovních podmínek.

Zatímco dříve byly tyto výjimečné výhody nabízeny pouze vybraným zaměstnancům, dnes jsou téměř samozřejmostí. Nedávný průzkum společnosti Factum Invenio, který si nechala vypracovat firma Accor Services, hovoří za vše – z celkem 611 oslovených firem jich bezmála 80 % poskytuje kromě mzdy také některé zaměstnanecké benefity a v následujících dvou letech je určitě plánuje poskytovat 72,7 % firem. K nejčastěji nabízeným výhodám patří stravenky (u 80,7 % firem) a dále možnost využívat firemní mobilní telefon. Ve výčtu dalších benefitů se často objevuje používání firemního automobilu, zdravotní péče, dovolená nad rámec zákona, ale také hrazení kulturních aktivit, rekreace či příspěvky na vzdělání.

Nutnost svobody výběru

Zajímavý, i když logický, je i posun v postoji zaměstnanců k poskytovaným benefitům. Rostoucí životní úroveň ovlivňuje jejich požadavky a čím dál tím důležitější je moment individualizace. Zaměstnance už příliš neuspokojí, když za něj zaměstnavatel určí, co přesně potřebuje. Důležitá je možnost svobodné volby. Zároveň jsou stále častěji jako benefit vnímány produkty, které přispívají k pocitu pohody. Před několika lety byla stravenka vrcholem luxusu právě proto, že nabízela možnost volby. Podniky, které ji poskytovaly, byly vysoce oceňovány. Dnes je stravenka běžným benefitem, který je standardně očekáván. Naopak, pokud podnik tuto výhodu neposkytuje, je to považováno přinejmenším za zvláštní. Již při vstupním pohovoru se uchazeč o zaměstnání běžně zeptá na poskytované benefity a často typ nabízených výhod hraje roli i při jeho rozhodování, do které firmy nakonec nastoupí. Druh výhod většinou dokreslí obrázek o firmě a jejím přístupu k zaměstnancům a k respektování jejich potřeb. Skutečností je, že kvalitní pracovníci si jsou dnes dobře vědomi své ceny na trhu práce a rozhodují se většinou podle toho, jaké další podmínky jim potenciální zaměstnavatel nabízí.

Členění

Asi je dobré rozlišovat dva typy benefitů: tzv. základní benefity, které bývají nedílnou součástí standardní nabídky zaměstnavatele a jsou poskytovány pravidelně, a benefity, jenž slouží ke zvyšování motivace zaměstnanců a k vytváření dobré atmosféry. Paradoxem je, že základní benefity, tolik vyžadované při vstupním pohovoru, přestávají být po určitém čase vnímány a jejich vliv na spokojenost zaměstnance se snižuje. Z tohoto důvodu poskytuje většina zaměstnavatelů benefity nad základní rámec tak, aby dosáhli konkrétního aktuálního cíle. Pokud má například zaměstnavatel problémy s častou nemocností svých podřízených, může jim jako benefit věnovat očkování proti chřipce nebo poukázky na sportovní aktivity. Jestliže chce členům určitého týmu poděkovat, že se s plným nasazením věnovali důležitému projektu, je víkendový relaxační pobyt jasným signálem, že si uvědomuje náročnost jejich práce.

Trendy v benefitech

S rostoucím zájmem o zaměstnanecké výhody roste i potřeba společností poskytovat je co nejefektivněji a jednoduše. Na to reaguje i nabídka společností, které zaměstnavatelům takové benefity zprostředkovávají. V posledních letech došlo k velkému rozšíření tématicky zaměřených poukázek. Zaměstnanci dávají možnost rozhodnout se pro aktivitu nebo službu podle vlastního přání a zaměstnavatel může jejich prostřednictvím zacílit oblast, na kterou bude poukázka použita, což by mu peněžitá odměna neumožnila. Jedna z posledních novinek společnosti Accor Services, poukázka Ticket Kids, tak například reaguje na současný baby-boom a umožňuje zaměstnavateli, aby se zaměřil na cílenou pomoc zaměstnancům – rodičům, neboť poukázka je určena k úhradě předškolního vzdělávání dětí.

Finanční stránka

Pro firmu i zaměstnance je samozřejmě důležité i finanční hledisko. Poskytnout benefit, jehož hodnota se zaměstnanci zdaní, není právě optimální a v zaměstnanci to vyvolá spíš negativní reakci. Zákon však umožňuje ve vymezených oblastech poskytnout benefity, které klasickému zdanění nepodléhají. Takové jsou podmíněny nepeněžitou formou a může se tedy jednat například o již zmíněnou poukázku. Příspěvek v této formě je dokonce osvobozen i od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. Oproti jiným způsobům poskytovaných benefitů pak firma dosáhne výrazných finančních a organizačních úspor.

Pohled do zahraničí

Zajímavé je srovnání v poskytování benefitů u nás a například v USA, kde mají zaměstnanecké výhody trochu odlišnou funkci. Zatímco v České republice je jejich cílem motivovat zaměstnance k lepším výkonům, tak v USA se zaměstnavatelé snaží pomocí benefitů své pracně vyškolené zaměstnance udržet ve firmě. Tato rozdílnost je dána mnohem nižší nezaměstnaností a daleko větší konkurencí a s ní spojeným častým přetahováním pracovních sil. Také jsou zaměstnanecké benefity u nás i v Evropě více konzervativní, klasičtější, kdežto v USA není nijak neobvyklou výhodou poskytnutí tzv. domácího pomocníka, který vyvenčí domácího mazlíčka nebo vystojí frontu na vstupenku na koncert oblíbené kapely zaměstnance. Celkem často využívaným benefitem bývá kaplan, jenž poskytne duchovní podporu zaměstnancům v tísni. A dokonce i možnost zadarmo rybařit ve firemním chovném rybníku.

Přestože se nás podobné kuriózní výhody asi ještě nějakou dobu týkat nebudou, mohou se všichni zaměstnanci těšit na další zlepšení. Čím více roste potřeba firem udržet a motivovat kvalitní pracovníky, tím více nových benefitů vzniká. Vždyť už v loňském roce tvořily zaměstnanecké výhody v České republice přibližně 8 % z celkového příjmu zaměstnance a tento trend má stále stoupající tendenci. 

Štítky dokumentu: Mobilní aplikace

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?