Franchising – vysoce efektivní způsob podnikání

23. 9. 2009 | Kern Ivan
Přestože v našich končinách už si většina lidí pod pojmem franšízing, na rozdíl od minulých let, již něco představí, určitě neuděláme chybu, když principy a fungování franšízových licencí ve stručnosti osvětlíme.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Princip franchising vychází z jednoduché teze „jednou vymyšlené stokrát prodat“. Jedná se tedy o propracovaný systém, fungující na vztahu franšízora – majitele konceptu a franšízantů – tedy těch, kteří mohou koncept na základě zakoupené licence využívat. Ve výsledku tedy vzniká jakýsi centrálně zastřešený svazek právně a finančně nezávislých podnikatelů, vystupující pod jednou značkou, jednou firemní filozofií a využívající stejné podnikatelské principy. V praxi tedy v podstatě kupujete podnikatelský záměr na klíč.

Dobrý podnikatelský start

Franšízing se tak stává ideálním začátkem pro ty, kteří chtějí podnikat, ale vlastnímu záměru nedůvěřují tolik, aby do něj byli ochotni investovat. Prakticky se dá totiž říct, že franšízing zjednoduší rozjezd vlastního businessu o celých 80%, navíc většinou s podporou franšízora, který má na vašem úspěchu stejný zájem jako vy.
A můžeme přidávat další výhody - pokud je franšíza již dostatečně zavedená, mívá na trhu mnohem silnější a jistější pozici, pro franšízanta to pak znamená okamžitý zájem o jeho službu a nestandardní odbyt od samého počátku podnikání.
V podstatě se dá říct, že jediné, co musí potenciální zájemce splnit, je schopnost financovat rozběhnutí svého podnikání a mít při tom standardní manažerské schopnosti.
Právě v tom je jeden z dalších kladů franšízového podnikání – každý se zaměřuje na to, co mu jde nejlépe. Centrála pečuje o koncept jako takový, vyvíjí marketingové a propagační aktivity a kontroluje celé směřování značky, franšízant zase řídí svou vlastní jednotku s maximálním vhledem do problému.

Franchising z pohledu značky

Na první pohled je značka a s ní spojená firemní identita základním stavebním kamenem.
Franšízing, zejména ten ve službách, bude vždy těžit s velké loajality zákazníků. Právě unifikovanost aktivně podporuje důvěru v produkt a značku, která se zpětně odráží ve zvýšeném zájmu a stabilitě podnikání.

"...franšízing zjednoduší rozjezd vlastního businessu o celých 80%...
Je proto nasnadě, že do budování společné identity proudí velké množství prostředků. Přestože se koncept od konceptu liší, dá se říci, že většina z nich tvoří marketing centrálně (resp. za pomoci regionálních center v případě velkých sítí) s přihlédnutím k individualitám jednotlivých provozoven.
Každý franšízant tak většinou odvádí částku stanovenou ve smlouvě, ať paušálně nebo procentuelně.
Pro zavádění jednotlivých prvků do praxe taktéž platí nutnost maximální unifikace, která bývá zpracována v manuálech. Asi nebudeme daleko od pravdy, když vydefinujeme korporátní identitu franšízy jako jeden z nejnosnějších prvků, který v mnoha případech nastoluje opravdu vysoké standardy.
Koncový uživatel by tedy v ideálním případě vůbec neměl tušit, že navštěvuje podniky různých majitelů, které spojuje „pouze“ podnikatelský koncept.

Krize a sítě

Celou sílu franšízových značek můžeme vidět právě v dnešních ekonomicky ne zrovna přívětivých dobách. Přestože trh na západ od našich hranic postihla leckdy pravá ekonomická zemětřesení, franšízy větší újmu neutrpěly.
Dokonce i v dobách celosvětové hospodářské recese zájem o franšízové licence mírně roste. A to nejen v ČR, ale v podstatě v celém regionu.
"Prakticky platí pravidlo, že značky, které jsou založené na vyšší efektivitě podnikání v době recese zaznamenávají svůj růst," potvrzuje dr. Jaroslav Tamchyna, ředitel Českého institutu pro franchising.
Krize navíc podpořila případné váhající franšízory i z důvodu poklesu cen za pronájem či nákup potřebného prodejního prostoru.
V době, kdy krize ovlivňuje nákupní chování mnoha spotřebitelů navíc franšíza neztrácí důvěryhodnost a tím se nesnižuje ani zákaznická loajalita.

Z historie franšízinku

Franšízové asociace se většinou odvolávají až do středověku, kdy fungoval systém privilegií – tedy jakýchsi licencí k provozování přesně popsané činnosti za jasně definovaných podmínek. Tyto byly udělovány zejména panovníky a církevními představiteli – tedy těmi, kteří vlastnili půdu a obce. Později se setkáváme s cechy – tedy sdruženími, která zaštiťovala činnost řemeslníků. V 19. století se v Londýnském City setkáváme se systémem licencí, kterou každý z řemeslníků musel mít, aby mohl svou činnost provozovat.

Dá se říci, že moderní franšízing si z minulosti hodně bere. Za jeho kolébku považujeme Spojené státy americké, kde tamní liberální trh poskytoval velmi dobré podmínky pro jeho rozvoj. Přestože se asi nedá dohledat, která franšíza byla opravdu první, za jistý mezník označujeme dvě přelomové události.
První z nich je tvorba široké zpoplatněné sítě distributorů Izáka Singera, výrobce šicích strojů, tou druhou pak licenční výroba Coca-Coly, kterou povoloval producentům nápojů John S. Pemberton na konci devatenáctého století.

V tu chvíli se ukázalo, jakým způsobem lze znásobit v podstatě regionální úspěch jednoho či dvou lidí v kontinentálním a později globálním měřítku.
Dosti průkazným faktem, který minimálně demonstruje, že franšíze není oproti standardně řízeným podnikům nijak znevýhodněna, je i to, že Coca-Cole, jejíž hodnota byla v letošním roce vyčíslena na téměř 69 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu Kč), je dlouhodobě globálně nejúspěšnější značkou.
A McDonald’s, jenž je v ČR asi nejznámější franšízovou značkou, se v letošním žebříčku nejdražších značek umístil na šestém místě s hodnotou značky 32 miliard dolarů.

"...poskytování franšízových licencí je dobrý způsob, jak znásobit regionální úspěch jednoho či dvou lidí v kontinentálním a později globálním měřítku...

Samozřejmě nelze generalizovat, ale dá se předpokládat, že franšízová značka, která má již něco za sebou, většinou prokázala svou schopnost obstát a přizpůsobit se trhu jak v dobách prosperity, tak v dobách nelehkých. Právě tím nám dávají příležitost učit se a napodobovat.

Americký trh – inspirace i pro ČR

Právě franšízové značky USA, kde tento typ podnikání tvoří jeden ze silných ekonomických pilířů, vystoupí na konferenci FramchiseDay 2009. Ta se uskuteční pod záštitou primátora Hlavního města Prahy ke příležitosti oslavy 20 let svobodného podnikání. Pořadateli jsou Český institut pro franchising a U. S. Commercial Service.

Americké franšízy mají celosvětově punc kvality a často znamenají sázku na úspěch – konference se proto zaměřuje na úspěšné a zajímavé americké franšízové značky, tedy ty, které již prokázaly, že dokáží maximálně zefektivnit podnikání, mají silnou tržní pozici a renomé. Portfolio představených značek je opravdu veliké, seznámit se s ním můžete zde: http://www.framchiseday.cz/znacky.php

Po konferenci navíc následuje večerní recepce v rezidenci velvyslance USA s podnikateli, obchodníky, experty a novináři o tom, co právě americké franšízy mohou změnit v českém podnikatelském prostředí.
Více informací na www.framchiseday.cz.

 


Desatero pro franšízory podle ČIFRA

Co musí dobrá franšíza nabídnout?:

1) nabízejte atraktivní a unikátní produkt
Základem každé dobré franšízy je originální inovace stávajícího řešení, které jí zajistí výjimečnost a dostatečné zhodnocení jejího produktu. Podmínkou samozřejmě je, aby se dala aplikovat opakovaně a ve velkém měřítku. Systém navíc nesmí ustrnou, naopak by měl co nejvíce využívat flexibility, kterou franšízing nabízí a neustále se vyvíjet a reagovat na trendy a změny v tržním prostředí.

2) vybudujte silnou značku
Protože právě značka bude pevným pilířem vaší komunikace jak s vnitřní, tak vnější veřejností, je třeba zaměřit na ni zvýšenou pozornost. Je potřeba, aby byla ve svém segmentu výrazná a dokázala vytvořit nezaměnitelnou a konzistentní image, která bude pro zákazníka vytvářet plně značkový zážitek.

3) koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
Přestože musí být franšízový koncept nápaditý, neměl by být nikterak složitý. Snad víc než kde jinde v tomto případě platí, že v jednoduchosti je síla. Koncept by měl být pro franšízanty snadno pochopitelný a měl by se dát bez velkých problémů vysvětlit formou manuálů a školení.

4) koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
Žádný business se samozřejmě neobejde bez prvotní investice, ať už máme na mysli čas anebo peníze. Pokud chcete vytvořit skutečně spolehlivý systém, není možné ušít jej horkou jehlou. Koncept je tedy třeba podrobit pilotnímu provozu a řádně otestovat, teprve pak je možné nabídnout jej s čistým svědomým dalším franšízantům.

5) vybudujte dobrou síťovou centrálu
Pro vyšší organizaci franšízantů bude třeba vytvořit sofistikovaný centralizovaný systém, který jim bude poskytovat systémové služby a plnou podporu.

6) své franšízanty velmi pečlivě vybírejte
Váš řetěz bude vždy tak silný, jak bude pevný nejslabší článek. Proto pečlivě vybírejte, komu franšízingovou licenci udělíte. Uchazeč musí prokázat finanční i manažerskou způsobilost pro vstup do franšízy.

7) nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
V systému musí být jasně stanovena práva a povinosti, stvrzené jednoduchou smlouvou. Tím se vyvarujete případným konfliktům, které by mezi franšízorem a franšízanty mohly nastat.

8) know-how srozumitelně popište v manuálu
Know-how konceptu musí být dostatečně a srozumitelně popsáno v manuálech a všichni uživatelé licence se s ním musí dobře seznámit, nejlépe formou školení anebo tréninku. Mějte na paměti, že právě franšízanti jsou ti, kteří prostřednictvím realizované praxe nejvíce ovlivňují úspěch vašeho konceptu.

9) koncept neustále vylepšujte
Franšízové partnerství by mělo franšízantům přinášet jak dlouhodobé, tak průběžné benefity. Přizpůsobte tomu svůj marketingový mix a neustále se snažte svůj koncept zlepšovat či inovovat. Nejen že tím budete potvrzovat své místo na trhu, ale také nevyvoláte u franšízantů dojem, že vás již nepotřebují.

10) s franšízanty hodně komunikujte a respektujte je
V "rodině" je vhodné zachovávat dobré vztahy, proto se svými franšízanty komunikujte, naslouchejte jejich problémům a přijímejte jejich poznámky a návrhy - nejlépe zřízením oficiálního komunikačního kanálu. Respektujte podnikatelskou individualitu každého z nich.

zdroj: www.ifranchising.cz


Štítky dokumentu: Reportáže

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?