Prostoru pro růst firem je dost, dokázalo SAS Fórum Praha

17. 2. 2011 | Tým M-journal.cz
Letošní SAS Fórum Praha 2011 si dalo do vínku jeden poměrně obtížný cíl. A to sice pohovořit o možnostech firemního růstu v době, kdy krize sice formálně odezněla, ale v praxi se podniky s jejími dopady stále setkávají v obdobném rozsahu jako před rokem. Navíc „zaručených návodů“ jak zvládnout krizi přinesla již dobrá stovka konferencí nejrůznějšího rozsahu…

SAS Forum Praha 2011

Letošní SAS Fórum Praha 2011 si dalo do vínku jeden poměrně obtížný cíl. A to sice pohovořit o možnostech firemního růstu v době, kdy krize sice formálně odezněla, ale v praxi se podniky s jejími dopady stále setkávají v obdobném rozsahu jako před rokem. To vše s nutností překonání celospolečenské skepse - „zaručených návodů“ jak zvládnout krizi přinesla již dobrá stovka konferencí nejrůznějšího rozsahu…

SAS ovšem přinesl jednu podstatnou věc, která ostatním akcím, plnícím stejný úkol, většinou chybí. Na celou situaci se v průběhu celého dne nahlíželo střízlivě a s jasnou vazbou na praxi. Jasnou odpověď akce nedala, dokázala však otevřít oči. A pokud v závěru na tradiční SAS párty někdo přemýšlel o krizi jako takové, pravděpodobně došel k názoru, že řádí především v hlavách neflexibilně reagujících manažerů…

Filosofující ekonomové

Letošní klíčové téma, které se na konferenci rozebíralo prakticky ze všech úhlů pohledu, znělo – Jak může společnost růst i v době stagnace trhu? Je tím pravým receptem růst prostřednictvím inovací? Zákazníka? Skrytých rezerv? Konferenci zahájil svým videopozdravem Jim Goodnight, CEO SAS, který vyzval k hledání nových cest. Na tuto výzvu plynule zareagoval program, který v odpoledním bloku přinesl panelovou diskuzi, jež se na téma podívala z trochu jiného úhlu, než býváme zvyklí.

Své názory přišli představit Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, Jiří Škorvaga, náměstek a člen představenstva České spořitelny, Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, Jakub Strnad, generální ředitel pojišťovny Allianz, David Ondráčka, ředitel Transparency International a Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Czech. Diskusi řídil zkušený moderátor Martin Veselovský.

Otázka, jak růst v době stagnace, nebyla jednoznačně zodpovězena. Panelisté se totiž ve vzácné symbióze shodli, že zázračný recept neexistuje. Existují ale postupy, které firmám umožňují do určité míry predikovat budoucnost a být, jak uvedl Zdeněk Tůma, připraven dělat správné věci a reagovat včas. Zmínil řadu společností, které dokázaly změnit strukturu svého podnikání tak, aby na budoucím trhu uspěly. Cestou může být stejně tak dobře růst na úkor konkurence jako hledání rezerv. Středobodem růstu je pak stále zákazník, který se ale mění, vyznačuje se stále větší samostatností, zájmem o „osobní ekonomiku“ a očekáváním stoprocentních služeb, které vyřeší jeho potřeby. To je obrovskou výzvou nejen pro oblast bankovnictví a pojišťovnictví, ale také pro řadu dalších odvětví.

„Fakt, že jsou tato témata skutečně číslem jedna v každodenním životě firem, dokládá i obrovský nárůst účastníků konference,“ říká Petra Lávičková, marketingová a PR manažerka společnosti SAS. Zatímco v loňském roce se konference zúčastnilo kolem 250 účastníků, letošní SAS Forum přivítalo na čtyři stovky těch, kteří si přišli poslechnout, jak se připravit na budoucnost.

Růst především prostřednictvím rezerv

Kde je tedy v současné době největší prostor pro růst firem? Jak již bylo řečeno výš, hledat univerzální odpověď pochopitelně nemá smysl. Konference však přinesla zajímavou mozaiku rad a témat, z nichž si každý mohl vhodnou odpověď sestavit sám.

Asi největší ohlas vzbudilo téma růstu prostřednictvím rezerv. Na základě srovnání českého manažerského přístupu s japonským demonstroval Ondřej Tomas, že nevyužité rezervy má naprostá většina českých firem.
Nejvíce tohoto rezervního prostoru lze obecně nalézt v segmentu fraud - tedy tam, kde mohou být prostředky firmy doslova rozkrádány. Tomas své tvrzení podložil exkluzivním průzkumem, vytvořeným právě pro potřeby konference.

Shodlo se na tom 82 % respondentů, kteří označili jako zdroj svých rezerv své zaměstnance a jejich podvodné chování. Detekce a prevence podvodu má význam především ve chvíli, kdy již není možné růst pouze „výtěžností“ zákazníka nebo lze touto cestou růst jen částečně. Zároveň však z průzkumu vyplynulo, že české společnosti realizují obvykle pouze reakční kroky. Zatímco 74 % z nich plánuje větší kontrolu svých zaměstnanců pro detekci a prevenci odhalování podvodného chování, pouhá 2 % plánují realizovat hlubší výchovu a motivaci svých zaměstnanců, aby preventivně podvodnému chování předcházeli.

Prolínání soukromého a veřejného sektoru v otázkách detekce a prevence podvodu se pokusil nastínit David Ondráčka. Potvrdil, že prostor pro úsporu ve státním sektoru je skutečně značný. Nicméně specifické prostředí, které státní sektor představuje, je velmi náročné a ne příliš flexibilní ke změnám. První impulsy do něj musí nutně přijít právě ze zkušeností soukromého sektoru.
Odpoledne přineslo každému něco

Dobře koncipovaný odpolední blok, který probíhal současně ve čtyřech různých konferenčních sálech, dovolil návštěvníkům sestavit si vlastní programovou linku přesně podle osobní potřeby. Ostatně celé odpoledne se neslo v duchu kladených otázek a velmi konkrétních odpovědí.

A jakým tématům se věnovaly čtyři paralelní sekce? První se zaměřila především na řízení a analýzy vztahů se zákazníky. Dotkla se také otázky, jak si poradit s novými trendy, jakými jsou například digitální marketing nebo sociální sítě. Druhá sekce se zaměřila na představení trendů a novinek v řešeních společnosti SAS. Své pevné místo zde mělo především řešení prevence a detekce podvodu, které se jako zásadní téma prolínalo celou konferencí.
K představeným novinkám patřilo i řešení pro efektivní plánování budoucnosti. Další sekce se zaměřila na to, jak může IT oddělení lépe podporovat byznys ve firmách díky nových možnostem a zkušenostem. Poslední odborná sekce patřila akademickému prostředí a byla věnována použití softwaru SAS na vysokých školách.

Co říci závěrem?

Konferencí, jako bylo letošní SAS Forum Praha, by mělo být více. Akce byla nádherným příkladem toho, jak lze naplnit potřeby návštěvníka a zároveň splnit korporátní komunikační cíle pořadatele.
Večerní neformální SAS Party, zahájená na terase vysoko nad Nerudovou ulicí s výhledem na Hrad a historické centrum Prahy tak byla zaslouženou třešničkou na takřka dokonalém dortu.

Štítky dokumentu: Reportáže

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?